1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی نو در پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پخش بار بهینه ، پایداری سیگنال کوچک ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی مقادیر ویژه
سال 1395
پژوهشگران هیوا شمس ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک به حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن توابع هدف مختلف در شرایط احتمالی متفاوت با محوریت قرار دادن قید پایداری سیگنال کوچک می پردازد. هدف نهایی از پخش بار بهینه (OPF)، پیدا کردن نقطه کار بهینه در یک سیستم قدرت است. با اضافه کردن قید پایداری سیگنال کوچک به محدودیت های پخش بار بهینه می توان یک حالت تدافعی و پیشگیرانه را برای جلوگیری از ناپایداری های سیگنال کوچک در نقطه کار بهینه سیستم به وجود آورد و اطمینان حاصل کرد که زمانی که اختلالات کوچکی در سیستم رخ می دهند نوساناتی که در متغیرهای حالت مانند سرعت رتور ژنراتور رخ می دهد به سرعت میرا خواهد و سیستم به نقطه کار عادی خود باز می گردد. دو نوع تابع هدف مورد استفاده در این مقاله شامل تابع هدف کمینه کردن هزینه ژنراتورها و تابع هدف امنیت اجتماعی مورد انتظار به طور مناسبی به وسیله الگو به کار رفته در الگوریتم تکاملی ژنتیک بهینه می شوند و قیود مسئله را برآورده می سازند. برنامه نوشته شده برای الگوریتم تکاملی ژنتیک در متلب (MATLAB) قادر به حل مسئله SSSC-OPF و پیدا کردن نقاط قبل و بعد از بروز احتمال در دو سیستم 9 و 24 شین IEEE است.