1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی بهینه عمل های اصلاحی به منظور کنترل سیستم های قدرت در مواقع اضطراری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کنترل اصلاحی، کنترل پیشگیرانه، بهره برداری از سیستم قدرت، پیکره بندی مجدد سیستم انتقال
سال 1389
پژوهشگران محمد حمیدی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از شاخص های بسیار مهم در بهره برداری از سیستم قدرت، تضمین و حفظ امنیت آن می باشد. در حالت کلی ناامنی در سیستم قدرت می تواند منجر به ناتوانی سیستم در تامین همه یا بخشی از بار گردد. برای جلوگیری از بروز ناامنی در سیستم قدرت، بهره بردلر سیستم ناگزیر به استفاده از استراتژی های کنترلی متفاوت به منظور کنترل امنیت می گردد. ...