1403/03/05
ایرج طهماسبی خورنه

ایرج طهماسبی خورنه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 156
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، بلوارپاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت واصلاح نباتات
تلفن: 087-33620552

تحصیلات

 • کارشناسی زراعت واصلاح نباتات (1369 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
 • کارشناسی ارشد زراعت (1375 - 1378)
  عنوان رساله: اثرروش ونسبت های کاشت برعملکرد کمی وکیفی علوفه در زراعت مخلوط جو علوفه ای و شبدر برسیم درشرایط آب وهوایی اهواز
 • دکترای تخصصی علوم علف های هرز (1384 - 1389)
  عنوان رساله: شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی حساس ومقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده ازمزارع گندم استان خوزستان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Assessing allelopathic potential: Boreava orientalis impact on Triticum aestivum Tayebeh Adeli, Iraj Tahmasebi, Sirwan Babaei, Amir Sadeghpour (2023)
Assessment of Tribenuron Methyl Soil Residual on Crops Germination Properties Ebadolla Lorestani, Sirwan Babaei, Iraj Tahmasebi, Peyman Sabeti (2022)
Efficiency of herbicides for weed control in chickpea and effect of their residues on wheat growth Sirwan Babaei, Sahar Lahoni, Sayed Karim Mousavi, Iraj Tahmasebi, Peyman Sabeti, Abdolvahab Abdulahi (2022)
بررسی کارایی روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی در مهار علف های هرز توت فرنگی (Fragaria ananassa) درکردستان سیروان بابائی، ثریا احمدی، سید هیمن امان اللهی، ایرج طهماسبی خورنه، محمد سرسیفی (1401)
معرفی خردل برگ مومی (Boreava orientalis Jaub. and Spach.) به عنوان یک علف هرز مشکل ساز در مزارع گندم استان کردستان سیروان بابائی، طیبه عادلی، ایرج طهماسبی خورنه، ولی اله مظفریان (1398)
بررسی اثرمیدان مغناطیسی بر رشد وعملکرد نخود(Cicer arietinum L.) درشرایط آب وهوایی مشهد قدریه محمودی، علی قنبری، مهدی راستگو، مصطفی قلی زاده، ایرج طهماسبی خورنه (1395)
ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی برجوانه زنی بذر نخود(Cicer arietinum L) قدریه محمودی، علی قنبری، مهدی راستگو، مصطفی قلی زاده، ایرج طهماسبی خورنه (1395)
اثر تاریخ کشت بر جمعیت علف های هرز و شناسایی گونه های غالب مزرعه نخود احسان فتحی، ایرج طهماسبی خورنه، نسرین تیموری (1395)
اثرتراکم بوته وآرایش کاشت برعملکرد واجزای عملکرد دوهیبریدذرت ایرج طهماسبی خورنه، محمد حسن راشد محصل (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی کارایی روش های مختلف کنترل علف های هرز مزارع توت فرنگی استان کردستان ثریا احمدی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، محمد سرسیفی (1400)
مقایسه کارایی شعله افکن، کولتیواتور و پاراکوات برای کنترل علفهای هرز سیب زمینی یاسین ظفرسهراب پور، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
ارزیابی کاربرد علف کش پاراکوات برای کنترل علف های هرز نخود سیوان احمدی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در خیار (Cucumis sativus) با علف کش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون محمدرضا بایگانه، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه (1398)
زیست سنجی پسماند علف کش های گندم در شرایط آب و هوایی کردستان هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، کیانوش حق نما (1397)
بررسی تاثیر ریزگردها بر کارایی علفکش­ها و عملکرد گندم در استان کردستان مسعود نقیب الساداتی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، هاوری کیانی (1397)
ارزیابی کارایی علف کش های جدید در مزارع گندم آبی کردستان هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1396)
تاثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر جوانه زنی بذور جو، چاودار و جغجغک هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، محمد جواد زارع (1396)
مقایسه مالچ های مختلف روی کنترل علف های هرز سیب زمینی یحیی نظری، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396)
تاثیر دوره های مختلف کنترل علف های هرز بر روی صفات مورفولوژیک نخود سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1394)
بررسی دوره های مختلف کنترل علف های هرز بر روی صفات کیفی دانه سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1394)
تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا و کود فسفر بر جذب مواد غذایی در دانه ی هیبرید(KSC260)ذرت(Zea mays L) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، ایرج طهماسبی خورنه (1394)
تاثیر کاربرد کود زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر صفات زراعی ذرت دانه ای(Zea mays L) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، ایرج طهماسبی خورنه (1394)
بررسی اثرتاریخ کاشت برجمعیت علف های هرزوشناسایی گونه های غالب مزرعه نخود احسان فتحی، ایرج طهماسبی خورنه، نسرین تیموری (1393)
تأثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
تأثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکی مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت رقم mv500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
بررسی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کشهای پنتر و سنکور سید احمد حسینی، مهدی نصیری، ایرج طهماسبی خورنه (1386)
شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی حساس ومقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده ازمزارع گندم استان خوزستان ایرج طهماسبی خورنه، محمد حسن راشد محصل، پرویز رضوانی مقدم، علی قنبری، اسکندر زند (1386)
شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی حساس ومقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده ازمزارع گندم استان خوزستان ایرج طهماسبی خورنه، محمد حسن راشد محصل، پرویز رضوانی مقدم، علی قنبری، اسکندر زند (1386)
پایان نامه
ارزیابی روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز مزارع کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) حسین طاریمرادی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
مطالعه کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود و تاثیر بقایای آن ها بر کشت گندم در سال بعد سحر لهونی، سیدکریم موسوی، سیروان بابائی، پیمان ثابتی، ایرج طهماسبی خورنه (1400)
بررسی فلور علف های هرز و مدیریت آن در مزارع توت فرنگی استان کردستان ثریا احمدی، سیروان بابائی، محمد سرسیفی، ایرج طهماسبی خورنه (1399)
مقایسه ی برخی روش های شیمیایی و فیزیکی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی یاسین ظفرسهراب پور، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1398)
بررسی اثر بقایای علف کش تری بنورون متیل در خاک مزارع گندم بر گیاهان تناوبی عباداله لرستانی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، پیمان ثابتی (1398)
تاثیر ریزگردها بر کارایی علف کش ها و عملکرد گندم مسعود نقیب الساداتی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه (1397)
تاثیر سطوح کود نیتروژن و نوع مالچ برعلف های هرز و عملکرد سیب زمینی یحیی نظری، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1397)
برهمکنش کودهای آلی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک در سیب زمینی محمد محمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، ایرج طهماسبی خورنه (1396)
بررسی کنترل علف های هرز گندم به وسیله علف کش های ثبت شده و ثبت نشده در ایران هاوری کیانی، ایرج طهماسبی خورنه، سیروان بابائی (1396)
کارایی وجین دستی و علف کش های پاراکوات و گلایفوسیت در مقایسه با پیریدیت برای کنترل علف های هرز نخود( Cicer arietinum L.) ژیلا کویک، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1396)
اثر پرایمینگ بذر برشاخصهای رشد و عملکرد گندم دیم فریده مرادخانی، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر جذب و کارایی مصرف نور و عملکرد سویا (Glycine max) نگار محمدپور، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، ایرج طهماسبی خورنه (1395)
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز نخود تحت شرایط دیم سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1395)
اثر کود فسفر و میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1394)
تغییرات فعالیت میزان آسکوبات در ژنوتیپهای نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری لعیا نجف پور، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1392)
اثر تراکم وکود ازت بر کیفیت علوفه و عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم Mv500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روند رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم شهرام بامیران، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مقاومت به علف کش ها
 • مدیریت علف های هرز
 • بیولوژی علف های هرز
بیشتر

دانشجویان

 • طیبه عادلی
  نام: طیبه عادلی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زراعت
  رساله:
 • نادر عزیزی
  نام: نادر عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی
  پایان نامه: تأثیر علف کش های خاککاربرد سنکور و پرول بر فعالیت میکروارگانیزم های خاک، علف های هرز و عملکرد سیب زمینی
 • سرور محمدخانی
  نام: سرور محمدخانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • لعیا نجف پور
  نام: لعیا نجف پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: تغییرات میزان فعالیت آسکوربات در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری
 • مریم کرمی
  نام: مریم کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: اثر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت(Zea mays L) تحت سطوح مختلف تنش خشکی
 • احسان فتحی
  نام: احسان فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی اثر تاریخ کاشت بر علف های هرز و عملکرد برخی ژنوتیپ های نخود (. Cicer arientinum L) در شرایط دیم
 • مسعود رحیم پور
  نام: مسعود رحیم پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: تاثیر تراکم و زمان سبز شدن علف هرز تاج خروس بر شاخص های رشد، عملکرد وکیفیت دانه آفتابگردان
 • آرزو یاری
  نام: آرزو یاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و انتقال مجدد نیتروژن و محتوای پروتیین دانه در گندم
 • شهرام بامیران
  نام: شهرام بامیران
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روند رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم
 • فریده مرادخانی
  نام: فریده مرادخانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های رشد وعملکرد گندم دیم
 • سارا عوض بیگی
  نام: سارا عوض بیگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر علف های هرز، عملکرد و کیفیت نخود در شرایط دیم
 • نرگس دولتمند شهری
  نام: نرگس دولتمند شهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: اثر تراکم و کود ازت بر کیفیت علوفه و عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم Mv500 درکشت دوم
 • محمد سعید همتی
  نام: محمد سعید همتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی عناصر میکرو بر تولید علوفه و دانه ذرت رقم KSc 704
 • یاسین ظفر سهراب پور
  نام: یاسین ظفر سهراب پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: مقایسه برخی روش های شیمیایی و فیزیکی کنترل علف های هرز در سیب زمینی
 • سیوان احمدی
  نام: سیوان احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی تحمل ارقام نخود به علف کش پاراکوات ازطریق ارزیابی نشت الکترولیت ها وفعالیت آنزیم های ضداکسایشی
 • فرهاد رازیان
  نام: فرهاد رازیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • یحیی نظری
  نام: یحیی نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • بابک سلطانی
  نام: بابک سلطانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • هاوری کیانی
  نام: هاوری کیانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: بررسی کنترل علف های هرز گندم به وسیله علف کش های ثبت شده و ثبت نشده درایران
 • ژیلا کویک
  نام: ژیلا کویک
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه: کارایی وجین دستی و علفکشهای پاراکوات و گلایفوسیت در مقایسه با پیریدیت برای کنترل علفهای هرز نخود ( Cicer arietinum L)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیرگروه زراعت (1393 - 1395)
 • مدیرگروه زراعت (1382 - 1384)
بیشتر