1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات درس

عنوان شناسایی علف های هرز
شماره 5014336
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات این درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم علف های هرز ارائه می شود و با علفهای هرز مهم گیاهان زراعی، باغی و مرتعی و روش های شناسایی آنها آشنا می شوند.