1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش حفاظت خروج از همگامی جدید بر اساس جریان برای بکارگیری حفاظت دیفرانسیل در خطوط انتقال فشار قوی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
حفاظت دیستانس، حفاظت دیفرانسیل، حفاظت خروج از همگامی، نوسان توان و خط انتقال
سال 1398
پژوهشگران سعید جوادی ، نوید رضایی ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

حفاظت دیفرانسیل بیشترین قابلیت انتخاب حفاظتی را برای خطوط انتقال فراهم می کند. حفاظت دیفرانسیل یک حفاظت واحد دقیق، سریع و دارای عملکرد با قابلیت اطمینان بالا می باشد. در طی اغتشاشات بزرگ ممکن است دو یا چند ناحیه از سیستم قدرت حالت سنکرونیزم خود را از دست بدهند و به حالت خروج از همگامی (OOS) برود. روش های شناسایی OOS موجود بر اساس مسیر امپدانس دیده شده توسط رله های دیستانس بوده و حفاظت دیفرانسیل رایج خطوط نمی توانند این شرایط را تشخیص دهند. در این مقاله یک روش جدید شناسایی OOS با استفاده از قسمت حقیقی فازورهای اندازه گیری شده دو انتهای یک خط انتقال معرفی می شود. تحلیل ریاضی دقیق و نمایش نتایج شبیه سازی در MATLAB و EMTP-RV برای اثبات موثر بودن این روش آورده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش بیان شده می تواند به عنوان یک روش شناسایی OOS به همراه طرح های حفاظت دیفرانسیل مرسوم خطوط انتقال بکار برده شود. از مزایای این روش جدید می توان به دقت، سرعت تشخیص بالا، عملکرد صحیح در حالت های نوسان توان، خطا و مدار باز بودن خط اشاره کرد.