28 تیر 1397
شمس الدين احمدي

شمس الدین احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی
تلفن: 08733664600 (2510)
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهر سنندج گذراند. در سال 1376 در رشته زیست شناسی علوم جانوری دانشگاه تبریز پذیرفته شد. در کنکور کارشناسی ارشد با کسب رتبه دوم، رشته زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمود و بعد از دو سال با رتبه اول در دوره دکترای تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران قبول شد و در همان سال به عنوان بورسیه گروه علوم زیستی در دانشگاه کردستان نیز استخدام گردید. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و رساله دوره دکترای تخصصی خود را با راهنمایی مشترک اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داد و پروژه های تحقیقاتی و مقالات پژوهشی معتبری را در زمینه علوم اعصاب رفتاری و مولکولی به سرانجام رسانید. دکتر احمدی در سال 1386 مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی را با رتبه اول و درجه عالی از دانشگاه تهران دریافت نمود و از آن تاریخ به دانشگاه کردستان بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی در این دانشگاه فعالیت دارد.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی اعصاب ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی تداخل گیرنده های N- متیل D- آسپارتات (NMDA) ناحیه ی مزولیمبیک با اثرات نیکوتین بر حافظه
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی دخالت گیرنده های GABAA آمیگدال در پاداش ناشی از مورفین
 • کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری ، دانشگاه تبریز ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • علوم اعصاب رفتاری و مولکولی: بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با فعالیت های شناختی و تغییرات بیان ژن و پروتئین مولکول های سیگنالینگ در مغز
 • بیماری های تحلیل برنده اعصاب: مطالعه نوروترانسمیترها و مولکول های مهم دخیل در بیماری هایی مانند آلزایمر
 • مکانیسم های التهاب عصبی: در بیماری هایی مانند انسفالوپاتی کبدی و سایر بیماری های تحلیل برنده عصبی
 • نوروبیولوژی اضطراب، یادگیری و حافظه
 • نوروبیولوژی اعتیاد
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شیلر خالدی، شمس الدین احمدی (1395) آمیلوئید بتا و تائو: از فیزیولوژی تا پاتولوژی در بیماری آلزایمر علوم اعصاب شفای خاتم: 4; 67-88
2
Marjan Hassanzadeh, Mousa Ghaemy, Shamseddin Ahmadi (2016) Extending time profile of morphine-induced analgesia using a chitosan-based molecular imprinted polymer nanogel MACROMOLECULAR BIOSCIENCE: 16; 1515-1523
3
4
Mohammad Bagher Shahsavani, Shamseddin Ahmadi, Marzieh Dadkhah Aseman, Masoud Nabavizadeh, Mohammad Mehdi Alavian, Reza Yousefi (2016) Comparative study on the interaction of two binuclear Pt (II) complexes with human serum albumin: Spectroscopic and docking simulation assessments JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY: 164; 323-334
5
Shamseddin Ahmadi, Fatemeh Miraki, Jalal Rostamzadeh (2016) Association of morphine-induced analgesic tolerance with changes in gene expression of GluN1 and MOR1 in rat spinal cord and midbrain iranian journal of basic medical sciences: 19; 924-931
6
Mohammad Bagher Shahsavani, Shamseddin Ahmadi, Marzieh Dadkhah Aseman, Masoud Nabavizadeh, Mehdi Rashidi, Reza Yousefi, Zahra Asadi, Aminollah Bahaoddini, Atiyeh Ghasemi, Ali Akbar Saboury, Nasrollah Erfani, Ali Niazi (2016) Anticancer activity assessment of two novel binuclear platinum (II) complexes JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY: 161; 345-354
7
8
Shamseddin Ahmadi, Fatemeh Rafieenia, Jalal Rostamzadeh (2016) Morphine-induced analgesic tolerance effect on gene expression of the NMDA receptor subunit 1 in rat striatum and prefrontal cortex Basic and Clinical Neuroscience: 7; 241-248
9
Shamseddin Ahmadi, Mahsa Poureidi, Jalal Rostamzadeh (2015) Hepatic encephalopathy induces site-specific changes in gene expression of GluN1 subunit of NMDA receptor in rat brain METABOLIC BRAIN DISEASE: 30; 1035-1041
10
11
شمس الدین احمدی، آرزو محمدیان، زانیار کرمی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1393) افزایش آستانه احساس درد و کاهش بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی درکبد موش صحرایی با مدل انسفالوپاتی کبدی علوم اعصاب شفای خاتم: 3; 1-10
12
13
Shamseddin Ahmadi, Zaniar Karami, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2015) Cholestasis induced antinociception and decreased gene expression of MOR1 in rat brain NEUROSCIENCE: 284; 78-86
14
Payvand Bina, Mehrnaz Rezvanfard, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2014) Anxiolytic-like effects and increase in locomotor activity induced by infusions of NMDA into the ventral hippocampus in rat: interaction with GABAergic system Basic and Clinical Neuroscience: 5; 267-276
15
Shamseddin Ahmadi, Shahoo Azaryan, Seyedeh Shohreh Ebrahimi, Ameneh Rezayof (2014) ATP-sensitive potassium channels and L-type calcium channels are involved in morphine-induced hyperalgesia after nociceptive sensitization in mice Basic and Clinical Neuroscience: 5; 191-198
16
اسرین رشیدی، شمس الدین احمدی (1393) زیرواحدهای گیرنده های گاما آمینو بوتیریک اسید و نقش آن ها در اختلالات عصبی علوم اعصاب شفای خاتم: 2; 70-80
17
Shamseddin Ahmadi, Haajar Golbaghi, Ronak Azizbeigi, Nabaz Esmailzadeh (2014) N-Methyl-D-Aspartate receptors involved in morphine-induced hyperalgesia in sensitized mice European Journal of Pharmacology: 737; 85-90
18
Shamseddin Ahmadi, Shahin Amiri, Fatemeh Rafieenia, Jalal Rostamzadeh (2013) Gene expression profile of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIα in the rat hippocampus during morphine withdrawal Basic and Clinical Neuroscience: 4; 38-44
19
20
Mohammad Reza Zarrindast, Abolfazl Ardjmand, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi (2013) The time profile of morphine effect on different phases of inhibitory avoidance memory in rat Archives of Iranian Medicine: 16; 34-37
21
Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Mashayekhi, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi (2013) β-adrenoceptors in the dorsal hippocampus are involved in ethanol-induced state-dependent retrieval in mice Neurobiology of Learning and Memory: 100; 12-17
22
Shamseddin Ahmadi, Seyedeh Shohreh Ebrahimi, Shahrbanoo Oryan, Fatemeh Rafieenia (2012) Blockades of ATP-sensitive potassium channels and L-type calcium channels improve analgesic effect of morphine in alloxan-induced diabetic mice Pathophysiology: 19; 171-177
23
Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Ghiasvand, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi (2012) The amnesic effect of intra-central amygdala administration of a cannabinoid CB1 receptor agonist, WIN55, 212-2, is mediated by a beta-1 noradrenergic system in rat NEUROSCIENCE: 212; 77-85
24
Maryam Bananej, Ahmad Karimi-Sori, Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi (2012) D1 and D2 dopaminergic systems in the rat basolateral amygdala are involved in anxiogenic-like effect induced by histamine Journal of Psychopharmacology: 26; 564-574
25
Mohammad Reza Zarrindast, Abolfazl Ardjmand, Shamseddin Ahmadi, Ameneh Rezayof (2012) Activation of dopamine D1 receptors in the medial septum improves scopolamine-induced amnesia in the dorsal hippocampus Behavioural Brain Research: 229; 68-73
26
Leila Parsaei, Mahiya Rangchpan, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2011) GABAA receptors in the dorsal hippocampus are involved in sate-dependent learning induced by lithium in mice Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 10; 127-134
27
Maryam Ghiasvand, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2011) β1-noradrenergic system of the central amygdala is involved in state-dependent memory induced by a cannabinoid agonist, WIN55, 212-2, in rat Behavioural Brain Research: 225; 1-6
28
Maryam Ghiasvand, Ameneh Rezayof, Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi (2011) Activation of cannabinoid CB1 receptors in the central amygdala impairs inhibitory avoidance memory consolidation via NMDA receptors Neurobiology of Learning and Memory: 96; 333-338
29
Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi, Vahab Babapour, Ameneh Rezayof, Mohammad Reza Zarrindast (2011) Nicotine restores morphine-induced memory deficit through the D1 and D2 dopamine receptor mechanisms in the nucleus accumbens Journal of Psychopharmacology: 25; 1126-1133
30
Mohammad Reza Zarrindast, Sara Mahboobi, Mitra-Sadat Sadat-Shirazi, Shamseddin Ahmadi (2011) Anxiolytic-like effect induced by the cannabinoid CB1 receptor agonist, arachydonilcyclopropylamide (ACPA), in the rat amygdala is mediated through the D1 and D2 dopaminergic systems Journal of Psychopharmacology: 25; 131-140
31
Bahare Pakpor, Shamseddin Ahmadi, Toraj Nayer-Nouri, Shahrbanoo Oryan, Mohammad Reza Zarrindast (2010) Inhibitory avoidance memory deficit induced by scopolamine: Interaction with glutamatergic system in the nucleus accumbens Behavioural Pharmacology: 21; 719-726
32
Shamseddin Ahmadi, Nazanin Malekmohammadi, Mohammad Reza Zarrindast (2010) Repeated Histamine Pretreatment Decreased Amnesia Induced by Post-training Administration of the Drug in a Step-down Inhibitory Avoidance Test in Mice Archives of Iranian Medicine: 13; 209-216
33
Gelavij Mahmoodi, Shamseddin Ahmadi, Ali Pourmotabbed, Shahrbanoo Oryan, Mohammad Reza Zarrindast (2010) Inhibitory avoidance memory deficit induced by scopolamine: Interaction of cholinergic and glutamatergic systems in the ventral tegmental area Neurobiology of Learning and Memory: 94; 83-90
34
Mehdi Rezaiyat, Haniye Niyasari, Shamseddin Ahmadi, Leila Parsaei, Mohammad Reza Zarrindast (2010) N-methyl-D-aspartate receptors are involved in lithium-induced state-dependent learning in mice Journal of Psychopharmacology: 24; 915-921
35
Mohammad Reza Zarrindast, Faezeh Madadi, Shamseddin Ahmadi (2009) Repeated administrations of dopamine receptors agents affect lithium-induced state-dependent learning in mice Journal of Psychopharmacology: 23; 645-651
36
Zargham Sepehrizadeh, Mina BahroloumiShapourabadi, Shamseddin Ahmadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast, Mousa Sahebgharani (2008) Decreased AMPA GluR2 (but not GluR3) mRNA expression in the rat amygdale and dorsal hippocampus following morphine-induced behavioral sensitization Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology: 35; 1321-1330
37
Mohammad Reza Zarrindast, Arash Lahmi, Shamseddin Ahmadi (2008) Possible involvement of μ-opioid receptors in effect of lithium on inhibitory avoidance response in mice Journal of Psychopharmacology: 22; 865-871
38
Mohammad Reza Zarrindast, Fatemeh Mollahasani, Vahedeh Toosi, Shamseddin Ahmadi (2008) Involvement of cholinergic system in state-dependent learning induced by lithium in mice Iranian Journal of Psychiatry: 3; 83-89
39
Zargham Sepehrizadeh, Mousa Sahebgharani, Shamseddin Ahmadi, Mina BahroloumiShapourabadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast (2008) Morphine-Induced Behavioral SensitizationIncreased the mRNA Expression of NMDA Receptor Subunits in the Rat Amygdala Pharmacology: 81; 333-343
40
Mohammad Reza Zarrindast, Leila Parsaei, Shamseddin Ahmadi (2008) Repeated administration of histamine improves memory retrieval of inhibitory avoidance by lithium in mice Pharmacology: 81; 187-194
41
Mohammad Reza Zarrindast, Sara Misaghi, Shamseddin Ahmadi (2008) The dopaminergic system plays a role in the effect of lithium on inhibitory avoidance memory in mice European Journal of Pharmacology: 590; 198-203
42
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Nouri, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2007) N-Methyl-D-aspartate receptors in the ventral tegmental area are involved in retrieval of inhibitory avoidance memory by nicotine Neurobiology of Learning and Memory: 88; 352-358
43
Mohammad Reza Zarrindast, Manizheh Mardaneh-Shendi, Shamseddin Ahmadi (2007) Nitric oxide modulates state dependency induced by lithium in an inhibitory avoidance task in mice Behavioural Pharmacology: 18; 289-295
44
45
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof, Maryam Nouri (2007) Nicotine improves morphine-induced impairment of memory: possible involvement of N-Methyl-DAspartate receptors in the Nucleus Accumbens Journal of Neurobiology: 67; 1118-1127
46
Mohammad Reza Zarrindast, Soheila Fazli-Tabaei, Shamseddin Ahmadi, Saeid Hosein Yahyavi (2006) Effect of lithium on morphine state-dependent memory of passive avoidance in mice Physiology and Behavior: 87; 409-415
47
Mohammad Reza Zarrindast, Nazanin Malekmohammadi, Soheila Fazli-Tabaei, Shamseddin Ahmadi (2006) Intracerebroventricular injection of histamine induces state-dependency through H1 receptors Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 4; 255-260
48
Mohammad Reza Zarrindast, mohammad reza Jafari, Shamseddin Ahmadi, Bijan Djahanguiri (2004) Influence of central administration ATP-dependent K+ channel on morphine state-dependent memory of passive avoidance European Journal of Pharmacology: 487; 143-148
49
Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof, mohammad reza Jafari, Majid Ja'fari-sabet (2004) GABAA receptors in the basolateral amygdala are involved in mediating morphine reward Brain Research: 1006; 49-58
مقاله ارائه‌شده
1
Shamseddin Ahmadi, Shiler Khaledi (2017) JNK3 mitogen activated protein kinase is increased in the hippocampus of a rat model of hepatic encephalopathy 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017, Iran, Tehran
2
Nazila Saadati, Halaleh Ghaderi, Shamseddin Ahmadi, Saadi Samadi (2017) Change in gene expression of jnk3 Map kinase in rat model of hepatic encephalopathy is improved by nanoporous silica type SBA-15 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017, Iran, Tehran
3
Halaleh Ghaderi, Nazila Saadati, Shamseddin Ahmadi, Saadi Samadi (2017) Effect of nanoporous silica type SBA-15 on gene expression of p38 MAP kinase in the hippocampus of rat model of hepatic encephalopathy 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017, Iran, Tehran
4
Shamseddin Ahmadi, Shiler Khaledi (2016) Hepatic encephalopathy decreased expression of p38 mitogen activated protein kinase in the hippocampus in rat 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
5
Shiler Khaledi, Shamseddin Ahmadi (2016) Gene expression of main members of mitogen activated protein kinase is decreased in the prefrontal cortex of a rat model of hepatic encephalopathy 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
6
mahsa mosalman, Ahmad Sohrabi, Shamseddin Ahmadi, Zoleykha Gholizadeh (2016) Comparing Brain and Heart Waves Among Individuals With Good and Poor Prospectve Memory Performance 3rd Iranian Human Brain Mapping Congress, Iran, Tehran
7
8
Saeed Faridi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015) Specific association of protein kinase Cγ expression in the prefrontal cortex, hippocampus and cerebellar cortex with hepatic encephalopathy in rat 4th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
9
Saeed Faridi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015) Evaluation of rearing behavior and serum analysis in a rat model with hepatic encephalopathy 4th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
10
Soma Tahmasebi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015) Gene expression of calcium-calmodulin dependent protein kinase IIα in brain of a rat model with hepatic encephalopathy 4th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
11
Soma Tahmasebi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015) Serum analysis and locomotor activity assessment in a rat model with hepatic encephalopathy 4th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
12
Shamseddin Ahmadi, Fatemeh Miraki (2015) ATP-dependent potassium channels are involved in opioid-induced hyperalgesia 9th annual International congress on Addiction Science, Iran, Tehran
13
Shamseddin Ahmadi, Fatemeh Miraki (2015) Blockade of NMDA receptors by MgSO4 induced anxiolytic-like behavior in mice with history of opioid-induced hyperalgesia 9th annual International congress on Addiction Science, Iran, Tehran
14
Shamseddin Ahmadi, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2014) Mu-opioid receptor gene expression decreased in liver and hypothalamus after bile duct ligation in rat 3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
15
Neda Parvini, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2014) Induction of morphine analgesic tolerance altered gene expression of protein kinase Cγ in rat midbrain 3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
16
Asrin Rashidi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2014) Gene expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIα decreased in rat midbrain after induction of morphine analgesic tolerance 3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
17
Asrin Rashidi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2014) Changes in gene expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIα in the spinal cord underlie morphine analgesic tolerance in rat The 8th International Congress on Addiction Science, Iran, Tehran
18
Neda Parvini, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2014) Gene expression of protein kinase Cγ in the spinal cord was decreased during 8 days of induction of morphine analgesic tolerance in rat The 8th International Congress on Addiction Science, Iran, Tehran
19
مسعود حیدری زاده، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1393) جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره ی اتانولی گیاه گزنه Urtica dioica هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرج
20
ندا پروینی، شمس الدین احمدی (1393) نقش میکرو RNAها در بیماری های لوپوس اریتروماتوز فراگیر، آرتریت روماتوئید و مالتیپل اسکلروزیس اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
21
Shamseddin Ahmadi, Fatemeh Miraki, Jalal Rostamzadeh (2013) Gene expression of NMDA receptors but not Mu-opioid receptors are altered after morphine tolerance in the spinal cord and the midbrain in rat 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
22
Mahsa Poureidi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2013) Cholestasis altered gene expression of NMDA receptors in the prefrontal cortex and the hippocampus in rat 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress, Iran, Tehran
23
Zaniar Karami, Himen Awliaei, Shamseddin Ahmadi (2013) Study of pain perception changes after bile duct ligation in rat 4th International Congress of Interventional Pain Medicine, and 6th Annual Congress of the ISRAPM, Iran, Tehran
24
فاطمه میرکی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1392) اثر تحمل به مورفین بر بیان ژن گیرنده مو-اوپیوئیدی در مغز میانی رت کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، ایران، اصفهان
25
شمس الدین احمدی، زانیار کرمی، جلال رستم زاده (1392) کولستاز باعث کاهش بیان گیرنده های مو-اوپیوئیدی در هیپوکامپ و پیش پیشانی رت می شود. بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، تبریز
26
Shamseddin Ahmadi, Shahin Amiri, Jalal Rostamzadeh (2012) Gene expression profile of calcium/calmodulin dependent protein kinase II in the hippocampus after tolerance to morphine in rat Basic and Clinical Neuroscience
27
Haajar Golbaghi, Shamseddin Ahmadi, Ronak Azizbeigi (2012) NMDA receptors are involved in decrease of morphine analgesia that induced by repeated pretreatment of morphine Basic and Clinical Neuroscience
28
Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2012) Gama-amino butyric acid type A (GABAA) receptors in the nucleus accumbens are involved in impairment of memory induced by scopolamine in rat Basic and Clinical Neuroscience
29
زانیار کرمی، مهسا پور عبدی، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی (1391) پروفایل زمانی تغییرات حس درد ناشی از انسداد مجرای صفروای در موش بزرگ آزمایشگاهی هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرمان
30
مهسا پور عبدی، زانیار کرمی، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی (1391) بررسی تغییرات فیزیولوژیک ناشی از انسداد مجرای صفراوی در موش بزرگ آزمایشگاهی هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرمان
31
هاجر گلباغی، شمس الدین احمدی، روناک عزیزبیگی (1391) مسدودکردن گیرنده های NMDA در دوره تزریق مکرر مورفین باعث جلوگیری از کاهش خاصیت ضدددردی مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی می شود. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، کرمان
32
فاطمه رفیعی نیا، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده، صبریه امینی، گرشاسب ریگی چشمه علی (1391) نقش گیرنده های NMDA در تحمل و وابستگی به مورفین در نواحی استریاتوم و پیش پیشانی مغز رت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
33
مهسا پور عبدی، شمس الدین احمدی (1391) بررسی دیدگاه های اخلاقی در کاربرد سلول های بنیادی و کلونینگ دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
34
شمس الدین احمدی، شاهو آذریان، آمنه رضایوف (1390) اثر مسدود کردن کانال های پتاسیمی حساس به ATP بر خاصیت ضددردی مورفین در موش های سوری نر معتاد به مورفین بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، همدان
35
شاهو آذریان، آمنه رضایوف، شمس الدین احمدی (1390) مسدودکردن کانال های کلسیمی در موش های سوری نر معتاد به مورفین، موجب کاهش بیشتر خاصیت ضددردی مورفین می شود بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، همدان
36
روناک عزیزبیگی، شمس الدین احمدی، محمد رضا زرین دست (1390) دخالت گیرنده های موسکارینی استیل کولین و گیرنده های گابائرژیک هسته آکومبنس در تثبیت حافظه اجتنابی مهاری در موش رت بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، همدان
37
فاطمه رفیعی نیا، سیده شهره ابراهیمی، شمس الدین احمدی (1390) بررسی دخالت گیرنده های N-متیل-D-آسپارتات در اثرات ضد دردی مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، همدان
38
سیده شهره ابراهیمی، شمس الدین احمدی (1390) بررسی تاثیر جنسیت در خاصیت ضددردی مورفین و مسدودکننده های کانال های پتاسیمی و کلسیمی در موشهای سوری نر و ماده بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، همدان
39
Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2011) D1 and D2 dopamine receptors in the nucleus accumbens are involved in restoration of inhibitory avoidance memory by nicotine 8th IBRO World Congress of Neuroscience
40
Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2011) Possible interaction between nicotine and dopamine D1 receptors of nucleus accumbens on inhibitory avoidance memory induced by morphine Fourth International Conference of Cognitive Science (ICSS2011, Iran
41
Shamseddin Ahmadi, Seyedeh Shohreh Ebrahimi, Shahrbanoo Oryan, Fatemeh Rafieenia (2011) Blocking potassium and calcium channels improves analgesic effect of morphine in alloxan-induced diabetic mice Fourth International Conference of Cognitive Science (ICSS2011, Iran
42
سیده شهره ابراهیمی، شهربانو عریان، فاطمه رفیعی نیا، شمس الدین احمدی (1389) مقایسه اثرات ضد دردی مورفین و مسدودکننده های کانال های پتاسیمی و کلسیمی در موشهای سالم و دیابتی همایش کشوری علوم اعصاب، ایران، گرگان
43
Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi (2010) Effects of intra-nucleus accumbens microinjection of D2 dopamine receptor antagonist on nicotine-induced restoration of memory impairment by morphine The 16th National and 4th International Conference of Biology, Iran, Mashhad
44
Shamseddin Ahmadi, Nazanin Malekmohammadi, Mohammad Reza Zarrindast (2010) Repeated Histamine Pretreatment Decreased Amnesia Induced by Post-training Administration of the Drug in a Step-down Inhibitory Avoidance Test in Mice 7th Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
45
Shamseddin Ahmadi, Maryam Nouri, Mohammad Reza Zarrindast (2008) Cannabinoid CB1 receptors of the dorsal hippocampus are important for induction of conditioned place preference (CPP) but do not change morphine-CPP 15th National and 3nd International Conference of Biology, Iran
46
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Nouri, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2008) Activation of N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptors in the ventral tegmental area are involved in effect of nicotine on morphine state-dependent memory in rat 6th Federation of European Neurosciences Societies (FENS)
47
Mousa Sahebgharani, Zargham Sepehrizadeh, Mina BahroloumiShapourabadi, Shamseddin Ahmadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast (2007) Chronic morphine treatment alters mRNA expression of CB1 receptor in the rat amygdala 3rd International Congress on Brain and Behaviour
48
Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi, Faezeh Madadi (2007) Repeated administrations of dopamine agents affect lithium-induced state dependent memory of inhibitory avoidance in mice The 3rdAnnual Meeting of the European Association of Addiction Therapy (EAAT)
49
Bahare Ghorbabnalizadeh, Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi, Arash Lahmi (2007) Possible involvement of μ-opioid receptors in effect of lithium on inhibitory avoidance response in mice The 3rdAnnual Meeting of the European Association of Addiction Therapy (EAAT)
50
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2007) Blockade of N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) receptors in the ventral tegmental area prevents improving effect of nicotine on morphine state-dependency in rat 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Iran
51
Arash Lahmi, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2007) Effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of morphine on lithium state-dependent learning in mice 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Iran
52
Mitra-Sadat Sadat-Shirazi, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2007) Evaluation of amnesia induced by intracerebroventricular (i.c.v) administration of lithium in an inhibitory avoidance task in mice 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Iran
53
Mousa Sahebgharani, Zargham Sepehrizadeh, Shamseddin Ahmadi, Mina BahroloumiShapourabadi, Saeed Hashemi Bozchlou (2007) The effect of morphine induced behavioural sensitization on the mRNA expression of NMDA receptor subunits in the rat amygdala 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Iran
54
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2007) Retrieval of memory impairment by morphine: Possible interaction between nicotine and NMDA receptors in the nucleus accumbens 7th IBRO World Congress of Neuroscience
55
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2005) Effect of lithium on morphine state-dependent memory of passive avoidance in mice. The Third Asia Pacific Multidisciplinary Meeting for Nervous System Disease, China, Hong Kong
56
Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Bijan Djahanguiri (2005) Influence of central administration ATP-dependent K+ channel on morphine state-dependent memory of passive avoidance 25th Annual meeting of the Hong Kong society of Neurosciences
57
شمس الدین احمدی، علی حائری روحانی، محمد رضا زرین دست (1384) دخالت آمیگدال در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش رت هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ایران، کرمان
58
Shamseddin Ahmadi, Ali Haeri-Rohani, Mohammad Reza Zarrindast, Ameneh Rezayof (2005) NMDA receptors in the nucleus accumbens regulate reward related memory of nicotine 14th National & 2nd International Conference of Biology, Iran
59
شمس الدین احمدی، علی حائری روحانی، محمد رضا زرین دست (1384) اثر کانالهای پتاسیمی وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعیت مورفین در روش اجتنابی غیر فعال سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، رشت
60
شمس الدین احمدی، علی حائری روحانی (1383) نقش سیستم GABAA هسته قاعده ای-جانبی آمیگدال در اکتساب ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش بزرگ ازمایشگاهی (Rat) دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، ایران، همدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
سعید فریدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1394) بیان ژن پروتئین کیناز C گاما در مغز رت با مدل انسفالوپاتی کبدی
7
8
9
10
هیمن اولیایی، مسعود حیدری زاده، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1392) بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد دیابتی گیاه گزنه (Urtica dioica) در موش کوچک آزمایشگاهی
11
آرزو محمدیان، شمس الدین احمدی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1391) بررسی بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی در هیپوتالاموس و کبد موش صحرایی کلستاز شده
12
مهسا پور عبدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1391) بررسی بیان ژن گیرنده N-متیل-D-آسپارتات (NMDA) در مغز موش صحرایی کلستاز شده
13
14
15
16
17
18
19
کتاب
1
شمس الدین احمدی (1391) بیولوژی کمپبل، ساختار و عمل جانوران شابک:9786006926070
2
فرح فرهانی، شمس الدین احمدی (1389) بیولوژی سولومون شابک:978-964-2605-61-3
3
شمس الدین احمدی، علی غضنفری مقدم، هومن اسحاق هارونی، الهام جلال وند، محمد رضا جعفرزاده (1389) فیزیولوژی مصور شابک:978-964-2500-86-4
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
شمس الدین احمدی (1394) عملکردهای فیزیولوژیک زبان سخنرانی هفته پژوهش، دانشگاه کردستان، آذر 94
2
شمس الدین احمدی (1393) پروتئین کیناز C به عنوان یک مولکول کلیدی در اثرات مورفین دانشکده علوم، دانشگاه کردستان
3
شمس الدین احمدی (1392) کاربرد سلول های بنیادی در طراحی داروهای شخصی سخنرانی های هفته پژوهش، آذر 1392، دانشکده علوم
4
5
شمس الدین احمدی (1390) عملکرد های چشم سوم در پستانداران دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1390 دانشگاه کردستان
6
شمس الدین احمدی (1389) مکانیسم احساس درد و کنترل آن توسط مسیرهای عصبی تنظیم درد و داروهای ضد درد دانشگاه کردستان هفته پژوهش سال 1389
7
شمس الدین احمدی (1388) روش های بررسی یادگیر ی و حافظه در حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1388 دانشگاه کردستان
8
شمس الدین احمدی (1387) نوروبیولوژی پاداش دانشگاه کردستان هفته پژوهش 87
9
شمس الدین احمدی (1386) نقش ناحیه ی آمیگدال مغز در فرایندهای یادگیری، حافظه و اضطراب دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1386دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • شيلر خالدي
  نام و نام خانوادگی: شیلر خالدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: ارتباط مسیر سیگنال رسانی پروتئین کیناز فعال شده توسط میتوژن در مغز رت با اختلالات شناختی ناشی از انسفالوپاتی کبدی
 • سوما طهماسبي
  نام و نام خانوادگی: سوما طهماسبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بیان ژن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم-کالمودولین نوع IIα در مغز رت مبتلا به انسفالوپاتی کبدی
 • سعيد فريدي
  نام و نام خانوادگی: سعید فریدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • ندا پرويني
  نام و نام خانوادگی: ندا پروینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • اسرين رشيدي
  نام و نام خانوادگی: اسرین رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • فاطمه ميره كي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه میره کی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • آرزو محمديان
  نام و نام خانوادگی: آرزو محمدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • هاجر گلباغي
  نام و نام خانوادگی: هاجر گلباغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • مهسا پورعيدي
  نام و نام خانوادگی: مهسا پورعیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • زانيار كرمي
  نام و نام خانوادگی: زانیار کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • شاهو آذريان
  نام و نام خانوادگی: شاهو آذریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • سيده شهره ابراهيمي
  نام و نام خانوادگی: سیده شهره ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • شهين اميري
  نام و نام خانوادگی: شهین امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • فاطمه رفيعي نيا
  نام و نام خانوادگی: فاطمه رفیعی نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • نماینده دانشگاه در ستاد توسعه زیست فناوری (1394 - ادامه دارد)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه (1394 - ادامه دارد)
 • عضو شورای نانوفناوری دانشگاه (1394 - ادامه دارد)
 • نماینده هیات اجرای جذب در دانشکده علوم پایه (1393 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم زیستی (1390 - 1394)
 • مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه (1387 - 1389)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه (1387 - 1389)
بیشتر

گالری تصاویر

منظره سنندج در فصل بهار دكتر احمدي و پروفسور محمد رضا زرين دست