1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک الگوریتم جدید بر مبنای روش حداقل مربعات خطای بازگشتی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
حفاظت دیجیتال- الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی- حفاظت دیفرانسیل- ترانسفورماتور
سال 1383
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، صادق جمالی ، احد کاظمی

چکیده

در این مقاله به معرفی یک الگوریتم بازگشتی مناسب در کاربردهای رله گذاری دیجیتال پرداخته می شود . این الگوریتم با استفاده از روش حداقل مربعات خطا و با ساختار بازگشتی طراحی می گردد . جهت توسعه چنین الگوریتمی معادلات ریاضی حاکم بر الگوریتم حداقل مربعات خطای متداول یعنی فرم غیرباز گشتی اصلاح شده و پس از اعمال تغییرات لازم شکل باز گشتی آن بدست آورده می شود . در این راستا روش وارد کردن مولفه های هارمونیکی و dc میرا شونده به الگوریتم نیز تشریح می شود . در نهایت چند نمونه مطالعه موردی روی عملکرد و رفتار الگوریتم ارائه شده در مواجهه با جریانهای هجومی و اتصال کوتاه ترانسفورماتور شبیه سازی می شود . نتایج شبیه سازی ها و مقادیر تخمین زده شده توسط الگوریتم در حالتهای مختلف، با آنچه که بر اساس مفاهیم نظری انتظار می رود و همچنین با مقادیر و رفتارهای حاصل از الگوریتم های دیگر نظیر تبدیل فوریه گسسته برای شرایط مشابه، همخوانی و مطابقت خوبی دارد، علاوه بر این الگوریتم حداقل مربعات خطای بازگشتی مزایای محاسباتی خاصی دارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد .