1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک ریزشبکه ی مبتنی بر منابع تجدیدپذیر با حضور خودروهای برقی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
منابع انرژی تجدیدپذیر، ریزشبکه، خودروهای الکتریکی، مونت کارلو، الگوریتم چندهدفه بهینه سازی ازدحام ذرات.
سال 1398
پژوهشگران دلنیا صادقی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)، صلاح بهرام آرا(استاد مشاور)

چکیده

امروزه با گسترش مفهوم ریزشبکه و هوشمندسازی شبکه های الکتریکی منابع تولید پراکنده در ابعاد گسترده تری به سیستم های قدرت اضافه شده اند. از آنجایی که این قبیل منابع دارای عدم قطعیت هستند، بایستی تدابیر لازم جهت تامین توان پایدار برای مصرف کننده اندیشیده شود. هدف از انجام این تحقیق، طراحی یک ریزشبکه مبتنی بر منابع تجدیدپذیر با حضور خودروهای برقی می باشد؛ به طوری که بتوان عدم قطعیت های ناشی از منابع تجدیدپذیر را با استفاده از قابلیت ذخیره سازی خودروهای برقی پوشش داد و در عین حال هزینه های بهره برداری از ریزشبکه را نیز کاهش داد. در این راستا عدم قطعیت رفتار تصادفی خودروی برقی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو مدل شده است. یعنی تعدادی سناریو جهت تعیین زمان ورود و خروج و توان ورود در نظر گرفته شده است تا رفتار تصادفی آن به طور کامل مدلسازی شود. در این پایان نامه دو سیستم پنل خورشیدی/ توربین بادی/ باتری و پنل خورشیدی/ توربین بادی/ باتری/ خودروی برقی با استفاده از الگوریتم چندهدفه بهینه سازی ازدحام ذرات طراحی شده اند که در سیستم اول، بعد از مشخص شدن تعداد اجزای بهینه و میزان هزینه در سطوح مختلف قابلیت اطمینان، یک خودروی برقی با درنظر گرفتن رفتار قطعی و رفتار تصادفی به سیستم اضافه شده و دوباره LPSP را در دو حالت قطعی و تصادفی محاسبه نموده، نشان داده شده که خودرو باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم می شود. در سیستم دوم، از ابتدا تاثیر رفتار قطعی و تصادفی خودرو بر تعداد اجزا و بر LPSP بررسی شده است. در واقع این اولین بار است که تاثیر خودروی برقی بر تعداد اجزای بهینه و LPSP بررسی می شود. نتایج نشان می دهدکه طراحی هر دو سیستم امکان پذیر است اما سیستم اول نسبت به سیستم دوم بهینه تر می باشد چون در تعدادی از LPSP های یکسان، سیستم دوم از توربین های بادی بیشتری استفاده کرده است و همین موجب افزایش هزینه نسبت به سیستم اول شده است.