1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک ساختار حفاظت دیفرانسیل جدید برای ریزشبکه های DC مبتنی بر مولفه های جریان خطا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه DC، حفاظت دیفرانسیل، آنالیز خطا، حفاظت واحد، مولفه خطای جریان
سال 1401
مجله مهندسي برق و الكترونيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سعید جوادی ، نوید رضایی ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

در سالهای اخیر، انگیزشهای زیست محیطی، اقتصادی و قابلیت اطمینان، حرکت بسوی بهره برداری سلولی از سیستمهای قدرت هوشمند را در قالب مفهوم ریزشبکه ها، تسریع بخشیده است. بدیهی است با توجه به سطح پایین اینرسی، تنوع منابع تولید توان با مشخصات فنی مختلف و مدهای مختلف بهره برداری جزیرهای و متصل به شبکه، حفاظت و کنترل ریزشبکه ها به چالشی نوین بر سر راه مدیران این سلولهای هوشمند تبدیل شده است. از سویی دیگر، با یکپارچه سازی بستر اندازه گیری و مخابراتی پیشرفته در ریزشبکه ها، حفاظتهای دیفرانسیل، بعنوان مطمئن ترین منطق حفاظتی، میتواند نقش حیاتی را در ساختار حفاظتی ریزشبکه ها ایفا نماید. با توجه به ماهیت رخداد خطاها در ریزشبکه، خطاهای مقاومت بالا یک مشکل اساسی در بکارگیری حفاظت دیفرانسیل و جهت یابی خطا به وجود آورده است. در این مقاله از یک روش جدید برای تشخیص سریع و دقیق خطا در ریزشبکه DCاستفاده شده است، بطوریکه به درستی خطاهای داخلی را از خطاهای خارجی تشخیص داده است، همچنین عملکرد این الگوریتم جدید به ازای افزایش مقاومت خطا نیز مشاهده گردیده و با عملکرد حفاظت دیفرانسیل رایج مقایسه شده است. اساس روش جدید استفاده از مولفه جریانهای خطا دو طرف خط مورد مطالعه و رسم آنها در صفحه جریان برای تشخیص نوع خطا میباشد. در این مقاله شبیه سازی خطای داخلی و خارجی در EMTP-ATPبه ازای مقادیر مختلف مقاومت خطا انجام شده و پیاده سازی الگوریتم جدید و حفاظت دیفرانسیل مرسوم نیز در MATLABانجام میشود. نتایج شبیه سازی بیانگر دقت و سرعت عمل بالای روش جدید بیان شده، میباشد.