1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل بار فرکانس چند ناحیه ای جدید مبتنی بر بهینه سازی روش کنترل مدل داخلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم ژنتیک، کنترل بار فرکانس، کنترل مدل داخلی، سیستم قدرت تجدیدساختاریافته، نوسانات توان باد
سال 1394
پژوهشگران حسام الدین امامی پور ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

ر این مقاله، از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی روش کنترل مدل داخلی بمنظور طراحی کنترل کننده PID بار فرکانس بهینه در یک سیستم قدرت تجدید ساختار یافته سه ناحیه ای تحت یک سیاست قرارداد دوجانبه با اعمال همه قیود فیزیکی مهم و در حضور تغییر پارامترهای سیستم و دینامیک های ناشی از نوسانات توان تولیدی توربین بادی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی بهبود میرایی سیستم قدرت و عملکرد قابل قبول کنترل کننده پیشنهادی را در محیط تجدید ساختار یافته و در اثر نوسان توان نیرگاه بادی و همچنین پایداری مقاوم این کنترل کننده را در برابر تغییرات پارامترهای سیستم قدرت نشان می دهد.