31 خرداد 1397
سيروان بابائي

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم علف های هرز
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ های مختلف جو دره (H. spontaneum) به علف کش سولفوسولفورون و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علفکش
 • کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum Mill)
 • کارشناسی علوم باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیولوژی و کاربرد علفکش ها
 • بیولوژی و مدیریت علف های هرز
 • گیاهان انگلی
 • گیاهان مهاجم
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی (1395) مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره (Horedeum spontaneum) با استفاده از نشانگر SSR دانش علف های هرز ایران: 12; 107-119
2
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی (1393) تاثیر افزودنی های مختلف در افزایش کارایی علف کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم دانش علف های هرز ایران: 10; 121-132
3
Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Sirwan Babaei, Hamid Rahimian Mashhadi (2014) Weed seed bank as affected by crop rotation and disturbance Crop Protection: 64; 1-6
4
5
اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، حمید ساسانفر، سیروان بابائی، پرویز شیمی، مهدی منتظری، مهدی مین باشی معینی، محمدرضا موسوی، جاوید قرخلو، فریبا میقانی، محمد عبداللهیان نوقابی، اکبر مرادی، مهدی راستگو (1392) بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388. دانش علف های هرز ایران: 9; 1-13
6
AbdolRahman Rahimi, Sirwan Babaei, Kambiz Mashayekhi, Asad Rokhzadi, Sheno Amini (2013) Anthocyanin content of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves as affected by salicylic acid and nutrients application International Journal of Agriculture and Biosciences: 3; 141-145
7
سیروان بابائی، حسن علیزاده، ایرج نصرتی، مرجان دیانت، زهرا فرخی (1390) تاثیر اللوپاتیک عصاره چاودار زراعی (Secale cereale L.) روی مؤلفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 42:3; 475-483
8
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
9
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
10
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1388) تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). دانش علف های هرز ایران: 5; 43-54
11
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1387) مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کود شیمیایی در گوجه فرنگی ( Solanum lycopersicom L.) دانش علف های هرز ایران: 4; 79-89
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود نقیب الساداتی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی، هاوری کیانی (1397) بررسی تاثیر ریزگردها بر کارایی علفکش­ها و عملکرد گندم در استان کردستان دومین همایش بین المللی گرد و غبار، ایران، ایلام
2
Kirsten S. Tørresen, Jevgenija Necajeva, Josef Soukup, Peter Kryger Jensen, Friederike de Mol, Garifalia Economou, Alireza Taab, Sirwan Babaei, Anna Bochenek, Agnieszka Synowiec, Ewa Jakubiak, Ahmet Uludag, Alistair Murdoch, Aritz Royo-Esnal (2017) Emergence and phenological development of Avena fatua The 5th International Symposium "Weeds and Invasive Plants", Chios, Greece, Chios
3
هاوری کیانی، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی (1396) ارزیابی کارایی علف کش های جدید در مزارع گندم آبی کردستان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
4
هاوری کیانی، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، محمد جواد زارع (1396) تاثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر جوانه زنی بذور جو، چاودار و جغجغک هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
5
فرهاد رازیان، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396) بررسی کارایی گلوفوسینیت آمونیوم، پندیمتالین و متریبوزین بر روی کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی کردستان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
6
یحیی نظری، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396) مقایسه مالچ های مختلف روی کنترل علف های هرز سیب زمینی هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
7
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی (1394) مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورون ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، بیرجند
8
پرشنگ حسینی، گودرز احمدوند، سیروان بابائی، مهدی مین باشی معینی (1394) اولین گزارش آلودگی نخود (Cicer arietinum) به گل جالیز گونه Orobanche crenata. ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، بیرجند
9
نگار صالحی، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1394) مطالعه واکنش جوانه زنی بذر علف هرز تاج ریزی به دماهای مختلف (Solanum nigrum L.) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، بیرجند
10
معصومه خجسته فر، حسن علیزاده، بیژن یعقوبی، سیروان بابائی (1393) بررسی تأثیر سطوح رطوبتی بر ریزومزایی پیزر (Scirpus maritimus) و بررسی دمای کاردینال پیزر اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، کرج
11
حسین حاجی آبایی، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1392) بررسی پاسخ رشدی گیاهان زراعی (نخود، کلزا، ذرت و گندم) و چند علف هرز به پاشش عصاره اندام هوایی دو گونه گیاه مرزه (Satureja spp). پنجمین همایش ملی حبوبات ایران، ایران، کرج
12
Sirwan Babaei, Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Hamid Rahimian Mashhadi (2013) Weed seed bank as affected by weed and crop management Novel and sustainable weed management in arid and semi-arid agro ecosystems and weed mapping workshop of the EWRS, Greece., Chania, Crete
13
بیژن یعقوبی، سیروان بابائی (1392) ارزیابی کارایی علف کش کوئین کلوراک در شالیزار پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
14
پرشنگ حسینی، هویزه کریمی، سیروان بابائی، حمید رحمیان مشهدی (1392) تاثیر تناوب زراعی روی غنای گونه ای بانک بذر علف های هرز پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
15
جبار پرتوی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، سیروان بابائی (1392) مقایسه تاثیر متفاوت نوع تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
16
شهرام شفیعی، حسین مقدم، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1392) بررسی کارآیی علفکش های پیش رویشی و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
17
حسن پورعلی، حسن علیزاده، مصطفی اویسی، سیروان بابائی (1392) بررسی کارایی علفکش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل در کنترل اکوتیپ های جودره در گندم پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
18
نوشین نظام آبادی، سیروان بابائی، محمدرضا نقوی (1392) استفاده از نشانگر ISSR در تعیین واریته های گل جالیز مصری کشور پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
19
Sirwan Babaei, Malek Yazdani, Mohammad Farhangfar, Hassan Alizadeh (2013) Triticum boeticum as a new weed in Iranian wheat field 16th European Weed Research Society Symposium, Turkey, Samsun
20
Mohammad Farhangfar, Sirwan Babaei, Mohammad Entesari (2013) Possibility of Phelipanche aegyptiaca control in tomato by strains of Pseudomonas fluorescens 16th European Weed Research Society Symposium, Turkey, Samsun
21
Hassan Alizadeh, Sirwan Babaei, Iraj Nosrati, Hassan Pourali (2013) Response of Hordeum spontaneum to sulfosulfuron in different phenological stages 16th European Weed Research Society Symposium, Turkey, Samsun
22
Bijan Yaghoubi, Sirwan Babaei (2013) Chemical control of Potamogeton nodosus in paddy fields of Iran 16th European Weed Research Society Symposium, Turkey, Samsun
23
Iraj Nosrati, Solvejg K Mathiassen, Hassan Heydari, Sirwan Babaei, Per Kudsk (2013) Effect of spray carrier water salts on foramsulfuron performance 16th European Weed Research Society Symposium, Turkey, Samsun
24
هویزه کریمی، پرشنگ حسینی، سیروان بابائی، حمید رحمیان مشهدی (1391) بررسی اثر تناوب بر بانک بذر علف های هرز در اکوسیستم های زراعی و غیر زراعی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، کرج
25
محمد فرهنگ فر، سیروان بابائی، محمد انتصاری، حسن علیزاده (1390) القای مقاومت به گوجه فرنگی در برابر گل جالیز با استفاده از سویه های باکتری سودوموناس فلورسنت چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
26
مالک یزدانی، حمید رحمیان مشهدی، حسن علیزاده، احمد زارع، سیروان بابائی (1390) نقش کود نیتروژن و غلظت های مختلف علف کش در مدیریت تلفیقی علف های هرز ذرت چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
27
سیروان بابائی، مالک یزدانی، مریم رضایی، حسن علیزاده (1390) بررسی علف هرز گندم یونانی، Triticum boeoticum Boiss. و امکان کنترل آن با چند علفکش در مراحل مختلف رشدی چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
28
سیروان بابائی، مصطفی اویسی، محمد فرهنگ فر، مالک یزدانی، حسن علیزاده (1390) آیا کودها نسبت اندام هوایی به ریشه را در گوجه فرنگی آلوده به گل جالیز تغییر می دهند؟ چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
29
ایرج نصرتی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، سیروان بابائی (1390) بررسی کارایی برخی مواد افزودنی در رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلیفوزیت و آمیخته علف کشی توفور دی+ ام سی پی آ در کنترل شیرین بیان. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
30
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammadreza Jahansouz, Mehdi Minbashi Moeini (2011) Comparison the Effects of Chemical Fertilizers on Phelipanche aegyptiaca in Tomato 9th workshop of the EWRS working group: physical and cultural weed control, Turkey, Samsun
31
Amin Ghassam, Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Karim Mojeni (2011) Effect of burial depth and soil water regime on the fate of Circium arvense seeds in relation to burial time 9th workshop of the EWRS working group: physical and cultural weed control, Turkey, Samsun
32
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2011) The Effect of Some Trap Crops on Orobanche aegyptiaca Damage Reduction in Tomato 9th workshop of the EWRS working group: physical and cultural weed control, Turkey, Samsun
33
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1389) بررسی اثر چند کود در کاهش خسارت گل جالیز در گوجه فرنگی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

دانشگاه كردستان