1403/01/31
سید علی جوهری

سید علی جوهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35092663900
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کد پستی 6617715175، صندوق پستی 416
تلفن: 08733627721-5 (int. 4303)

معرفی

سید علی جوهری در شهریور 1382 دوره کارشناسی خود را در رشته شیلات در دانشگاه تهران به پایان رسانید و در شهریور 1384 نیز در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته گردید. وی در اسفند 1390 موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته شیلات از دانشگاه تربیت مدرس گردید و از شهریور 1391 به عنوان عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه کردستان مشغول به کار می باشد. نامبرده دارای تجاربی در زمینه های تکثیر و پرورش آبزیان، دستکاری کروموزومی آبزیان، سم شناسی آبزیان و تولید و استفاده از نانو مواد در آبزی پروری می باشد.

تحصیلات

 • کارشناسی شیلات ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر همزمان نور و شوری بر روی درصد تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه Artemia urmiana
 • دکترای تخصصی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: کاربرد نانوذرات نقره در کاهش عفونت های قارچی تخم در دوره انکوباسیون و اثرات احتمالی رهایش آن ها بر تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیکی و ژنومیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • کارشناسی ارشد شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: تولید و پرورش جمعیت تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Deciphering the dysbiosis caused in the fish microbiota by emerging contaminants and its mitigation strategies-A review Mian Adnan Kakakhel, Nishita Narwal, Navish Kataria, Seyed Ali Johari, Syed Zaheer Ud Din, Shi Xiaotao, Kuan Shiong Khoo, Zewen Jiang (2023)
Doping zinc oxide (ZnO) nanoparticles with molybdenum boosts photocatalytic degradation of Rhodamine b (RhB): Particle characterization, degradation kinetics and aquatic toxicity testing Shadi Kohzadi, Afshin Maleki, Mirco Bundschuh, Zakaria Vahabzadeh, Seyed Ali Johari, Nader Marzban, Nader Amini, behzad Shahmoradi, Reza Rezaee (2023)
Toxicity and Biotransformation of Carbon-Based Nanomaterials in Marine Microalgae Heterosigma akashiwo Konstantin Pikula, Seyed Ali Johari, Ralph Santos-Oliveira, Kirill Golokhvast (2023)
Comparative ecotoxicity of graphene, functionalized multi-walled CNTs, and their mixture in freshwater microalgae, Scenedesmus obliquus: analyzing the role of oxidative stress. Soupam Das, Sayani Giri, Gaurav Wadhwa, Mrudula Pulimi, Shalini Anand, Amitava Mukherjee, Pramod Kumar Rai, Natarajan Chandrasekaran, Seyed Ali Johari (2023)
استفاده از دکستروز مونوهیدرات جهت القای هایپرگلایسمی در ماهی مدل زبرا (Danio rerio) حوریه مقدم، ایمان سوری نژاد، محمدرضا کلباسی، سید علی جوهری، زهرا قاسمی (1401)
Nano-Nutraceuticals for Health: Principles and Applications Tais Monteiro Magne, Luciana Magalhães Rebelo Alencar, Samuel Veloso Carneiro, Lillian Maria Uchoa Dutra Fechine, Pierre Basílio Almeida Fechine, Ralph Santos-Oliveira, Eduardo Ricci-Junior, Seyed Ali Johari, Aline Oliveira da Silva de Barros, Filipe Leal Portilho, Pedro Filho Noronha Souza (2023)
Trophic transfer and toxicity of silver nanoparticles along a phytoplankton-zooplankton-fish food chain Morteza Babaie, Mohammad Behzadi Tayemeh, Miseong Jo, Il Je Yu, Seyed Ali Johari (2022)
بررسی اثر ضد میکروبی کلوئید نانوذرات نقره علیه باکتری های .Bacillus spp و Vibrio harveyi و سینتیک رشد آن ها محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور دلاور، خدابخش نیکنام، مریم میربخش، سید علی جوهری (1401)
Individual and Binary Mixture Toxicity of Five Nanoparticles in Marine Microalga Heterosigma akashiwo Konstantin Pikula, Seyed Ali Johari, Ralph Santos-Oliveira, Kirill Golokhvast (2022)
Environmental Risk Assessment of Vehicle Exhaust Particles on Aquatic Organisms of Different Trophic Levels Konstantin Pikula, Mariya Tretyakova, Alexander Zakharenko, Seyed Ali Johari, Sergey Ugay, Kirill Golokhvast, Tatiana Kalenik, Vladimir Chaika, Valery Chernyshev (2021)
Dietary supplementation with curcumin nanomicelles, curcumin, and turmeric affects growth performance and silver nanoparticle toxicity in Cyprinus carpio Fereshteh Pirani, Shadieh Moradi, Samyar Ashoori, Seyed Ali Johari, Edris Ghaderi, Il Je Yu, Hoi Pin Kim (2021)
Fatty acid alteration in liver, brain, muscle, and oocyte of zebrafish (Danio rerio) exposed to silver nanoparticles and mitigating influence of quercetin-supplemented diet Javad Seyedi, Mohammad Behzadi Tayemeh, Milad Esmailbeigi, Hamid Salari Joo, Elnaz Keshtkar Langeroudi, Mohammad Javad Jami, Seyed Ali Johari, Ashkan Banan (2021)
Titanium dioxide nanoparticles affect the toxicity of silver nanoparticles in common carp (Cyprinus carpio) Fartemeh Haghighat, Younghun Kim, Iman Soori Nezhad, Il Je Yu, Seyed Ali Johari (2021)
Aquatic pollution caused by mercury, lead, and cadmium affects cell growth and pigment content of marine microalga, Nannochloropsis oculata Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi, Morteza Beygi Malekabadi, Ruhollah Rahimi, Seyed Ali Johari (2020)
Salinity modulates biochemical and histopathological changes caused by silver nanoparticles in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) Ashkan Banan, mohammad reza Kalbassi, Mahmoud Bahmani, Ebrahim Sotoudeh, Seyed Ali Johari, Alan S. Kolok, Jonathan M. Ali (2020)
بررسی سنجه های رشد و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) در رویارویی با نانوذرات نقره محمد بهزادی طایمه، مونا تبرّک، حمید سالاری جو، طیبه نعمتی، سید علی جوهری (1398)
Comparative toxicity of nanoparticulate and ionic copper following dietary exposure to common carp (Cyprinus carpio) Seyed Ali Johari, Mehrdad Sarkheyl, Saba Asghari, Fartemeh Haghighat, Leila Dekani, Saeed Keyvanshokooh (2020)
اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر شاخص های تولیدمثلی ماهی مولد نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) اسماعیل کاظمی، ایمان سوری نژاد، علیرضا قائدی، سید علی جوهری، زهرا قاسمی (1398)
Perturbation of fatty acid composition, pigments, and growth indices of Chlorella vulgaris in response to silver ions and nanoparticles: A new holistic understanding of hidden ecotoxicological aspect of pollutants Mohammad Behzadi Tayemeh, Milad Esmailbeigi, Iman Shirdel, Hamid Salari Joo, Seyed Ali Johari, Mona Tabarok, Mohammad Javad Jami, Hamed Mashhadi, Hossein Nourani, Ashkan Banan (2020)
اثرات تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر تغییرات آنزیمی و یونی پلاسمای سمینال مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) اسماعیل کاظمی، ایمان سوری نژاد، علیرضا قائدی، سید علی جوهری، زهرا قاسمی (1398)
اثر نانوذرات اکسیدآهن بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) مهنا محمدی موحد، مسعود ستاری، آریا باباخانی، سید علی جوهری، حسین غفوری (1397)
Introducing a new standardized nanomaterial environmental toxicity screening testing procedure, ISO/TS 20787: aquatic toxicity assessment of manufactured nanomaterials in saltwater Lakes using Artemia sp. nauplii Seyed Ali Johari, Kirsten Rasmussen, Mary Gulumian, Mahmoud Ghazi-Khansari, Norihisa Tetarazako, Il Je Yu, June-Woo Park, Saba Asghari, Shosaku Kashiwada (2019)
تجمع بافتی کلوئید نانو ذرات نقره در بافت های آبشش و عضله ساقه دمی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سعید ضیائی نژاد، راضیه دلاوریان، فروغ خاکی، سید علی جوهری (1397)
کاربرد بسترهای سرامیک متخلخل پوشش یافته با نانو ذرات نقره در سیستم فیلتراسیون آب پرورش پست لارو میگوی سفید غربی به منظور کنترل عفونت ناشی از باکتری ویبریو هاروی فاطمه حسین پور دلاور، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، سید علی جوهری، عصمت محمدی باغملائی (1397)
تغییرات بافتی کبد ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar) پس از رویارویی کوتاه مدت و بلند مدت با نانو ذرات کلوئیدی نقره ساجده مزارعی، میر مسعود سجادی، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری، محمد اسدی (1397)
Effects of dietary organic, inorganic, and nanoparticulate selenium sources on growth, hemato-immunological, and serum biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio) Sadegh Saffari, Saeed Keyvanshokooh, Mohammad Zakeri, Seyed Ali Johari, Hosein Pasha Zanousi, Mansour Torfi Mozanzadeh (2018)
Acute toxicity, uptake, and elimination of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana Mehrdad Sarkheyl, Seyed Ali Johari, Hyu Jin Ahn, Saba Asghari, Hye Seon Park, Il Je Yu, Eun Kyung Sohn (2018)
شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca ; Linnaeus, 1785) تحت تأثیر جاذب غذایی بتائین در جیره محمد اکبری، ایمان سوری نژاد، احمد قرائی، سید علی جوهری، ایرج عفت پناه (1396)
Antibacterial activity of immobilized silver nanoparticles on TEPA-Den-SiO2 against shrimp pathogen, Vibrio sp. Persian1 Mehrdad Sarkheyl, Iman Soori Nezhad, Maryam MirBakhsh, Davood Kordestani, Seyed Ali Johari (2017)
Modifications in the proteome of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) embryo and fry as an effect of triploidy induction Samad Bahrami Babaheydari, Saeed Keyvanshokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2017)
Histopathological effects of copper oxide nanoparticles on the gill and intestine of common carp (Cyprinus carpio) in the presence of titanium dioxide nanoparticles Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Ebrahim Mohammadi, Behrooz Davari (2017)
Assessment of antibacterial activity of two different sizes of colloidal silver nanoparticle (cAgNPs) against Vibrio harveyi isolated from shrimp Litopenaeus vannamei Mahmoud Nafisi Behabadi, Fatemeh HosseinPour Delavar, Maryam MirBakhsh, Khodabakhsh Niknam, Seyed Ali Johari (2017)
مطالعه اثر سمیت نانوذرات نقره کلوئیدی بر ریز جلبک دریایی Nannochloropsis oculata سید علی جوهری، ژیلا قادر سربازی، ایمان سوری نژاد (1395)
Effects of tetraploidy induction on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) proteome at early stages of development Samad Bahrami Babaheydari, Saeed Keyvanshokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016)
تاثیر مواجهه نیمه مزمن نانوذرات اکسید مس در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ماهی مدل برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، سید علی جوهری، بهزاد شاهمرادی، ابراهیم محمدی (1395)
Copper Bioaccumulation and Depuration in Common Carp (Cyprinus carpio) Following Co-exposure to TiO2 and CuO Nanoparticles Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Ebrahim Mohammadi, Behrooz Davari, Siros Shahsavari (2016)
Histopathological effects following short-term coexposure of Cyprinus carpio to nanoparticles of TiO2 and CuO Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, behzad Shahmoradi, Siros Shahsavari, Ebrahim Mohammadi (2016)
اثرات نانوذره اکسید روی و یون روی بر آسیب بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) برهان منصوری، سید علی جوهری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1395)
Histopathological alterations in the gill of zebrafish (Danio rerio) exposed to Cr and Ba doped TiO2 nanoparticles Raouf Rahmani, Borhan Mansouri, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, Mohammad Amin Pordel, Afshin Maleki (2016)
Proteomic analysis of skeletal deformity in diploid and triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae Samad Bahrami Babaheydari, Saeid Keyvan Shokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016)
Application of silver nanoparticles immobilized on TEPA-Den-SiO2 as water filter media for bacterial disinfection in culture of Penaeid shrimp larvae Mehrdad Sarkheyl, Iman Soori Nezhad, Maryam MirBakhsh, Davood Kordestani, Seyed Ali Johari (2016)
اثر نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) برهان منصوری، سید علی جوهری، نمامعلی آزادی، معصومه آریایی، صبا اصغری، لیلا دکانی (1395)
بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس (spp. Bacillus) محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور دلاور، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، سید علی جوهری (1395)
Trophic transfer potential of silver nanoparticles from Artemia salina to Danio rerio Raouf Rahmani, Borhan Mansouri, Seyed Ali Johari, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Leila Dekani, Saba Asghari (2016)
Proteome changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fertilized eggs as an effect of triploidization heat-shock treatment Samad Bahrami Babaheydari, Saeid Keyvan Shokooh, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari (2016)
Silver nanoparticles affects the expression of biomarker genes mRNA in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Sang Bum Lee, Mi Sook Dong, Il Je Yu (2016)
Effect of waterborne copper oxide nanoparticles and copper ions on guppy (Poecilia reticulata): Bioaccumulation and histopathology Borhan Mansouri, Raouf Rahmani, Namamali Azadi, Behrooz Davari, Seyed Ali Johari, Pedram Sobhani (2015)
بررسی قابلیت تجمع زیستی نانوذرات نقره در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) سید علی جوهری، برهان منصوری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1394)
In vitro antagonistic properties of copper nanoparticles and probiotic Bacillus subtilis against pathogenic luminescent Vibrio harveyi Saeid Ziyaee Nezhad, Laleh Mohammad Salehi, Babak Ghaednia, Seyed Ali Johari, Ali Aberomand (2015)
Effects of cobalt oxide nanoparticles and cobalt ions on gill histopathology of zebrafish (Danio rerio) Borhan Mansouri, Afshin Maleki, Seyed Ali Johari, Naser Reshahmanish (2015)
اثر ترکیبی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و فلز نیکل بر بافت آبشش ماهی گورخری (Danio rerio) نمامعلی آزادی، برهان منصوری، سید علی جوهری، افشین ملکی، بهروز داوری، محمد امین پردل (1394)
Study of fungicidal properties of colloidal silver nanoparticles (AgNPs) on trout egg pathogen, Saprolegnia sp. Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2015)
Aquatic Toxicity Comparison of Silver Nanoparticles and Silver Nanowires Eun Kyung Sohn, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Ellen Kim, Il Je Yu, Young Shin Chung, Ji H Lee (2015)
تعیین غلظت کشنده نانو نقره در ماهی گورخری معمولی Aphanius dispar (Rüppell, 1829) ساجده مزارعی، میر مسعود سجادی، ایمان سوری نژاد، سید علی جوهری، محمد اسدی (1394)
Acute Toxicity Comparison of Single-Walled Carbon Nanotubes in Various Freshwater Organisms Eun Kyung Sohn, Young Shin Chung, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Il Je Yu, Sung Wook Kang, Yong Hwa Lee, Ji H Lee (2015)
ارزیابی میزان جذب و رهایش نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا در شوری های مختلف مینا توانا، محمدرضا کلباسی، عبدالمحمد عابدیان کناری، سید علی جوهری (1393)
سمیت کلوئید نانو نقره در ماهی گورخری (Danio rerio): یون ها، نانو ذرات یا هر دو؟ سید علی جوهری، لیلا حبیبی، سیده ژینو حسینی (1393)
Does physical production of nanoparticles reduce their ecotoxicity? A case of lower toxicity of AgNPs produced by laser ablation to zebrafish (Danio rerio) Seyed Ali Johari, Iman Soori Nezhad, Niko Bärsch, Somayye Saed-Moocheshi, Andishe Kaseb, Nina Nazdar (2014)
Particle Size and Agglomeration Affect the Toxicity Levels of Silver Nanoparticle Types in Aquatic Environment mohammad reza Kalbassi, Seyed Ali Johari, Mehdi Soltani, Il Je Yu (2013)
Bioaccumulation of silver nanoparticles in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Influence of concentration and salinity Hamid Salari Joo, mohammad reza Kalbassi, Il Je Yu, Ji H Lee, Seyed Ali Johari (2013)
Toxicity of various silver nanoparticles compared to silver ions in Daphnia magna (Highly accessed paper) Saba Asghari, Seyed Ali Johari, Ji H Lee, Yong S Kim, Yong B Jeon, Il Je Yu, Min C Moon, Hyun J Choi (2012)
شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات سید علی جوهری، سهراب مظلومی، اصغر عبدلی، حسن خواجوی، صبا اصغری (1389)
OBSERVATION OF RED BLOOD CELLALTERATIONS IN TRIPLOID RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Iman Soori Nezhad, Teresa Wlasow (2008)
مقایسه فعالیت برخی آنزیم های گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان عباس زمانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول مدنی، سید علی جوهری، محمدرضا کلباسی، مهرداد فرهنگی (1385)
مدیریت بهداشتی ماهیان مولد سید علی جوهری، علی پاشا زانوسی (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر تغذیه اولیه با چهار جیره مختلف غذایی بر شاخص های رشد و زنده مانی لارو ماهی جنگجوی سیامی (Betta splendens) شیوا نیک روش، محمد بهزادی طایمه، برزان بهرامی کمانگر، سید علی جوهری (1401)
Ecotoxicological influence of single-walled carbon nanotubes, graphene nanoribbons, and graphene quantum dots on marine microalgae Konstantin Pikula, Alexander Gusev, Alexander Sinitskii, M Egorova, Ralph Santos-Oliveira, Kirill Golokhvast, Seyed Ali Johari (2021)
Acute toxicity of silicon dioxide nanowires (SiO2NWs) in saltwater microcrustacean, Artemia franciscana Mohammad Behzadi Tayemeh, Seyed Ali Johari, Hyu Jin Ahn, Iman Soori Nezhad, Mehrdad Sarkheyl, Il Je Yu, Saba Asghari (2021)
Acute toxicity and accumulation comparison of silver nanowires and nanoparticles using saltwater microcrustacean, Artemia franciscana Saba Asghari, Hyu Jin Ahn, Seyed Ali Johari, Eun Kyung Sohn, Il Je Yu, Mahmoud Ghazi-Khansari (2017)
اثرات تغذیه تکمیلی ماهی کپور معمولی با نانو ذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برشاخص های رشد و تغذیه سعید ضیائی نژاد، نسترن کرمی، بهزاد نعمت دوست حقی، سید علی جوهری (1396)
نقش عنصر روی در تغذیه آبزیان لیلا دکانی، سید علی جوهری (1395)
سمیت تغذیهای عنصر مس در ماهیان لیلا دکانی، سید علی جوهری (1395)
مطالعه اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برسمیت ماده آنتی آندرژنی وینکلوزولین در ماهی گوپی میترا ارغوانی، سید علی جوهری، مهرداد شیرین آبادی، برهان منصوری (1395)
اثر سمیت نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت خرچنگ دراز آب شیرین برهان منصوری، سید علی جوهری، لیلا دکانی، صبا اصغری (1395)
آشنایی با پروتئومیکس و کاربرد آن در توسعه پایدار آبزی پروری و علوم شیلاتی صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395)
تاثیر القای تتراپلوییدی بر بازماندگی، رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل آلای رنگین کمان صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395)
Acute Toxicity of Graphene to Water Flea, Brine Shrimp and Zebrafish Seyed Ali Johari, Saba Asghari, Hyu Jin Ahn, Eun Kyung Sohn, Il Je Yu (2016)
اثر سطوح مختلف نانو ذرات سلنیوم بر برخی از فاکتور های رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سامیار آشوری، سعید کیوان شکوه، امیر پرویز سلاطی، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394)
اثرات منابع مختلف سلنیوم (آلی، معدنی و نانو) بر برخی فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1394)
برنامه های کاربردی نانو تکنولوژی در آبزی پروری، صنایع غذایی دریایی و اثرات جانبی آن بر محیط زیست صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393)
سلنیوم: کارکردها و فراهمی زیستی در ماهیان پرورشی صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393)
علائم کمبود سلنیوم و منابع مختلف آن در تأمین نیاز ماهیان پرورشی صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393)
اثر سمیت ایجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزی سامیار آشوری، سعید کیوان شکوه، امیر پرویز سلاطی، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی (1393)
بررسی خواص ضدمیکروبی نانوذرات مس بر پروبیوتیک Bacillus subtilis در محیط in vitro لاله محمد صالحی، سعید ضیائی نژاد، بابک قائد نیا، سید علی جوهری (1393)
Comparison of Aquatic Toxicity between Silver Nanoparticles and Silver Nanowires Eun Kyung Sohn, Seyed Ali Johari, Tae Gyu Kim, Jin Kwon Kim, Ji H Lee, Il Je Yu (2014)
نانوتکنولوژی، راهبردی نوین در صنعت شیلات فاطمه حسین پور دلاور، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، سید علی جوهری (1392)
Acute toxicity of colloidal silver nanoparticles in Aphanius dispar Sajedeh Mazarei, Mir Masoud Sajjadi, Iman Soori Nezhad, Paria Parto, Seyed Ali Johari, Mohammad Asadi (2014)
TOXICITY OF COLLOIDAL AND SUSPENDED SILVER NANOPARTICLES COMPARED TO SILVER IONS IN DAPHNIA MAGNA Saba Asghari, Seyed Ali Johari, Ji H Lee, Yong S Kim, Yong B Jeon, Il Je Yu, Min C Moon, Hyun J Choi (2012)
Application Of Nanosilver Filters In Egg Incubation System Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Mehdi Soltani (2010)
Investigation of red blood cell alterations in triploid rainbow trout Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi (2005)
Acute stress response in all-female diploid and triploid rainbow trout Seyed Ali Johari, mohammad reza Kalbassi, Nasrollah Ahmadi Fard (2005)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
نوآوری
فرآیند بارگیری نانو ذرات نقره بر روی ذرات هیبریدی سیلیس-آلی بمنظور تصفیه باکتریایی آب مزارع تکثیر و پرورش میگو مهرداد سرخیل، ایمان سوری نژاد، مریم میربخش، داود کردستانی، سید علی جوهری (1395)
فرآیند بارگیری نانو ذرات نقره بر روی ذرات هیبریدی سیلیس-آلی بمنظور تصفیه باکتریایی آب مزارع تکثیر و پرورش میگو. مهرداد سرخیل، ایمان سوری نژاد، مریم میربخش، داود کردستانی، سید علی جوهری (1394)
پایان نامه
اثرات ترکیبی بایوچار بلوط و گیاه وتیور در پالایش آب آلوده به نانوذرات نقره سیده روژان عزیزی، سید علی جوهری، شیرکو ابراهیمی محمدی (1401)
بررسی اثر متقابل سمیت آرسنیک و نانوذرات سیلیس بر ماهی گورخری (Danio rerio) آسو الله ویسی، سید علی جوهری، فرشید قربانی چقامارانی (1398)
اثرات همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و اکسید مس بر آسیب شناسی بافتی و تجمع زیستی در ماهی کپور معمولی (Common carpio) برهان منصوری، افشین ملکی، بهروز داوری، سیروس شهسواری، بهزاد شاهمرادی، ابراهیم محمدی، سید علی جوهری (1396)
بررسی تأثیر القای تریپلوییدی و تتراپلوییدی با شوک گرمایی بر پروتئوم و اسید چرب قزل آلای رنگین کمان صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه، سالار درافشان، سید علی جوهری (1395)
اثر نانو ذرات اکسید آهن بر سیستم آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بچه ماهیان کپور مهنا محمدی موحد، آریا باباخانی، مسعود ستاری، حسین غفوری، سید علی جوهری (1394)
اثرات منابع مختلف سلنیوم (نانو، آلی و معدنی) بر رشد، ترکیب عضله و گلوتاتیون پراکسیداز در کپور معمولی (Cyprinus carpio) صادق صفاری، محمد ذاکری، سعید کیوان شکوه، حسین پاشا زانوسی، سید علی جوهری (1394)
تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات سلنیوم بر رشد، ترکیب عضله، شاخص های بیوشیمیایی و وضعیت آنتی اکسیدانی کپور معمولی (Cyprinus carpio) سامیار آشوری، امیر پرویز سلاطی، سعید کیوان شکوه، حسین پاشا زانوسی، سید علی جوهری (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ساخت و استفاده از فیلترمدیاهای محتوی نانو جاذب های مختلف به منظور حذف آمونیاک از سامانه های پرورش آبزیان سید علی جوهری، نگین ابراهیمی، اسرا محمدی، ادریس قادری، شیوا نیک روش، آمنه محمودزاده، آروین زارعی، حسام الدین عبایی، بهاره عابدینی (1401)
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی فرشید قربانی چقامارانی، سید علی جوهری، احمد ولی پور، شهرام کبودوندپور، پرویز کرمی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، جمیل امان اللهی (1399)
مطالعات نمونه برداری کیفی آب و لیمنولوژی طرح بلبر (ساختگاه نی آباد) سید علی جوهری، جمیل امان اللهی، شیرکو ابراهیمی محمدی، بابک سوری، برزان بهرامی کمانگر، کامران چپی، حبیب الله محمدی، فرشید قربانی چقامارانی (1397)
تدوین استاندارد
فناوری نانو – ارزیابی سمیت و درون هضم زیستی حالت تعلیقه نانواشیاء ساخته شده، با استفاده از جاندار تک-یاخته تتراهایمنا (Tetrahymena sp.) سید علی جوهری، محمود قاضی خوانساری، رابعه منهاج بنا، محمد کاظم کوهی، زهرا قاسمی، صدیقه صادق حسنی، مهوش سیفی، ایمان سوری نژاد، ابوذر سهرابی جهرمی، شبنم رضوی، الهه اسلامی پور (1401)

علایق پژوهشی

 • ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان
 • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در آبزی پروری
 • سم شناسی آبزیان، سم شناسی نانو مواد در آبزیان
بیشتر

دانشجویان

 • حسام الدین عبایی
  نام: حسام الدین عبایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: اثر تغذیه ای کوئرستین نانو درون پوشانی شده در کیتوزان بر کاهش اثرات رژیم غذایی پُر چرب در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)
 • شیوا نیک روش
  نام: شیوا نیک روش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: نانودرون پوشانی هورمون 17-آلفا متیل تستوسترون در نانو ذرات کیتوزان و زیست کپسوله کردن آن در ناپلی آرتمیا (Artemia salina) به منظور تغییر جنسیت لارو ماهی فایتر (Betta splendens)
 • بهاره عابدینی
  نام: بهاره عابدینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: ساخت و استفاده از ........... به منظور حذف ترکیبات نیتروژنی از سامانه پرورش ماهی
 • سید محمد خدابخشی
  نام: سید محمد خدابخشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی غلظت فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، کادمیوم و کروم) در بافت های ماهیچه و کبد ماهیان Squalius cephalus و Capoeta gracilis دریاچه سد تلوار شهرستان بیجار
 • حمزه فرضی پور
  نام: حمزه فرضی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی اثر تغذیه با کوئرستین درون پوشانی شده در نانو ذرات کیتوزان بر رشد، زنده مانی، پروفایل اسید چرب و ایجاد مقاومت در رویارویی با آمونیاک در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • شایان گازران
  نام: شایان گازران
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: اثر افزودن سیلیمارین و نانومیسل های محتوی سیلیمارین به خوراک ماهی گورخری (Danio rerio) بر کاهش اثرات ناشی از تغذیه با رژیم غذایی پرچرب
 • سیّد رضا میری شکتائی
  نام: سیّد رضا میری شکتائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی مقایسه ای اثر تغذیه با پودر زردچوبه، کورکومین و نانومیسل های محتوی کورکومین بر عملکرد رشد و بازماندگی لارو ماهی آزاد دریاچه خزر (Salmo trutta caspius)
 • شیوا ناصری
  نام: شیوا ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بوم شناسی آبزیان
  پایان نامه: اثر نانو ذرات دی اکسید سیلیس بر سمّیت متفورمین (Metformin) در سه گونه از آبزیان شامل ماهی گوپی (Poecilia reticulata)، آرتمیا (Artemia salina) و ریزجلبک دونالیلا (Dunaliella salina)
 • سپیده فرجی
  نام: سپیده فرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی اثر pH آب بر سمیت نانو ذرات نقره در ریزجلبک دریایی (Dunaliella salina) و آرتمیا (Artemia salina)
 • شکیلا ویسی
  نام: شکیلا ویسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه:
 • شادیه مرادی
  نام: شادیه مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه:
 • فرشته پیرانی
  نام: فرشته پیرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه:
 • مرتضی بابائی
  نام: مرتضی بابائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
  پایان نامه: بررسی قابلیت انتقال تغذیه ای نانو ذرات نقره در یک زنجیره غذایی ساده شده
 • طیبه نعمتی
  نام: طیبه نعمتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: مطالعه امکان بکارگیری نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی زئولیت طبیعی در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کنترل باکتری Aeromonas hydrophila در پرورش ماهی کپور معمولی
 • ریحانه اسدی دخت لیش
  نام: ریحانه اسدی دخت لیش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در شرایط مختلف محیطی و مراحل مختلف زندگی ناپلی آرتمیا
 • فاطمه حقیقت
  نام: فاطمه حقیقت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: ارزیابی اثر متقابل نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نانو ذرات نقره بر تجمع زیستی نقره و آسیب شناسی بافت آبشش ماهی کپور معمولی
 • زهرا شهپر
  نام: زهرا شهپر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: بررسی اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی (نانوذرات روی، روی آلی و معدنی) بر بازماندگی، عملکرد رشد و ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • لیلا دکانی
  نام: لیلا دکانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: اثر استفاده از منابع مختلف مکمل روی (نانوذرات روی، روی آلی و معدنی) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب عضله و تجمع عنصر روی در بافت های مختلف کپور معمولی (Cyprinus carpio)
 • صبا اصغری
  نام: صبا اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه: طراحی و ساخت فیلترهای پوشش یافته توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) با قابلیت حذف ترکیبات نیتروژنی از آب سیستم های پرورش ماهی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت تحریریه مجله Reviews in Aquaculture (1402 - ادامه دارد)
 • عضو هیأت تحریریه مجله آبزیان زینتی (1400 - ادامه دارد)
 • دانشیار گروه شیلات دانشگاه کردستان (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه شیلات دانشگاه کردستان (1397 - 1401)
 • سرپرست گروه شیلات دانشگاه کردستان (1396 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1396 - 1396)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1393)
 • مدرس مدعو گروه شیلات دانشگاه کردستان (1386 - 1391)
 • مربی گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند (1384 - 1386)
 • استادیار گروه شیلات دانشگاه کردستان (1391 - 1397)
 • دبیر اجرائی چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی (1395 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

زمینه های پژوهشی مقالات انباشت نانو سیم نقره در دستگاه گوارش ناپلی آرتمیا رویارویی ماهی دانیو گورخری با نانو اکسید گرافن تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره از نانو ذرات کلینوپتیلولیت تولید شده با آسیاب گلوله ای سیاره ای از زئولیت طبیعی تصویری از سیاه ماهی (Capoeta fusca) صید شده در قنات روستای مهدی آباد بیرجند جلسه دفاع از استاندارد پیشنهادی ایران در کارگروه ایمنی کمیته نانو سازمان جهانی استاندارد ISO-TC229 بازدید دانشجویی از مزارع پرورش ماهی بازدید دانشجویی از صیدگاه ماهی مراسم دانش آموختگی دانشجویان لقاح ماهی قزل آلای رنگین کمان در آزمایشگاه بازدید از مزرعه تکثیر ماهیان تزئینی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب قنوات مزرعه پرورش آزاد ماهیان کلاردشت دومین دوره برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو بازدید دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از غرفه دومین دوره برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو کشت ریزجلبک کارگاه مبانی کشت و پرورش ریز جلبک ها و کاربرد آنها