1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بیولوژی و مدیریت علف های هرز ایران (جلد دوم)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بیولوژی
سال 1394
پژوهشگران سیروان بابائی

چکیده

ثبت نشده‌است!