1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی همنوایی در سیستم های قدرت مدرن تحت استرس مبتنی بر اندازه گیری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ژنراتورهای همنوا، دینامیک سیستم قدرت، شناسایی همنوایی، یادگیری ماشین، خوشه بندی
سال 1400
پژوهشگران بهاره یعقوبی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق روش سریعی برای شناسایی برخط ژنراتورهای همنوا در یک سیستم قدرت به هم پیوسته ارائه می شود. در اکثر روش های شناسایی همنوایی فقط تأثیر دینامیک فرکانس یا زاویه موردتوجه بوده است. درحالی که در سیستم های قدرت، دینامیک های مختلف تحت تأثیر عملکرد ژنراتورها و تعاملات بین کنترل کننده ها، به یکدیگر وابسته و دارای تأثیرات متقابل هستند. در این پایان نامه با توجه به این واقعیت و تعریف کامل همنوایی، دینامیک زاویه، فرکانس، روکوف و اندازه ولتاژ به صورت هم زمان برای شناسایی همنوایی دنبال شده اند. همچنین دو الگوریتم برای خوشه بندی ژنراتورها پیشنهادشده است که تأثیر هر یک از چهار سیگنالِ ذکرشده بر همنوایی، در آن ها به اختصاص و دقیق فرموله شده است. در این الگوریتم ها محاسبات مربوط به چهار دینامیک مدنظر به صورت موازی انجام می شوند. این ویژگی باعث شده که الگوریتم های پیشنهادی سرعت محاسبات بالایی در شناسایی همنوایی داشته باشند. دنبال کردن هم زمان چهار دینامیک ذکرشده با این الگوریتم ها، سبب شناسایی سریع و دقیق همنوایی ژنراتورها با اطلاعات بازه زمانی بسیار کوتاه می شود، به طوری که می توان تغییرات برخط گروه بندی ژنراتورها را در لحظه دنبال نمود. پس از گروه بندی ژنراتورهای همنوا الگوریتمی برای گروه بندی دیگر شین ها ارائه شده است که در کاربردهایی مانند جزیره سازی سیستم قدرت بسیار مفید و لازم است. روش های پیشنهادی در نرم افزار متلب کد نویسی شده اند و بر روی سیستم های استاندارد 145 شینه، 68 شینه و 39 شینه IEEE تست شده اند.