1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات درس

عنوان سم شناسی
شماره 5014343
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات این درس در مقطع کارشناسی ارشد رشته اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز ارائه می شود