1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی برخی مواد افزودنی در رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلیفوزیت و آمیخته علف کشی توفور دی+ ام سی پی آ در کنترل شیرین بیان.
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
خاصیت کلات کنندگی، تیوسولفات آمونیوم، سولفات آمونیوم، کلسیم، منیزیم.
سال 1390
پژوهشگران ایرج نصرتی ، حسن علیزاده ، حمید رحمیان مشهدی ، سیروان بابائی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مواد افزودنی در کاهش اثرات بازدارنده کاتیون های موجود در آب سمپاشی بر کارایی علف کش ها جهت کنترل شیرین بیان دو آزمایش جداگانه با استفاده از علف کش های گلیفوزیت و آمیخته علف کشی تو فور دی+ ام سی پی آ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تهران در سال 1389 انجام گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد دوزهای مختلف علف کش به همراه مواد افزودنی با استفاده از کیفیت آب سمپاشی شبیه سازی شده با دو غلظت (01/0 و 1/0 مولار) از هر کدام از عناصر کلسیم و منیزیم و نیز آب مقطر بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو کاتیون کلسیم و منیزیم باعث کاهش کارایی این دو علف کش می شوند و یون کلسیم در این بین از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار بود. در مجموع از بین مواد افزودنی کودی مورد استفاده تیوسولفات آمونیوم از کمترین کارایی برخوردار بود. اوره –آمونیوم نیترات در مقایسه با سولفات آمونیوم در غلظت های بالای هر دو کاتیون از کارایی بهتری برای آمیخته علف کشی تو فور دی+ ام سی پی آ برخوردار بود. افزودنی های کودی مورد استفاده در این مطالعه به نظر می رسد که علاوه بر خاصیت کلات کنندگی باعث بهبود نفوذ علف کش بدرون بافت گیاهی می شوند.