1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی بهنگام آسیب پذیری خطوط در برابر رخداد خرابی آبشاری با استفاده از یک مدل پایش هوشمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رخداد خرابی آبشاری، شاخص ارزیابی چندمنظوره، شبکه عصبی چندلایه روبه جلو، ارزیابی بهنگام آسیب پذیری خطوط.
سال 1399
مجله مدلسازي در مهندسي
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، صابر ارمغانی ، سید محمد شهرتاش

چکیده

در این مقاله، یک مدل هوشمند برای انجام ارزیابی بهنگام آسیب پذیری خطوط با رویکرد تحلیل حالت خاموشی سراسری شبکه پیشنهاد می شود. در این راستا، مسئله به صورت نگاشت بین شرایط بهره برداری نرمال و آسیب پذیری خطوط تعریف می شود و از الگویتم شبکه عصبی به دلیل توانایی آن در ایجاد نگاشت غیرخطی و قابلیت پیش بینی مناسب، در مدل پیشنهادی استفاده می شود. شبکه عصبی در مدل پایش هوشمند، شرایط بهره برداری را به عنوان بردار ورودی دریافت می کند و معیار آسیب پذیری هر خط را به عنوان بردار خروجی ارائه می کند و با ایجاد نگاشتی غیر خطی، ارزیابی را در مورد آسیب پذیری خطوط انجام می دهد. نتایج عددی حاصل از بررسی عملکرد مدل مبتنی بر هوش مصنوعی برروی شبکه نمونه 39 و 118 شینه و مقایسه آن با مدل تحلیلی از نقطه نظر دقت و سرعت، حاکی از کارایی مدل پیشنهادی در ارزیابی بهنگام آسیب پذیری خطوط است. استفاده از مدل پیشنهادی باعث افزایش درک کلی بهره بردار از تاثیرگذاری هر خط در انتشار رخداد خرابی آبشاری و در نهایت باعث افزایش امنیت و قابلیت اطمینان در بهره برداری بهنگام شبکه انتقال خواهد شد.