1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گزارش اولیه آلودگی برخی مزارع گندم استان کردستان به علف هرز خردل برگ مومی Boreava orientalis Jaub. & Spach
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آلودگی، خردل برگ مومی، علف هرز مهاجم
سال 1398
پژوهشگران طیبه عادلی ، سیروان بابائی ، ایرج طهماسبی خورنه

چکیده

علف های هرز یکی از مهم ترین عوامل کاهش عملکرد در محصولات زراعی هستند. خسارت سالانه ی علف های هرز به محصولات زراعی ایران را به طور میانگین حدود 12 درصد برآورد نموده اند. علف های هرز مهاجم دسته ای از این گروه می باشند که به طور ناگهانی شیوع پیدا می کنند. علف های هرز مهاجم به عنوان عواملی که در اکوسیستم های طبیعی خارج از محدوده ی مادری گسترش می یابد. گیاه مهاجم اغلب دشمنان طبیعی برای رشد خود ندارند و این عامل آن ها را قادر می سازد تا گیاهان بومی و اکوسیستم ها را از بین ببرند. با توجه به سازگاری سریع گیاهان هرز به شرایط اقلیمی جدید احتمال تهاجم افزایش می یابد و با گذشت زمان این امر تهدید مهمی برای اکوسیستم های طبیعی محسوب می شود. گیاهان مهاجم یکی از مهم ترین مسائل در شکل گیری آشفتگی های اکوسیستم و تهدیدی برای تنوع زیستی در قرن بیست و یکم هستند. علف هرز Boreava orientalis Jaub. & Spach با نام انگلیسی waxy leaves mustard که بر اساس خصوصیات کروموزومی و مورفولوژیکی و روابط خویشاوندی در تاکسونومی جز خانواده ی شب بو گزارش گردیده است که یک گونه ی مهاجم محسوب می شود. این علف هرز مهاجم در مزارع گندم استان کردستان به تازگی شیوع پیدا کرده است و سطح وسیعی از زمین های کشاورزی استان را آلوده نموده است. هدف از این مطالعه معرفی و شناسایی و پراکنش این گونه علف هرز مهاجم در این استان می باشد.