1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) بر بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) - پایداری گذرا - معیار سطوح برابر
سال 1382
پژوهشگران احد کاظمی ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

در این مقاله مکانیزم سه روش کنترلی برای کنترل کننده یکپارچه توان یعنی کنترل ولتاژ هم فاز، کنترل ولتاژ قائم و جبران سازی موازی کنترل شده در بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت بررسی می گردد و به کمک معیار سطوح برابر بطور بسیار ملموس و بصری تاثیر هر یک از این روشها در افزایش حاشیه پایداری گذرا نشان داده می شود. همچنین میزان استفاده از ولت آمپر مجاز مبدل ها بوسیله هر یک از سه روش، مورد بررسی قرار می گیرد.