1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کتاب
سال 1398
پژوهشگران اسکندر زند ، سیروان بابائی ، نوشین نظام آبادی ، محمدعلی باغستانی

چکیده

ندارد