1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات درس

عنوان فناوری کاربرد علف کش ها
شماره 5014339
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز نحوه عمل علف کش ها
توضیحات اهمیت و تاریخچه کاربرد علف کش ها، مروری بر طبقه بندی های کاربردی علف کش ها: طبقه بندی بر اساس زمان و مکان کاربرد، طبقه بندی بر اساس سطح کاربرد و طبقه بندی بر اساس دوام علف کش ها در خاک و بررسی نقاط ضعف و قوت روش های مختلف کاربرد علف کش ها بررسی کارایی علف کش ها و عوامل موثر بر آن: ،عوامل مربوط به تکنولوژی کاربرد، عوامل گیاهی (مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهی) ، عوامل مربوط به علف کش: شامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی از قبیل حلالیت، تجزیه نوری، تبخیر و تصعید... عوامل محیطی، عوامل مربوط به کاربران، انشقاق و فرمولاسیون در علف کش ها، آشنایی با فرمولاسیون های علف کش ها، اصول سمپاش علف کش ها:، آشنایی با تکنولوژی سمپاشی: معرفی سمپاش های هوایی و زمینی (دستی، پشت تراکتوری، اتومایزرها، سمپاش های الکترواستاتیک، سمپاش های میکرونر (شامل معرفی اجزاء، ویژگیها و کاربرد)، اصول کالیبراسیون سپاش ها، رخدادهای سمپاشی و بررسی عوامل موثر بر آنها تکنولوژی اندازه قطرات سمپاشی ، ایمنی در کاربرد علف کش ها، اختلاط علف کش ها (مفاهیم، اصول، انواع اختلاط و بررسی مدل های اختلاط) ، ...