1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه و حل مدلی چند هدفه برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن امنیت سیستم و حضور انرژی بادی در محیط تجدید ساختاریافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
توسعه شبکه انتقال- روش مونت کارلو- روش NSGA - قیمت های حاشیه ای محلی
سال 1392
پژوهشگران عبدالله راستگو ، جمال مشتاق ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

در این مقاله با ارائه یک استراتژی و مدل مناسب برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در حضور منابع تجدیدپذیر انرژی بالاخص انرژی باد و همچنین در حضور عدم قطعیت های شبکه از جمله بار و قیمت پیشنهادسی تولید کنندگان پرداخته می شود به نحوی که بتوان پاسخگوی نیازمندی های جدید مسئله برنامه ریزی شبکه انتقال در یک سیستم تجدید ساختاریافته بود. در تابع هدف پیشنهادی هزینه احداث شبکه جدید، هرینه بهره برداری، هزینه تراکم و همچنین هزینه برقراری امنیت لحاظ شده است. از این رو در سیستم آزمون 24 شینه ieee با استفاده از روش بهینه سازی nsga به حل خمسئله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال پرداخته می شود. در این راستا سعی خواهد شد که بهترین سناریو به لحاظ ملاحظات اقتصادی و فنی انتخاب و معرفی گردد.