1403/03/05
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی علوم باغبانی (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: -
 • دکترای تخصصی علوم علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ های مختلف جو دره (H. spontaneum) به علف کش سولفوسولفورون و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علفکش
 • کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان رساله: مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum Mill)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Precision planting effect on winter rye yield and quality for biofuel and forage production Katherine Baker, Sowmya Koduru, Sirwan Babaei, Oladapo Adeyemi, Garrett Williams, Amir Sadeghpour, Andrew J. Margenot, Shalamar Armstrong (2024)
Assessing allelopathic potential: Boreava orientalis impact on Triticum aestivum Tayebeh Adeli, Iraj Tahmasebi, Sirwan Babaei, Amir Sadeghpour (2023)
Assessment of Tribenuron Methyl Soil Residual on Crops Germination Properties Ebadolla Lorestani, Sirwan Babaei, Iraj Tahmasebi, Peyman Sabeti (2022)
Efficiency of herbicides for weed control in chickpea and effect of their residues on wheat growth Sirwan Babaei, Sahar Lahoni, Sayed Karim Mousavi, Iraj Tahmasebi, Peyman Sabeti, Abdolvahab Abdulahi (2022)
بررسی کارایی روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی در مهار علف های هرز توت فرنگی (Fragaria ananassa) درکردستان سیروان بابائی، ثریا احمدی، سید هیمن امان اللهی، ایرج طهماسبی خورنه، محمد سرسیفی (1401)
مطالعه اثرات ریزگردها بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار، گوجه فرنگی و لوبیا فیروزه شریفی کالیانی، سیروان بابائی، یاسین ظفرسهراب پور (1400)
معرفی خردل برگ مومی (Boreava orientalis Jaub. and Spach.) به عنوان یک علف هرز مشکل ساز در مزارع گندم استان کردستان سیروان بابائی، طیبه عادلی، ایرج طهماسبی خورنه، ولی اله مظفریان (1398)
مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره (Horedeum spontaneum) با استفاده از نشانگر SSR سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی (1395)
بررسی ویژگی هایی از زیست شناسی و مدیریت شیمیایی علف هرز گندم یونانی (Triticum boeticum Boiss.) در گندمزارها محمد فرهنگ فر، محمد انتصاری، سیروان بابائی، مالک یزدانی، حسن علیزاده (1394)
Weed seed bank as affected by crop rotation and disturbance Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Sirwan Babaei, Hamid Rahimian Mashhadi (2014)
بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388. اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، حمید ساسانفر، مهدی راستگو، اکبر مرادی، محمد عبداللهیان نوقابی، فریبا میقانی، جاوید قرخلو، محمدرضا موسوی، مهدی مین باشی معینی، مهدی منتظری، پرویز شیمی، سیروان بابائی (1392)
Anthocyanin content of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves as affected by salicylic acid and nutrients application AbdolRahman Rahimi, Sirwan Babaei, Kambiz Mashayekhi, Asad Rokhzadi, Sheno Amini (2013)
تاثیر اللوپاتیک عصاره چاودار زراعی (Secale cereale L.) روی مؤلفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز سیروان بابائی، حسن علیزاده، ایرج نصرتی، مرجان دیانت، زهرا فرخی (1390)
Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010)
Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010)
تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1388)
مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کود شیمیایی در گوجه فرنگی ( Solanum lycopersicom L.) سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Airborne Dust Impacts on Herbicide Performance on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) Control Sirwan Babaei, Firooze Sharifi Kaliani, Yasin ZafarSohrabpour, Iraj Nosrati, Karla Gage, Amir Sadeghpour (2023)
Nitrogen rate and harvesting date influenced winter cereal rye forage production Sirwan Babaei, Kelsey Vaughn, Oladapo Adeyemi, Omid Reza Zandvakili, Martin L. Battaglia, Amir Sadeghpour, Gabriella Burkett, Steven Still, Jayakrishnan Nair (2023)
پاسخ جوانه زنی عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) به دماهای مختلف قدریه محمودی، سیروان بابائی، سید هیمن امان اللهی (1400)
بررسی کارایی روش های مختلف کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی استان کردستان ثریا احمدی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، محمد سرسیفی (1400)
مقایسه کارایی شعله افکن، کولتیواتور و پاراکوات برای کنترل علفهای هرز سیب زمینی یاسین ظفرسهراب پور، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
ارزیابی کاربرد علف کش پاراکوات برای کنترل علف های هرز نخود سیوان احمدی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در خیار (Cucumis sativus) با علف کش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون محمدرضا بایگانه، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه (1398)
زیست سنجی پسماند علف کش های گندم در شرایط آب و هوایی کردستان هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، کیانوش حق نما (1397)
بررسی تاثیر ریزگردها بر کارایی علفکش­ها و عملکرد گندم در استان کردستان مسعود نقیب الساداتی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، هاوری کیانی (1397)
Emergence and phenological development of Avena fatua Kirsten S. Tørresen, Jevgenija Necajeva, Josef Soukup, Peter Kryger Jensen, Friederike de Mol, Aritz Royo-Esnal, Alistair Murdoch, Ahmet Uludag, Ewa Jakubiak, Agnieszka Synowiec, Anna Bochenek, Sirwan Babaei, Alireza Taab, Garifalia Economou (2017)
ارزیابی کارایی علف کش های جدید در مزارع گندم آبی کردستان هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1396)
تاثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر جوانه زنی بذور جو، چاودار و جغجغک هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، محمد جواد زارع (1396)
مقایسه مالچ های مختلف روی کنترل علف های هرز سیب زمینی یحیی نظری، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396)
اولین گزارش آلودگی نخود (Cicer arietinum) به گل جالیز گونه Orobanche crenata. پرشنگ حسینی، گودرز احمدوند، سیروان بابائی، مهدی مین باشی معینی (1394)
مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورون سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی (1394)
بررسی تأثیر سطوح رطوبتی بر ریزومزایی پیزر (Scirpus maritimus) و بررسی دمای کاردینال پیزر معصومه خجسته فر، حسن علیزاده، بیژن یعقوبی، سیروان بابائی (1393)
Weed seed bank as affected by weed and crop management Sirwan Babaei, Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Hamid Rahimian Mashhadi (2013)
ارزیابی کارایی علف کش کوئین کلوراک در شالیزار بیژن یعقوبی، سیروان بابائی (1392)
تاثیر تناوب زراعی روی غنای گونه ای بانک بذر علف های هرز پرشنگ حسینی، هویزه کریمی، سیروان بابائی، حمید رحمیان مشهدی (1392)
مقایسه تاثیر متفاوت نوع تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود جبار پرتوی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، سیروان بابائی (1392)
بررسی کارآیی علفکش های پیش رویشی و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی شهرام شفیعی، حسین مقدم، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1392)
استفاده از نشانگر ISSR در تعیین واریته های گل جالیز مصری کشور نوشین نظام آبادی، سیروان بابائی، محمدرضا نقوی (1392)
Triticum boeticum as a new weed in Iranian wheat field Sirwan Babaei, Malek Yazdani, Mohammad Farhangfar, Hassan Alizadeh (2013)
Possibility of Phelipanche aegyptiaca control in tomato by strains of Pseudomonas fluorescens Mohammad Farhangfar, Sirwan Babaei, Mohammad Entesari (2013)
Response of Hordeum spontaneum to sulfosulfuron in different phenological stages Hassan Alizadeh, Sirwan Babaei, Iraj Nosrati, Hassan Pourali (2013)
Effect of spray carrier water salts on foramsulfuron performance Iraj Nosrati, Solvejg K Mathiassen, Hassan Heydari, Sirwan Babaei, Per Kudsk (2013)
بررسی اثر تناوب بر بانک بذر علف های هرز در اکوسیستم های زراعی و غیر زراعی هویزه کریمی، پرشنگ حسینی، سیروان بابائی، حمید رحمیان مشهدی (1391)
القای مقاومت به گوجه فرنگی در برابر گل جالیز با استفاده از سویه های باکتری سودوموناس فلورسنت محمد فرهنگ فر، سیروان بابائی، محمد انتصاری، حسن علیزاده (1390)
نقش کود نیتروژن و غلظت های مختلف علف کش در مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت مالک یزدانی، حمید رحمیان مشهدی، حسن علیزاده، احمد زارع، سیروان بابائی (1390)
آیا کودها نسبت اندام هوایی به ریشه را در گوجه فرنگی آلوده به گل جالیز تغییر می دهند؟ سیروان بابائی، مصطفی اویسی، محمد فرهنگ فر، مالک یزدانی، حسن علیزاده (1390)
Comparison the Effects of Chemical Fertilizers on Phelipanche aegyptiaca in Tomato Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammadreza Jahansouz, Mehdi Minbashi Moeini (2011)
The Effect of Some Trap Crops on Orobanche aegyptiaca Damage Reduction in Tomato Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2011)
بررسی اثر چند کود در کاهش خسارت گل جالیز در گوجه فرنگی سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1389)
کتاب
راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران اسکندر زند، سیروان بابائی، نوشین نظام آبادی، محمدعلی باغستانی (1398)
بیولوژی و مدیریت علف های هرز ایران (جلد دوم) سیروان بابائی، محمد فرهنگ فر، مالک یزدانی، حسین نجفی (1394)
راهنمای تشخیص علائم ناشی از کاربرد علف کش ها مرجان دیانت، اسکندر زند، حسن علیزاده، ایرج نصرتی، سیروان بابائی (1393)
پایان نامه
استراتژی های مقابله با خشکسالی و میزان تاب آوری در بین تولیدکنندگان گندم دیم استان کردستان سرگل قربانی، حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی، سیروان بابائی، محمد جلالی (1400)
ارزیابی روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز مزارع کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) حسین طاریمرادی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
مطالعه کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود و تاثیر بقایای آن ها بر کشت گندم در سال بعد سحر لهونی، سیدکریم موسوی، سیروان بابائی، پیمان ثابتی، ایرج طهماسبی خورنه (1400)
بررسی فلور علف های هرز و مدیریت آن در مزارع توت فرنگی استان کردستان ثریا احمدی، سیروان بابائی، محمد سرسیفی، ایرج طهماسبی خورنه (1399)
مقایسه ی برخی روش های شیمیایی و فیزیکی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی یاسین ظفرسهراب پور، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
بررسی اثر بقایای علف کش تری بنورون متیل در خاک مزارع گندم بر گیاهان تناوبی عباداله لرستانی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، پیمان ثابتی (1398)
تاثیر ریزگردها بر کارایی علف کش ها و عملکرد گندم مسعود نقیب الساداتی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه (1397)
تاثیر سطوح کود نیتروژن و نوع مالچ برعلف های هرز و عملکرد سیب زمینی یحیی نظری، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1397)
بررسی کنترل علف های هرز گندم به وسیله علف کش های ثبت شده و ثبت نشده در ایران هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • گیاهان مهاجم
 • بیولوژی و مدیریت علف های هرز
 • گیاهان انگلی
 • فیزیولوژی و کاربرد علفکش ها
بیشتر

دانشجویان

 • مهناز مرادی
  نام: مهناز مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم علف های هرز
  پایان نامه: پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش های رایج در مزارع گندم آبی استان کردستان
 • بهنام مرادی
  نام: بهنام مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی فلور علف های هرز مزارع سیب زمینی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه با تاکید بر پراکنش عروسک پشت پرده(Physalis divericata L.).
 • حسین طاریمرادی
  نام: حسین طاریمرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم علف های هرز
  پایان نامه: ارزیابی روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز کینوا (Chenopodium quinoa Willd.)
 • سحر لهونی
  نام: سحر لهونی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم علف های هرز
  پایان نامه: ارزیابی کارائی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود و تاثیر بقایای آن ها بر کشت گندم در سال بعد
 • ثریا احمدی
  نام: ثریا احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی فلور علف های هرز و مدیریت آن در مزارع توت فرنگی استان کردستان
 • عباداله لرستانی
  نام: عباداله لرستانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی اثر بقایای علف کش تری بنورون متیل درخاک مزارع گندم برگیاهان تناوبی
 • محمدرضا بایگانه
  نام: محمدرضا بایگانه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی تاثیر غلظت های کاهش یافته علف کش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون در کنترل گل جالیز در خیار
 • سید مسعود نقیب الساداتی
  نام: سید مسعود نقیب الساداتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: تاثیر ریزگردها بر کارایی علفکشها و عملکرد گندم
بیشتر