1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اولین گزارش آلودگی نخود (Cicer arietinum) به گل جالیز گونه Orobanche crenata.
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
علف هرز، انگل، نخود
سال 1394
پژوهشگران پرشنگ حسینی ، گودرز احمدوند ، سیروان بابائی ، مهدی مین باشی معینی

چکیده

علف هرز گل جالیز یکی از گونه های انگلی اجباری ریشه است. دارای گونه های متعددی است که تعداد زیادی از آنها در ایران وجود دارد و به اکثر محصولات زراعی و باغی از جمله صیفی جات و جالیزی ها خسارت وارد می کند. انگلی شدن گونه Orobanche crenata روی نخود تاکنون گزارش نشده است، در تابستان 1392 این گونه در مزارع نخود دیم شهرستان سقز، استان کردستان مشاهده شد و پس از فرستادن نمونه های آن به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و با همکاری متخصصین موسسه مشخص شد که گونه Orobanche crenata می باشد.