1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مُدهای نوسانی فرکانس پایین با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته به منظور طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS )
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم نقطه داخلی، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل پرونی، روش مانده.
سال 1397
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، آیدا فرجی

چکیده

تنظیم پایدارسازهای سیستم قدرت به منظور میرا نمودن مُدهای محلی و بین ناحیه ای در سیستم های بزرگ، بسیار پیچیده می باشد. از این رو، شناسایی مُدهای نوسانی الکترومکانیکی شبکه به منظور طراحی پایدارساز از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، از تبدیل موجک پیوسته برای مطالعه نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین سیستم قدرت استفاده کرده است. پس از محاسبه مُدهای سیستم از روش پرونی برای شناسایی مقادیر مانده استفاده می شود و پیکربندی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از روش مانده محاسبه می شود. به منظور بهبود میرایی و برآورده کردن محدودیت های پارامترهای پایدارساز از الگوریتم بهینه سازی نقطه داخلی کمک گرفته شده است. در نهایت به شبیه سازی روش های تخمین مُد و طراحی کنترل کننده برای سیستم آزمون دو ناحیه ای با چهار ژنراتور پرداخته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها، نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی در بهبود پایداری سیستم مورد مطالعه می باشد.