1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
پخش بار بهینه مقید به پایداری فرکانس در حضور تولیدات مرتبط از طریق مبدل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پخش بار بهینه ،تولیدات مرتبط از طریق مبدل ، امنیت فرکانس، عدم قطعیت تولیدات بادی ، زنجیره مارکوف
سال 1400
پژوهشگران شب بو نحوی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

پخش بار بهینه از ابزارهای بسیار مهم در برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های قدرت است. ساختار کلی آن بر دو بخش تابع هدف و قیود می باشد. در واقع هدف از انجام پخش بار بهینه ، پیدا کردن نقطه کار بهینه در سیستم است . روش های بهینه سازی متعددی برای حل آن پیشنهادشده اند. بعضی از آن ها از مشخصه های همگرایی خوبی برخوردار بوده، که با این وجود، به علت استفاده گسترده از انرژی های تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی ماهیت تصادفی آن ها، این ابزار با چالش مواجه می شود. عدم قطعیت حاکم بر مقدار این تولیدات، اینرسی کم و درنتیجه ایجاد اختلال در فرکانس سیستم، تغییر در روش مدل سازی و حل مسئله ی پخش بار بهینه را ضروری می نماید. هر تغییری در تقاضای توان اکتیو یک نقطه به شکل تغییر فرکانس در سرتاسر سیستم منعکس می شود. و با توجه به اینکه توان موردنیاز یک سیستم قدرت بزرگ، توسط تعداد زیادی ژنراتور تأمین می شود باید تغییر توان موردتقاضا را بین واحدها تقسیم نمود و در صورت امکان بتوان کمترین هزینه را بر سیستم تحمیل کرد. البته تقسیم بار بین ژنراتورها و کنترل اولیه سرعت توسط گاورنرهای نصب شده بر روی ژنراتورها صورت می پذیرد، لیکن جهت تنظیم دقیق فرکانس در مقدار نامی، نیاز به یک کنترل تکمیلی می باشد که باید در یک مرکز کنترل اصلی انجام شود.در این تحقیق سعی بر آن است که مسائل پخش بار بهینه و مدل سازی آن به طوری کامل تشریح شده و تمامی قیود موجود در یک سیستم قدرت در مسئله پخش بار بهینه گنجانده شود. از طرفی وجود تولیدات تجدید پذیر سبب کاهش اینرسی سیستم و تاثیر آن بر پارامترهای فرکانس می شود و در نتیجه در میزان انحراف فرکانس و امنیت آن تاثیر دارد . همچنین عدم قطعیت این تولیدات که با تولیدات مرتبط از طریق مبدل معرفی می شوند باید در بحث پخش بار گنجانده شود . در این پایان نامه با استفاده از زنجیره ی مارکوف عدم قطعیت سرعت باد و در نتیجه توان مکانیکی آن و نهایتا تاثیر کلی آنها بر فرکانس سیستم بررسی می شود. همچنین مطالعه های موردی آزمایش شده شامل افزایش بار سیستم ،حضور نیروگاه بادی در سیستم با مدل عدم قطعیت آنها و خروج ژنراتور است که در سیستم 30 شینه IEEE مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که از الگوریتم تکاملی ژنتیک با کدنویسی دودویی برای حل مسئله پخش بار بهینه مقید به امنیت فرکانس استفاده شده است و راه حل پیشنهادی با نرم افزار MATLAB و به کمک جعبه ابزارMATPOWER شبیه سازی شده است.