1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر افزودنی های مختلف در افزایش کارایی علف کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
مرحله رشد، روغن ولک، سولفات آمونیوم، حشره کش
سال 1393
مجله دانش علف هاي هرز ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سیروان بابائی ، حسن علیزاده ، محمدعلی باغستانی ، محمدرضا نقوی

چکیده

مطالعه ای باهدف بررسی کارایی افزودنی های مختلف علف کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم کرج، کامیاران و مرودشت در سال های 91 و 92 به اجرا درآمد. تیمارها شامل غلظت توصیه شده سولفوسولفورون، با و بدون سولفات آمونیوم و روغن ولک، سولفوسولفورون+مت سولفورون+ سورفکتانت Tmix، و شاهد بدون کنترل بود. از سولفوسولفورون+فنیتروتیون نیز بدلیل کنترل همزمان سن گندم و اثر سینرژیستی این حشره کش فسفره درکنترل علف های هرز استفاده شد. نتایج بدست آمده در هر سه مکان تا حدودی مشابه بود. نتایج حاصل نشان داد که تیمار سولفوسولفورون+سولفات آمونیوم دارای بیشترین کارایی در کاهش خسارت و کنترل مناسب تر این علف هرز نسبت به سایر تیمارها بود. لازم به ذکر است که بطور کل کاربرد علف کش علی رغم اینکه در مرحله گره دوم تاثیر بیشتری در کاهش صفات وزن تر، وزن خشک، وزن و قطر بذر جودره (به ترتیب 10، 15، 18 و 9 درصد) نسبت به مرحله پنجه داشت، اما کاربرد علف کش در مرحله پنجه زنی علف هرز نسبت به گره دوم، تاثیر بیشتری در کاهش خسارت این علف هرز و سایر علف های هرز و همچنین افزایش صفات مربوط به گیاه زراعی گندم شد. همچنین کاربرد علفکش سولفوسولفورون به تنهایی کمترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها در کنترل جودره داشت. پیشنهاد می شود در مناطق آلوده به جودره از افزودنی سولفات آمونیوم با سولفوسولفورون جهت تاثیر بیشتر در کنترل جودره در مرحله پنجه زنی استفاده شود.