1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت با در نظر گرفتن خروج خطوط و خروج PMUها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
واحدهای اندازه گیری فازوری- مشاهده پذیری- وقفه در خط- وقفه در PMU - الگوریتم انفجار نارنجک
سال 1389
پژوهشگران فرشاد خاوری ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

این مقاله دیدگاهی متفاوت به مسئله جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت ارائه می دهد. در سیستم های قدرت وقایع پیش بینی شده و پیش بینی نشده ممکن است باعث وقفه در خطوط یا در PMU ها شود، لذا عدم توجه به این شرایط براحتی سیستم را روئیت ناپذیر کرده و باعث وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به بدنه سیستم می شود. همین امر انگیزه لازم را به طراح سیستم می دهد که با در نظر گرفتن این شرایط سیستم را با حداکثر قابلیت اطمینان ممکن به بهره بردار سیستم قدرت واگذار کند. این مقاله به معرفی مناسب ترین محل ها جهت نصب PMU بمنظور مشاهده پذیری سیستم با در نظر گرفتن شرایط N-1 برای دستگاه های اندازه گیری و خطوط انتقال می پردازد.