1403/01/31
شمس الدین احمدی

شمس الدین احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0003-0300-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12141695900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن: 08733664600 (2510)

معرفی

دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهر سنندج گذراند. در سال 1376 در رشته زیست شناسی علوم جانوری دانشگاه تبریز پذیرفته شد. در کنکور کارشناسی ارشد با کسب رتبه دوم، رشته زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمود و بعد از دو سال با رتبه اول در دوره دکترای تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشگاه تهران قبول شد و در همان سال به عنوان بورسیه گروه علوم زیستی در دانشگاه کردستان نیز استخدام گردید. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و رساله دوره دکترای تخصصی خود را با راهنمایی مشترک اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داد و پروژه های تحقیقاتی و مقالات پژوهشی معتبری را در زمینه علوم اعصاب رفتاری و مولکولی به سرانجام رسانید. دکتر احمدی در سال 1386 مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی را با رتبه اول و درجه عالی از دانشگاه تهران دریافت نمود و از آن تاریخ به دانشگاه کردستان بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی در این دانشگاه فعالیت دارد.

تحصیلات

 • کارشناسی زیست شناسی علوم جانوری ، دانشگاه تبریز ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی فیزیولوژی اعصاب ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی تداخل گیرنده های N- متیل D- آسپارتات (NMDA) ناحیه ی مزولیمبیک با اثرات نیکوتین بر حافظه
 • کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان رساله: بررسی دخالت گیرنده های GABAA آمیگدال در پاداش ناشی از مورفین
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Region Specificity in Endogenous Opioid Peptides and Mu-Opioid Receptor Gene Expression in Rat Brain Areas Involved in Addiction after Frequent Morphine Treatment Shamseddin Ahmadi, Kaivan Masoudi, Shiva Mohammadi Talvar, Mohammad Zobeiri, Amir Khanizad, Mohammad Majidi, Shima Fotouhi (2021)
Differential expression of H19, BC1, MIAT1, and MALAT1 long non-coding RNAs within key brain reward regions after repeated morphine treatment Shamseddin Ahmadi, Mohammad Zobeiri, Shiva Mohammadi Talvar, Kaivan Masoudi, Amir Khanizad, Steven Bradburn, Shima Fotouhi (2021)
انسفالوپاتی کبدی: بیماریزایی و راهکارهای درمانی شیلر خالدی، شمس الدین احمدی (1397)
Comparative study on the interaction of two binuclear Pt (II) complexes with human serum albumin: Spectroscopic and docking simulation assessments Mohammad Bagher Shahsavani, Shamseddin Ahmadi, Marzieh Dadkhah Aseman, Masoud Nabavizadeh, Mohammad Mehdi Alavian, Reza Yousefi (2016)
Anticancer activity assessment of two novel binuclear platinum (II) complexes Mohammad Bagher Shahsavani, Shamseddin Ahmadi, Marzieh Dadkhah Aseman, Masoud Nabavizadeh, Mehdi Rashidi, Reza Yousefi, Aminollah Bahaoddini, Ali Niazi, Ali Akbar Saboury, Atiyeh Ghasemi, Nasrollah Erfani, Zahra Asadi (2016)
افزایش آستانه احساس درد و کاهش بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی درکبد موش صحرایی با مدل انسفالوپاتی کبدی شمس الدین احمدی، آرزو محمدیان، زانیار کرمی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1393)
Cholestasis induced antinociception and decreased gene expression of MOR1 in rat brain Shamseddin Ahmadi, Zaniar Karami, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2015)
N-Methyl-D-Aspartate receptors involved in morphine-induced hyperalgesia in sensitized mice Shamseddin Ahmadi, Haajar Golbaghi, Ronak Azizbeigi, Nabaz Esmailzadeh (2014)
The time profile of morphine effect on different phases of inhibitory avoidance memory in rat Mohammad Reza Zarrindast, Abolfazl Ardjmand, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi (2013)
β-adrenoceptors in the dorsal hippocampus are involved in ethanol-induced state-dependent retrieval in mice Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Mashayekhi, Ameneh Rezayof, Shamseddin Ahmadi (2013)
D1 and D2 dopaminergic systems in the rat basolateral amygdala are involved in anxiogenic-like effect induced by histamine Maryam Bananej, Ahmad Karimi-Sori, Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi (2012)
Activation of dopamine D1 receptors in the medial septum improves scopolamine-induced amnesia in the dorsal hippocampus Mohammad Reza Zarrindast, Abolfazl Ardjmand, Shamseddin Ahmadi, Ameneh Rezayof (2012)
GABAA receptors in the dorsal hippocampus are involved in sate-dependent learning induced by lithium in mice Leila Parsaei, Mahiya Rangchpan, Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast (2011)
Nicotine restores morphine-induced memory deficit through the D1 and D2 dopamine receptor mechanisms in the nucleus accumbens Ronak Azizbeigi, Shamseddin Ahmadi, Vahab Babapour, Ameneh Rezayof, Mohammad Reza Zarrindast (2011)
Inhibitory avoidance memory deficit induced by scopolamine: Interaction with glutamatergic system in the nucleus accumbens Bahare Pakpor, Shamseddin Ahmadi, Toraj Nayer-Nouri, Shahrbanoo Oryan, Mohammad Reza Zarrindast (2010)
Inhibitory avoidance memory deficit induced by scopolamine: Interaction of cholinergic and glutamatergic systems in the ventral tegmental area Gelavij Mahmoodi, Shamseddin Ahmadi, Ali Pourmotabbed, Shahrbanoo Oryan, Mohammad Reza Zarrindast (2010)
N-methyl-D-aspartate receptors are involved in lithium-induced state-dependent learning in mice Mehdi Rezaiyat, Haniye Niyasari, Shamseddin Ahmadi, Leila Parsaei, Mohammad Reza Zarrindast (2010)
Decreased AMPA GluR2 (but not GluR3) mRNA expression in the rat amygdale and dorsal hippocampus following morphine-induced behavioral sensitization Zargham Sepehrizadeh, Mina BahroloumiShapourabadi, Shamseddin Ahmadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast, Mousa Sahebgharani (2008)
Involvement of cholinergic system in state-dependent learning induced by lithium in mice Mohammad Reza Zarrindast, Fatemeh Mollahasani, Vahedeh Toosi, Shamseddin Ahmadi (2008)
Morphine-Induced Behavioral SensitizationIncreased the mRNA Expression of NMDA Receptor Subunits in the Rat Amygdala Zargham Sepehrizadeh, Mousa Sahebgharani, Shamseddin Ahmadi, Mina BahroloumiShapourabadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast (2008)
The dopaminergic system plays a role in the effect of lithium on inhibitory avoidance memory in mice Mohammad Reza Zarrindast, Sara Misaghi, Shamseddin Ahmadi (2008)
N-Methyl-D-aspartate receptors in the ventral tegmental area are involved in retrieval of inhibitory avoidance memory by nicotine Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Maryam Nouri, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2007)
Nitric oxide modulates state dependency induced by lithium in an inhibitory avoidance task in mice Mohammad Reza Zarrindast, Manizheh Mardaneh-Shendi, Shamseddin Ahmadi (2007)
Nicotine improves morphine-induced impairment of memory: possible involvement of N-Methyl-DAspartate receptors in the Nucleus Accumbens Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof, Maryam Nouri (2007)
Effect of lithium on morphine state-dependent memory of passive avoidance in mice Mohammad Reza Zarrindast, Soheila Fazli-Tabaei, Shamseddin Ahmadi, Saeid Hosein Yahyavi (2006)
Intracerebroventricular injection of histamine induces state-dependency through H1 receptors Mohammad Reza Zarrindast, Nazanin Malekmohammadi, Soheila Fazli-Tabaei, Shamseddin Ahmadi (2006)
Influence of central administration ATP-dependent K+ channel on morphine state-dependent memory of passive avoidance Mohammad Reza Zarrindast, mohammad reza Jafari, Shamseddin Ahmadi, Bijan Djahanguiri (2004)
GABAA receptors in the basolateral amygdala are involved in mediating morphine reward Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof, mohammad reza Jafari, Majid Ja'fari-sabet (2004)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Computational prediction of microRNAs’ target genes in rat brain involved in morphine addiction Maryam Koraei, Aso Mafakheri, Shamseddin Ahmadi, Sadegh Sulaimany (2022)
Circular RNA circHomer1a in rat striatum acts as a miR-124-5p sponge in induction of morphine tolerance and withdrawal Danesh Rostami, Mohammad Majidi, Samira Amiri, Abdolbaset Valy, Shamseddin Ahmadi (2021)
Circular RNA circSerpini via sponging miR-181 family in rat striatum is involved in morphine tolerance and withdrawal Abdolbaset Valy, Samira Amiri, Mohammad Majidi, Danesh Rostami, Shamseddin Ahmadi (2021)
lncRNA expression profiles in the striatum of morphine tolerant rats Amir Khanizad, Shima Fotouhi, Shamseddin Ahmadi (2020)
Involvement of nuclear transcription factors in rat hypothalamus in the development of morphine tolerance Shiva Mohammadi Talvar, Mohammad Zobeiri, Kaivan Masoudi, Shamseddin Ahmadi (2019)
Comparing Brain and Heart Waves Among Individuals With Good and Poor Prospectve Memory Performance mahsa mosalman, Ahmad Sohrabi, Shamseddin Ahmadi, Zoleykha Gholizadeh (2016)
Serum analysis and locomotor activity assessment in a rat model with hepatic encephalopathy Soma Tahmasebi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015)
Mu-opioid receptor gene expression decreased in liver and hypothalamus after bile duct ligation in rat Shamseddin Ahmadi, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2014)
جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره ی اتانولی گیاه گزنه Urtica dioica مسعود حیدری زاده، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1393)
Study of pain perception changes after bile duct ligation in rat Zaniar Karami, Himen Awliaei, Shamseddin Ahmadi (2013)
اثر تحمل به مورفین بر بیان ژن گیرنده مو-اوپیوئیدی در مغز میانی رت فاطمه میرکی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1392)
پروفایل زمانی تغییرات حس درد ناشی از انسداد مجرای صفروای در موش بزرگ آزمایشگاهی زانیار کرمی، مهسا پور عبدی، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی (1391)
بررسی تغییرات فیزیولوژیک ناشی از انسداد مجرای صفراوی در موش بزرگ آزمایشگاهی مهسا پور عبدی، زانیار کرمی، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی (1391)
نقش گیرنده های NMDA در تحمل و وابستگی به مورفین در نواحی استریاتوم و پیش پیشانی مغز رت فاطمه رفیعی نیا، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده، صبریه امینی، گرشاسب ریگی چشمه علی (1391)
بررسی دخالت گیرنده های N-متیل-D-آسپارتات در اثرات ضد دردی مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی فاطمه رفیعی نیا، سیده شهره ابراهیمی، شمس الدین احمدی (1390)
Blocking potassium and calcium channels improves analgesic effect of morphine in alloxan-induced diabetic mice Shamseddin Ahmadi, Seyedeh Shohreh Ebrahimi, Shahrbanoo Oryan, Fatemeh Rafieenia (2011)
مقایسه اثرات ضد دردی مورفین و مسدودکننده های کانال های پتاسیمی و کلسیمی در موشهای سالم و دیابتی سیده شهره ابراهیمی، شهربانو عریان، فاطمه رفیعی نیا، شمس الدین احمدی (1389)
Chronic morphine treatment alters mRNA expression of CB1 receptor in the rat amygdala Mousa Sahebgharani, Zargham Sepehrizadeh, Mina BahroloumiShapourabadi, Shamseddin Ahmadi, Saeed Hashemi Bozchlou, Mohammad Reza Zarrindast (2007)
Possible involvement of μ-opioid receptors in effect of lithium on inhibitory avoidance response in mice Bahare Ghorbabnalizadeh, Mohammad Reza Zarrindast, Shamseddin Ahmadi, Arash Lahmi (2007)
The effect of morphine induced behavioural sensitization on the mRNA expression of NMDA receptor subunits in the rat amygdala Mousa Sahebgharani, Zargham Sepehrizadeh, Shamseddin Ahmadi, Mina BahroloumiShapourabadi, Saeed Hashemi Bozchlou (2007)
Retrieval of memory impairment by morphine: Possible interaction between nicotine and NMDA receptors in the nucleus accumbens Shamseddin Ahmadi, Mohammad Reza Zarrindast, Ali Haeri-Rohani, Ameneh Rezayof (2007)
دخالت آمیگدال در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش رت شمس الدین احمدی، علی حائری روحانی، محمد رضا زرین دست (1384)
NMDA receptors in the nucleus accumbens regulate reward related memory of nicotine Shamseddin Ahmadi, Ali Haeri-Rohani, Mohammad Reza Zarrindast, Ameneh Rezayof (2005)
سخنرانی
مغز خود را بهتر بشناسیم شمس الدین احمدی (1397)
عملکردهای فیزیولوژیک زبان شمس الدین احمدی (1394)
نوروبیولوژی پاداش شمس الدین احمدی (1387)
تدریس در کارگاه
کتاب
مبانی علوم اعصاب شمس الدین احمدی (1401)
بیولوژی سولومون فرح فرهانی، شمس الدین احمدی (1389)
فیزیولوژی مصور شمس الدین احمدی، علی غضنفری مقدم، هومن اسحاق هارونی، الهام جلال وند، محمد رضا جعفرزاده (1389)
پایان نامه
بیان ژن پروتئین کیناز C گاما در مغز رت با مدل انسفالوپاتی کبدی سعید فریدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1394)
بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد دیابتی گیاه گزنه (Urtica dioica) در موش کوچک آزمایشگاهی هیمن اولیایی، مسعود حیدری زاده، جلال رستم زاده، شمس الدین احمدی (1392)
بررسی بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی در هیپوتالاموس و کبد موش صحرایی کلستاز شده آرزو محمدیان، شمس الدین احمدی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1391)
بررسی بیان ژن گیرنده N-متیل-D-آسپارتات (NMDA) در مغز موش صحرایی کلستاز شده مهسا پور عبدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • نوروبیولوژی اعتیاد
 • بیماری های تحلیل برنده اعصاب: مطالعه نوروترانسمیترها و مولکول های مهم دخیل در بیماری هایی مانند آلزایمر
 • علوم اعصاب رفتاری و مولکولی: بررسی تغییرات رفتاری مرتبط با فعالیت های شناختی و تغییرات بیان ژن و پروتئین مولکول های سیگنالینگ در مغز
 • نوروبیولوژی اضطراب، یادگیری و حافظه
بیشتر

دانشجویان

 • شیوا محمدی
  نام: شیوا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی بیان میکروRNA های مرتبط با گیرنده مو اوپیوئیدی در اثر تزریق مکرر مورفین در مغز رت
 • محمد زبیری
  نام: محمد زبیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی ارتباط RNAهای طویل غیرکدکننده با تغییر در بیان گیرنده های مو-اوپیوئیدی در مغز رت تیمار شده با مورفین
 • کیوان مسعودی
  نام: کیوان مسعودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: نقش RNAهای غیر کد کننده در تغییرات بیان گیرنده گلوتامات در مغز رت تیمار شده با مورفین
 • هلاله قادری
  نام: هلاله قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: اثر نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 در رت مدل انسفالوپاتی کبدی بر تغییرات رفتاری و بیان ژن MAP-کیناز نوع p38
 • نازیلا سعادتی
  نام: نازیلا سعادتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی اثر تیمار با نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 بر بیان ژن MAP-کیناز نوع Jnk3 در مغز رت مدل انسفالوپاتی کبدی
 • آرزو محمدیان
  نام: آرزو محمدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • شهین امیری
  نام: شهین امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • فاطمه رفیعی نیا
  نام: فاطمه رفیعی نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • هاجر گلباغی
  نام: هاجر گلباغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • سیده شهره ابراهیمی
  نام: سیده شهره ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • شاهو آذریان
  نام: شاهو آذریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی جانوری
  پایان نامه:
 • فاطمه میره کی
  نام: فاطمه میره کی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • ندا پروینی
  نام: ندا پروینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • اسرین رشیدی
  نام: اسرین رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • مهسا پورعیدی
  نام: مهسا پورعیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • زانیار کرمی
  نام: زانیار کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
 • شیلر خالدی
  نام: شیلر خالدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: ارتباط مسیر سیگنال رسانی پروتئین کیناز فعال شده توسط میتوژن در مغز رت با اختلالات شناختی ناشی از انسفالوپاتی کبدی
 • سوما طهماسبی
  نام: سوما طهماسبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بیان ژن پروتئین کیناز وابسته به کلسیم-کالمودولین نوع IIα در مغز رت مبتلا به انسفالوپاتی کبدی
 • سعید فریدی
  نام: سعید فریدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده علوم پایه (1401 - ادامه دارد)
 • نماینده دانشگاه در هیات نظارت بر دانشگاه های استان کردستان (1401 - ادامه دارد)
 • دبیر شورای نشر دانشگاه (1395 - 1398)
 • عضو شورای سیاست گذاری آزمایشگاه مرکزی و مرجع دانشگاه (1398 - 1400)
 • نماینده دانشگاه در ستاد توسعه زیست فناوری (1394 - 1397)
 • عضو شورای نانوفناوری دانشگاه (1394 - 1398)
 • نماینده هیات اجرای جذب در دانشکده علوم پایه (1393 - 1396)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه (1387 - 1389)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه (1394 - 1398)
 • مدیر گروه علوم زیستی (1390 - 1394)
 • مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه (1387 - 1389)
بیشتر

گالری تصاویر

دکتر احمدی و دانشجویان ارشد در کنگره بین الماللی علوم اعصاب پایه و بالینی 1398 پروفسور محمد رضا زرین دست و دکتر احمدی دکتر احمدی و دانشجویان ارشد کتاب مبانی علوم اعصاب تالیف دکتر شمس الدین احمدی منتشر شد