1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر محل خطا بر نوسانات بین ناحیه ای در سیستم های قدرت تحت استرس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تداخل مودال- دینامیک سیستم قدرت- نوسانات بین ناحیه ای- شکل نرمال- سری مودال
سال 1388
مجله مهندسی صنایع و مدیریت
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، احد کاظمی ، حسن مدیر شانه چی

چکیده

چکیده سیستم های قدرت تحت استرس هنگامی که در معرض اغتشاش های مختلف قرار می گیرند، رفتار های دینامیکی پیچیده ای نظیر نوسانات بین ناحیه ای از خود بروز می دهند که با ابزارها و روشهای مرسوم و مبتنی بر خطی سازی نمی توان آنها را بدرستی تحلیل و بررسی کرد. ریشه ی این رفتارها خصوصیات غیرخطی سیستم ها است که با افزایش میزان استرس، تاثیر آنها بر عملکرد دینامیکی بیشتر خواهد شد. در این مقاله با استفاده از تکنیک سری مودال به بررسی تاثیر محل خطا و زمان پاکسازی آن بر رفتار دینامیکی سیستم های تحت استرس پرداخته می شود. با تعریف و استفاده از شاخصهائی که شدت و میزان ماندگاری اثر مودهای مختلف را بر رفتار سیستم اندازه گیری می کنند، تحلیلی کیفی از خصوصیات و تفاوت های موجود میان رفتارهای بین ناحیه ای و محلی ارائه می شود. با استفاده از نتایج شبیه سازی حوزه زمان در سیستم آزمون 50 ماشینه IEEE صحت بررسی های انجام گرفته مورد ارزیابی قرار می گیرند.