1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات زیستی مواد مختلف گیاهی بر روی خصوصیات رشدی علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
استخودوس، رزماری، شیرتیغی، کلزا
سال 1398
پژوهشگران الهام ملامحمدی ، سیروان بابائی ، مهشاد خادم

چکیده

جهت بررسی کنترل علف هرز تاج خروس با مواد مختلف گیاهی شامل: شیر تیغی (پودر کل اندام هوایی)، کلزا (کنجاله بذر)، استخودوس (اسانس)، رزماری (اسانس)، خردل برگ مومی (عصاره آبی)، در سال 1397 آزمایشی گلدانی در فضای آزاد به صورت بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار در دانشگاه کردستان به اجرا درآمد. مرحله ی اعمال تیمار ها همزمان با کاشت بذر ها بود. نتایج ازمایش نشان داد که: تیمارهای استخودوس 6/345 میلی گرم و شیرتیغی20 گرم نسبت به تیمار شاهد کمترین سطح برگ و وزن تر را داشته و همچنین تیمار شیرتیغی 20 گرم نسبت به تیمار شاهد کمترین وزن خشک را نشان داد و تفاوت معنی دار بین آنها وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان با استفاده از بقایای علف هرز شیرتیغی و همچنین استفاده از اسانس استخودوس در غلظت های بالا، می توانند نیاز به استفاده از علف کش ها را جهت تولید محصولی ارگانیک، برطرف نماید.