1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش ترکیبی جدید حذف بار جهت بهبود پایداری ریزشبکه های الکتریکی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بارزدایی تحت فرکانس، بارزدایی تحت ولتاژ، ریزشبکه جزیره ای، منابع تولید پراکنده، مشخصه ولتاژی بار.
سال 1397
پژوهشگران عباس احمدی (دانشجوی گروه برق)(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)، موسی مرزبند(استاد مشاور)

چکیده

در ریزشبکه های ایزوله، به منظور حفظ همزمان پایداری ولتاژ و پایداری فرکانس در شرایطی همچون نامتعادلی توان های اکتیو و راکتیو، چالش های فنی همچنان موجود می باشند. روش های ارائه شده تنها برای مرتفع نمودن مشکلات ناشی از ناپایداری فرکانس یا ناپایداری ولتاژ بطور مجزا طراحی شده اند. در این راستا، بارزدایی می تواند به عنوان راه حلی موثر برای فایق آمدن براین مشکلات مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق، یک طرح دوسطحی بارزدایی سلسله مراتبی تحت ولتاژ/فرکانس برای تقابل با عدم تعادل توان در یک ریزشبکه، در طول عملکرد جزیره ای ارائه شده است. طرح پیشنهادی مقدار بارزدایی را در هر سطح بر مبنای مقدار سیگنال کنترلی منابع توزیع شده انرژی گسیل پذیر در زمان اضافه بار و نیز مشخصه ولتاژی بارها تعیین می کند. بارزدایی در سطح بالاتر هرگونه کاهش سریع فرکانس ناشی از عدم تعادل را متوقف نموده به نحوی که بطور محلی انحرافات فرکانس اندازه گیری شده به منظور کمک به میزان بارزدایی، بکار گرفته می شود. به محض اینکه شبکه ایزوله در انتهای فرآیند سطح بالاتر به حالت پایدار دست پیدا نمود، سطح پایین تر که برمبنای ولتاژ و اولویت بندی بارها می باشد، فعال خواهد شد. سطح پایین تر یک حاشیه فرکانسی مناسب برای اعمال کنترل ولتاژ در ریزشبکه ایزوله را فراهم می نماید. در طرح پیشنهادی پله های قطع بار از پیش تعیین شده نمی باشد و مقدار هر پله و تعداد پله ها به مقدار عدم تعادل بستگی خواهد داشت. به منظور اطمینان از صحت عملکرد طرح پیشنهادی و تحلیل دقیق تر رفتار فرکانسی و ولتاژی ریزشبکه تحت مطالعه، منحنی مشخصه ولتاژی بارها مد نظر قرار گرفته است. با استفاده از طرح پیشنهادی نه تنها فرکانس سیستم به محدوده مجاز بازگردانده می شود، بلکه همچنین نهایتاً ریزشبکه مصون از ناپایداری ناشی از افت ولتاژ نیز خواهد شد. حذف بار از نقاط با افت ولتاژ بیشتر و طولانی تر در حین افت فرکانس آغاز شده و سرعت، محل و مقدار حذف بار بسته به وضعیت ولتاژی شبکه و نرخ افت فرکانس توسط طرح دوسطحی بارزدایی سلسله مراتبی تحت ولتاژ/فرکانس پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی در محیط سیمولینک/ متلب، نشان دهنده حذف مقدار حداقلی از بارها ضمن بکارگیری توان رزرو منبع گسیل پذیر است. همچنین طرح پیشنهادی به علت استفاده از مشخصه ولتاژی بار دارای عملکرد خوبی است.