1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه برنامه ریزی توسعه سیستم های انتقال تحت ملاحظات امنیتی و با در نظر گرفتن حضور انرژی بادی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
الگوریتم جستجوی هارمونی، تجدید ساختار در سیستم قدرت، روش مونت کارلو، روش NSGA II
سال 1391
پژوهشگران عبدالله راستگو(دانشجو)، جمال مشتاق(استاد راهنما)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از مولفه های اساسی در سیستم بوده و از مهمترین اهداف دنباله شده می توان به کاهش هزینه احداث و افزایش قابلیت اطمینان اشاره نمود. این مسئله یک بررسی دینامیکی بوده که در ان علاوه بر طرح نهایی زمان اجرای طرح نیز تعیین می گردد. در این پایان نامه برنامه ریزی توسعه مبتنی بر مدل دینامیکی با لحاظ هزینه های ساخت و تراکم به عنوان معیاری برای سنجش رقابت در بازار و هزینه بر قراری امنیت ارائه شده است که در ادامه با الگوریتم جسجتوی هارمونی مسئله تحلیل گشته و جهت اعتبار سنجی روش ارائه شده از سیستم های انتقال استاندارد IEEE استفاده شده است.