1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید در ارزیابی و کنترل امنیت دینامیک سیستم های قدرت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درخت تصمیم، یادگیری گروهی، امنیت دینامیک، سیستم هوشمند، سیستم قدرت، Boosting، Bagging
سال 1393
پژوهشگران امیر رامینه(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

روشهای مبتنی بر سیستمهای هوشمند به عنوان راه حلی نویدبخش به منظور تسهیل ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت شناخته شدهاند. اکثر کارهای انجام شده در این حوزه با استفاده از یادگیرنده منفرد انجام شده است، که معمولا از دقت پایین و ضعف نسبت به بیش برازش رنج میبرند. در این پژوهش، یک چارچوب جامع، قابل انعطاف و تعمیم پذیر بر اساس نظریه یادگیری گروهی با هدف ایجاد مدلی با دقت بیشتر، مصونیت بیشتر نسبت به بیش برازش و کاهش وابستگی عملکرد سیستم هوشمند نسبت به ویژگیهای پایگاه داده مطرح گردیده است. این سیستم هوشمند از یک منطق مقایسه کننده بهره میبرد بدین گونه که ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت را روش یادگیری گروهی بهترین از دیدگاه دقت، سرعت و مصونیت نسبت به بیش برازش انجام میدهد. صحت روش ارائه شده روی سیستمهای آزمایشی استاندارد 10 ماشینه و 50 ماشینه IEEE مورد آزمایش و اعتبارسنجی قرار گرفته است.