1403/01/31
مهدی زمستانی

مهدی زمستانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56922113900
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی روانشناسی (1388 - 1392)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد روانشناسی (1385 - 1387)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی روانشناسی (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Intolerance of uncertainty as a transdiagnostic vulnerability to anxiety disorders in youth Mehdi Zemestani, Rasoul Heshmati, Jonathan S. Comer, Philip C. Kendall (2023)
Psychometric Properties of the Obsessive Compulsive Inventory‑Child Version in Iranian Clinical and Community Samples Mehdi Zemestani, Omid Isanejad, Zohreh Valiei, Eric A. Storch, Meredith E. Coles (2022)
DSM-5 pathological personality domains as vulnerability factors in predicting COVID-19-related anxiety symptoms Mehdi Zemestani, Mohammad Babamiri, Mark D. Griffiths, Reza Didehban (2021)
Relationship between personality characteristics and attitude toward purchase of counterfeit goods in the Iranian population Mohammad Babamiri, Rashid Heidari Moghadam, Hamid Saeidnia, Mehdi Zemestani (2020)
کارایی هیپنوتراپی شناختی-رفتاری بر اختلال بدشکلی بدن: مطالعه موردی مرتضی آبرین، مهدی زمستانی، مهدی ربیعی، امیر هوشنگ باقری (1396)
Comparative Effects of Group Metacognitive Therapy versus Behavioural Activation in Moderately Depressed Students Mehdi Zemestani, Iran Davoudi, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Yadolah Zargar, Cristina Ottaviani (2016)
پیش بینی میزان نگرانی بر اساس نشخوار فکری و باورهای فراشناختی مهدی زمستانی، طاهره محرابیان، مهسا مسلمان (1395)
Psychological and Criminological Investigation of Organized Crime Farzaneh Azim pour, Mehdi Zemestani (2015)
مقایسه تاثیر آموزش گروهی مهارت اجتماعی و گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان یدالله زرگر، سودابه بساک نژاد، لیلی اخلاقی جامی، مهدی زمستانی (1393)
اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی مهدی زمستانی، ایران داودی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، یدالله زرگر (1392)
Study of Emotional Intelligence from Childhood to Middle Age Salim Haghighi, Mehdi Zemestani, Abdolvahab Samavi (2013)
اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و فراشناختی بر علایم افسردگی، اضطراب و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مهدی زمستانی، ایران داودی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، یدالله زرگر (1392)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL PLAY THERAPY ON OPPOSITIONAL-DEFIANT DISORDER SYMPTOMS AMONG CHILDREN Narges Morshed, Mohammad Babamiri, Soheila Panahi, Mehdi Zemestani (2017)
Relationship between Personality Traits and Job Burnout in Academic Settings Mehdi Zemestani, Niloofar Vaziri, Ali Gharadaghi (2016)
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اهمالکاری دانشجویان ارکان صیدی، احمد سهرابی، مهدی زمستانی (1394)
رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان مهدی زمستانی، احمد سهرابی، سیروان اسمایی مجد (1394)
The Effect of hope therapy on Reduction of Academic Procrastination Hojjjat Mahmudi, javad amani, Mehdi Zemestani (2013)
سخنرانی
کتاب
روان درمانی بین فردی: راهنمای متخصصان بالینی پروانه محمد خانی، مهدی زمستانی (1388)
پایان نامه
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اختلال خوردن (نوع محدودکننده) مریم طاهرپور، احمد سهرابی، مهدی زمستانی (1395)
بررسی کارایی هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر اختلال بدشکلی بدن مرتضی آبرین، مهدی زمستانی، امیر هوشنگ باقری، مهدی ربیعی (1394)
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اهمالکاری دانشجویان ارکان صیدی، احمد سهرابی، مهدی زمستانی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • اختلال وسواسی- جبری
 • مدل های فراتشخیصی
 • اختلالات سوء مصرف مواد
 • اختلالات اضطرابی
 • درمان شناختی رفتاری فراتشخیصی
بیشتر

دانشجویان

 • مریم طاهر پور
  نام: مریم طاهر پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
 • ارکان صیدی
  نام: ارکان صیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
 • کوروش سعیدیان
  نام: کوروش سعیدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
 • نگار بهشتی
  نام: نگار بهشتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
 • سارا کشاورزی
  نام: سارا کشاورزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
 • مرتضی آبرین
  نام: مرتضی آبرین
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی بالینی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو انجمن علوم رفتاری بافتاری (1398 - ادامه دارد)
 • مدیر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • عضو انجمن بین المللی مطالعه تفاوتهای فردی (1398 - ادامه دارد)
 • عضو انجمن روانشناسی امریکا (APA: 38359912) (1391 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی (1395 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1394 - 1396)
 • مدیر گروه روانشناسی دانشگاه کردستان (1396 - 1398)
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1395 - ادامه دارد)
 • بورسیه فرصت مطالعاتی خارج از کشور (دانشگاه ساپینزای رم- ایتالیا) (1390 - 1391)
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (شماره پروانه 3406) (1388 - ادامه دارد)
 • مسئول فنی و سوپروایزر مرکز ترک اعتیاد اجتماع درمان مدار اهواز (T.C) (1388 - 1391)
بیشتر