1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید در بررسی و مطالعه اثر خطا بر عملکرد دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از روش حساسیت مسیر حالت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی امنیت دینامیکی، حساسیت مسیر حالت، پایداری گذرا، پایدارساز سیستم قدرت
سال 1393
پژوهشگران زهرا حیدری فرد(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مسائل مهم در سیستمهای قدرت، امنیت دینامیکی سیستم در برابر اختلالات مختلف می باشد. روش هایی که هم اکنون برای بررسی امنیت دینامیکی وجود دارند بر اساس شبیه سازی حوزه ی زمان برای بررسی اثر اغتشاشات بزرگ در یک سیستم قدرت عمل می کنند. این ابزارها می توانند اطلاعات کافی از رفتار دینامیکی سیستم تحت اغتشاش ارائه دهند اما در مواقعی که نقطه ی کار سیستم مکررأ تغییر می کند نیاز به محاسبات زیادی دارند. یکی از روش های مناسب برای تحلیل امنیت دینامیکی سیستم قدرت روش تحلیل حساسیت مسیر حالت می باشد. تحلیل حساسیت مسیر حالت مکمل شبیه سازی های حوزه ی زمان در تحلیل رفتار دینامیکی سیستم قدرت است. این روش می تواند اطلاعات وسیعی از تغییر سیستم به علت تغییر در پارامترهای سیستم فراهم آورد. پیاده سازی آنالیز حساسیت مسیر به کمک نرم افزار MATLAB انجام شده است. بار محاسباتی معادلات حساسیت با بکارگیری یک روش انتگرال گیری عددی مانند انتگرال گیری ذوزنقه ای کاهش یافته است. در این پایان نامه ابتدا یک روش اصولی برای مطالعه اثر خطا بر عملکرد دینامیک سیستم قدرت با بررسی پایداری گذرا ارائه شده است. سپس به کمک حساسیت مسیر حالت یک تابع هدف جدید برای طراحی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت ارائه می شود. مورد مطالعه روی سیستم استاندارد 68 شین و 16 ژنراتور انجام شده است. بررسی صحت و دقت پیاده سازی نشان دهنده اعتبار روش در تئوری و اجرا است.