1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی نو در بررسی پخش بار بهینه با قید پایداری سیگنال کوچک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پخش بار بهینه، پایداری سیگنال کوچک، الگوریتم ژنتیک، حاشیه امنیت، بهینه سازی، مقادیر ویژه
سال 1394
پژوهشگران هیوا شمس(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

پخش بار بهینه، یک بهینه سازی غیرخطی برای مشخص کردن مقادیر بهینه متغیرهای الکتریکی در شبکه قدرت است که دارای یک تابع هدف و تعدادی قیود امنیتی است. در واقع هدف نهایی از پخش بار بهینه، پیدا کردن نقطه کار بهینه در سیستم است. با توجه به نوسانهای گاه به گاه در سیستمهای قدرت، پایداری سیگنال کوچک و بهینه سازی مقادیر ویژه را می توان به عنوان یک قید مهم در پخش بار بهینه لحاظ نمود. پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک می تواند به عنوان مکمل کنترل کننده های میرایی در سیستم قدرت برای به دست آوردن حاشیه پایداری موردنیاز استفاده شود.در این پایان نامه پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک با توابع هدف مختلف و در شرایط احتمالی متفاوت به وسیله الگوریتم تکاملی ژنتیک بررسی می شود و اطمینان حاصل می شود زمانی که اختلال کوچکی در سیستم رخ می دهد، نوساناتی که در متغیرهای حالت مانند سرعت رتور ژنراتور رخ می دهد به سرعت میرا خواهد شد و سیستم به نقطه کار عادی خود بازمی گردد. ... در این پایان نامه برای اولین بار از الگوریتم تکاملی ژنتیک با کد نویسی دودویی برای حل مسئله پخش بار بهینه و پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک استفاده شده است همچنین راه حل پیشنهادی به وسیله نرم افزار MATLB و به کمک جعبه ابزارهای PST و PSAT شبیه سازی شده است.