1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روش های کنترل اضطراری در سیستم های قدرت
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
امنیت، کنترل اضطراری، سیستم های قدرت، پایداری، ناحیه وسیع
سال 1393
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی

چکیده

در این سخنرانی به معرفی و بررسی انواع روش های کنترل اضطراری در سیستم های قدرت پرداخته شد. نقش و جایگاه سیستم های پایش، اندازه گیری، حفاظت و کنترل ناحیه وسیع در ارتقای پایداری و بهبود شاخص های امنیتی سیستم های قدرت تشریح و چالش ها و محدودیت های پیش رو در این زمینه مورد بحث قرار گرفتند. ....