1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی علف کش های جدید در مزارع گندم آبی کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اتریبیوت سوپر، پرون، علف کش، لانسلوت، گندم
سال 1396
پژوهشگران هاوری کیانی ، ایرج طهماسبی خورنه ، سیروان بابائی

چکیده

به منظور ارزیابی علف کش های جدید برای کنترل علف های هرز در مزارع گندم استان کردستان (شهرستان دهگلان)، آزمایشی در سال زراعی 95-1394در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با 11 تیمار انجام شد، تیمارهای آزمایشی شامل شش تیمار از علف کش های ثبت شده (آپیروس، توتال، تاپیک+یو46 کمبی فلوید، آتلانتیس، آکسیال و اتللو) و سه علف کش جدید (Perun،Attribute super و Lancelot) در دوزهای توصیه شده بودند. نتایج نشان داد که تیمار علف کشی لانسلوت (Lancelot) بیشترین کنترل علفهای هرز و نیز بهترین عملکرد وزن خشک کل و عملکرد اقتصادی را موجب شد به طوری که این علفکش با تیمار وجین دستی در یک گروه آماری قرار گرفتند، علف کش های آتلانتیس، اتریبیوت سوپر، پرون، شوالیه، توتال، آپیروس، آکسیال و تاپیک+یو46 کمبی فلوید در رده های بعدی قرار گرفتند، همچنین تیمار شاهد دارای بیشترین وزن خشک علف هرز و کمترین عملکرد اقتصادی گندم بود. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش می توان علف کش های لانسلوت، اتریبیوت سوپر و پرون را برای کنترل علف های هرز گندم استفاده نمود، بخصوص علفکش لانسلوت که در این آزمایش نسبت به سایر علفکش های موجود در ایران کارایی بهتری را در کنترل علف های هرز از خود نشان داده است.