1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی کنترل کننده مقاوم برای ریز شبکه ی جزیره ای به دو روشH2 و ∞H
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ریز شبکه جزیره ای، کنترل کننده مقاوم، نامعینی، H2 و ∞H ، واحد تولید پراکنده، DG .
سال 1395
پژوهشگران سمیه یاراحمدی ، علی حسامی نقشبندی ، حسن بیورانی

چکیده

افزایش حضور واحدهای تولید پراکنده (DG) برپایه اینورتر در کاربردهای ریزشبکه نیازمند روش های کنترلی است که پایداری و عملکرد سیستم را در حضور نامعینی ها تضمین کند. هدف این مقاله طراحی کنترل کننده مقاوم برای کنترل ولتاژ بار متصل به ریز شبکه جزیره ای، در حضور دینامیک های مدل نشده بار می باشد. برای این منظور دو روش کنترل مقاوم H2 و ∞H پیشنهاد شده است . سپس این دو روش کنترلی از نظر عملکرد و پایدار سازی با روش کنترلی PI مورد مقایسه قرار گرفته اند. در مدل ریزشبکه بررسی شده بار از نظر ساختاری نامعلوم و جریان آن به صورت اغتشاش در نظر گرفته شده است. کلیه ی شبیه سازیها در محیط MATLAB انجام گرفته است. نتایج شبیه سازی برتری عملکرد روش های کنترل مقاوم H2 و ∞H را نسبت به کنترل کننده کلاسیک PI نشان می دهد.