1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر باکتری های اندوفیت جدا شده از ریشه گندم بر جوانه زنی بذر گندم و کلزا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
باکتری های اندوفیت، جوانه زنی، گلخانه
سال 1398
پژوهشگران شوبو اکبری ، سیروان بابائی ، غلامرضا حیدری

چکیده

امروزه برای افزایش محصول و پرهیز از کاربرد ترکیبات شیمیایی پرخطر، کاربرد باکتری های اندوفیت محرک رشد بسیار مهم است. پژوهش حاصل در همین راستا انجام شده و برای رسیدن به این اهداف از بوته های گندم مزارع شهرستان های استان کردستان در مرحله پنجه زنی بطور تصادفی نمونه برداری شد. پس از خالص سازی باکتری های اندوفیت از ریشه گندم، بذور گیاهان گندم و کلزا با باکتری های خالص سازی شده تلقیح گردید و در گلدان کشت شدند. این آزمایش بصورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بیشترین درصد جوانه زنی کلزا مربوط به تلقیح باکتری خالص شده از ریشه گندم مزارع به ترتیب مربوط به شهرستان های بانه، مریوان، کامیاران و دیواندره بود ودر رده بعدی مربوط به شهرستان های بیجار، قروه، سقز و شاهد بود و کمترین تأثیر به ترتیب مربوط به جمعیت دهگلان و سنندج در گیاه کلزا بود. در مقایسه تأثیر باکتری ها بر درصد جوانه زنی گیاه گندم، بیشترین درصد مربوط به شاهد بود سپس به ترتیب مربوط به شهرستان های قروه، دیواندره، بانه، دهگلان، سنندج، کامیاران، مریوان، بیجار و سقز بود. براساس نتایج این پژوهش، باکتری های اندوفیت ازطریق تولید اینـدول اسـتیک اسید در محیط ریشه می توانند سبب افزایش جوانه زنی گیاه شود. هدف از این تحقیق شناسایی باکتری های اندوفیت همزیست ریشه گندم مزارع استان کردستان و تأثیر آن ها بر جوانه زنی رشد و عملکرد گندم و کلزا بود که تا اکنون هیچ تحقیقی در این باره در این استان انجام نشده است.