28 آبان 1397
اميد قادرزاده

امید قادرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 09122894125
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی (1383 - 1388)
  عنوان رساله: مطالعه تطبیقی هویت جمعی کردها در کشورهای ایران و عراق
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی (1378 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: فاصله اجتماعی اقوام ایرانی و عوامل مؤثر بر آن
 • کارشناسی `پژوهشگری اجتماعی (1374 - 1377)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی زنان
 • مطالعات قومی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید قادرزاده، حسین محمدزاده (1397) مطالعه پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیت کُردهای ایران پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی: شماره1،شماره پیاپی 20; 19-42
2
امید قادرزاده، پریوش حسینی (1397) زمینه‏ ها و حوزه‏ های تصمیم ‏گیری زنان؛ بازسازی معنایی تجربه و درک زنان شهر سنندج زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): دوره 16،شماره 1; 1-25
3
امید قادرزاده، بهروز محمدی (1396) کنش ورزی سیاسی اسلام گرایان در کردستان (مطالعه کیفی جماعت دعوت و اصلاح ) جامعه شناسی ایران-انجمن جامعه شناسی ایران: دوره 18،شماره3، پاییز 1396; 143-167
4
امید قادرزاده، فاطمه غلامی، الهه غلامی (1396) بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 3; 403-426
5
امید قادرزاده، یعقوب احمدی، خالد میارغنج (1396) مطالعۀ پیمایشی جهت گیری های فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آن مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی: 2; 231-256
6
امید قادرزاده، فردین محمدی، حسین محمدی (1396) جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه ها، تعاملات و پیامد های آن راهبرد فرهنگ: 38; 7-40
7
امید قادرزاده، میدیا درویش منش (1396) مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای بیماری روانی مسائل اجتماعی ایران (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تربیت معلم: 1; 1-35
8
امید قادرزاده، شادی نشاط (1396) شبکه اجتماعی فیس بوک و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر راهبرد اجتماعی فرهنگی: 22; 177-206
9
امید قادرزاده، خالد میارغنج (1396) بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن جامعه شناسی کاربردی: 65; 33-52
10
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1395) الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان مطالعات ملی: 4; 97-116
11
امید قادرزاده، عباس شفیعی نیا (1395) زمینه ها و گونه های ناسیونالیسم قومی در ایران: مطالعه موردی مناطق کردنشین فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 74; 35-68
12
امید قادرزاده، بهروز قادری (1395) حلیل چندسطحی خشونت ورزی: مطالعۀ پیمایشی خشونت ورزی دانش آموزان دبیرستان های شهر سقز پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی: شماره پیاپی12; 61-80
13
سید حسین سراج زاده، امید قادرزاده، جمیل رحمانی (1394) مطالعه کیفی مذهب و قوم گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی جامعه شناسی ایران-انجمن جامعه شناسی ایران: 4; 3-29
14
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1394) بسترها و منابع گذران فراغت جوانان (مطالعۀ پیمایشی جوانان 18 تا 29 سال استان کردستان) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی: 4; 637-661
15
امید قادرزاده، سیده چیمن حسینی (1394) ورزش زنان و دلالت های معنایی آن زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 3; 309-334
16
ناصر شیربگی، امید قادرزاده، مریم تمسکی (1394) درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدو استخدام و روزهای اول کار پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع): 2; 179-207
17
امید قادرزاده، فایق نبی زاده (1394) بازسازی معنایی زمینه ها، دلالت ها و پیامدهای بهره گیری جوانان از برنامه های تلویزیونی ماهواره فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 68; 151-192
18
امید قادرزاده، فاطمه غلامی (1394) تحلیل تجربه های زنان سنندجی از فالگیری (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای فالگیری) جامعه شناسی کاربردی: 58; 107-124
19
سید حسین سراج زاده، امید قادرزاده، جمیل رحمانی (1393) مطالعه کیفی مذهب و قوم گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی جامعه شناسی ایران-انجمن جامعه شناسی ایران: 4; 3-29
20
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده (1393) مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 66; 165-200
21
امید قادرزاده، سید وحید میره بیگی (1393) اسکناس نویسی: بازسازی معنایی تجربه ی کنشگران مطالعات فرهنگی و ارتباطات-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات: 36; 179-205
22
امید قادرزاده، کامیار پیری (1393) مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام جامعه شناسی ایران-انجمن جامعه شناسی ایران: 1; 3-29
23
امید قادرزاده، سارا خزایی (1393) مطالعۀ کیفی دلالت‏ های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 3; 405-424
24
25
امید قادرزاده، سیروان فرجی (1393) تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن مطالعه کیفی دلایل و پیامدها راهبرد فرهنگ: 26; 119-146
26
امید قادرزاده، سید فهیم ایران دوست (1393) مطالعه کیفی سنخ‏ شناسی سبک های زندگی: مطالعه جوانان شهر مهاباد جامعه شناسی کاربردی: 3; 135-161
27
امید قادرزاده، کمال خالق پناه، سارا خزایی (1393) تحلیل تجربه های زنانه از جراحی زیبایی(مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی) زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 1; 1-20
28
امید قادرزاده، احمد غلامی (1392) بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی): 18; 130-156
29
امید قادرزاده، احمد محمدپور، امید قادری (1392) تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جها ن زیست خانواده راهبرد فرهنگ: 22; 61-84
30
امید قادرزاده، احمد محمدپور، امید قادری (1392) مطالعه­ کیفی تاثیرات بازارچه­ های مرزی بر تداوم پدیده­ قاچاق جامعه شناسی کاربردی: شماره3(پیاپی51); 175-194
31
امید قادرزاده، احمد غلامی گوزلبلاغ (1392) مطالعه کیفی دلالت های معنایی غذا و تناول آن نزد زنان زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): شماره 2 (پیاپی 41); 153-169
32
امید قادرزاده، احمد محمدپور، احمد غلامی (1392) خالکوبی و برساخت هویت فردی بازاندیشانه مسائل اجتماعی ایران (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه تربیت معلم: شماره1; 161-185
33
امید قادرزاده، امید قادری (1392) مطالعۀ کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان مطالعات اجتماعی ایران: 2; 135-154
34
امید قادرزاده، حجت اله یوسفوند (1392) عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 39; 6-33
35
امید قادرزاده، عباس شفیعی نیا (1391) تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر قوم گرایی دانشجویان فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 59; 165-207
36
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1391) عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی مشاوره و روان درمانی خانواده: 1; 102-118
37
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، علی مرشدی زاده (1391) بازنمایی جامعه شناختی برخی نارضایتی های منجر به انقلاب اسلامی در پنج رمان سیاسی-اجتماعی مطالعات انقلاب اسلامی: 30; 97-114
38
امید قادرزاده، خالد عبدالله زاده (1391) حساسیت بین فرهنگی در اجتماعات قومی در ایران: مورد مطالعه اقوام تُرک و کُرد در شهر قروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: 1; 156-121
39
امید قادرزاده (1391) هویت جمعی غالب در نشریات دانشجویی کرد زبان فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 56; 207-255
40
مریم احمد پور، امید قادرزاده (1391) تعامل در فضای سایبر و تاثیر آن بر هویت دینی جوانان (تحلیلی درباره نتایج یک پیمایش در دانشگاه کردستان) پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه: 5; 75-101
41
احمد محمدپور، مهدی علیزاده، امید قادرزاده، حسین قدرتی (1391) بررسی اعتقادات دینی و جهت‏گیری عرفی‏گرا بنیادگرایانه‏ی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام‏نور مرکز ساری بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)-دانشگاه تهران: 1; 68-98
42
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1391) تأثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان زن و جامعه (جامعه شناسی زنان): 3; 125-154
43
عباس نعیمی، امید قادرزاده، هیرش قادرزاده (1390) مطالعه تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل دو فصلنامه جستارهای تاریخی: 4; 149-169
44
امید قادرزاده، احمد محمدپور، امید قادری (1390) برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی در شهرستان مریوان: ارایه یک نظریه ی زمینه ای فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی: 9; 35-81
45
امید قادرزاده، هیرش قادرزاده (1390) عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی ‏در اجتماعات قومی: مطالعه ی پیمایشی مناطق‏کُردنشین علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: 2; 34-56
46
47
Omid Ghaderzadeh (2011) تإثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان): 3; 35-65
48
امید قادرزاده، مریم احمد پور (1390) کاربری اینترنت و تأثیر آن بر هویت اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران: 39; 35-68
49
امید قادرزاده، احمد محمدپور، مریم احمد پور (1389) حجاب در کشاکش سنت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت های زنان خرم آباد) دوفصلنامه علمی-تخصصی اسلام و علوم اجتماعی: 3; 141-170
50
امید قادرزاده، سعید معیدفر (1389) گونه ها و سطوح سرمایه اجتماعی در اجتماعات قومی مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی): 12; 96-122
51
محمد عبداللهی، امید قادرزاده (1388) هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)-دانشگاه تهران: 0; 1-25
52
محمد عبداللهی، امید قادرزاده (1383) فاصلة قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 0; 1-23
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امید قادرزاده، حسین محمدزاده (1391) بررسی نگرش جوانان به هویت قومی در استان کردستان در سال 1391 دانشگاه کردستان
2
پایان‌نامه
1
2
میترا خلقی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1396) زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج)
3
4
5
6
7
8
9
10
میدیا درویش منش، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1394) مطالعه کیفی تجربه­ی همراهان بیمار روانی
11
12
محمدمیرزا جعفری، جمال محمدی، امید قادرزاده (1392) بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین معلمان شهر سنندج
13
فاطمه غلامی، امید قادرزاده، جمال محمدی (1392) برساخت اجتماعی پدیده ی فالگیری (مطالعه ی موردی زنان شهر سنندج)
14
15
16
17
سید وحید میره بیگی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1392) اسکناس نویسی :بازسازی معنایی تجربه کنشگران
18
19
کامیار پیری، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391) مطالعه ی پدیدارشناختی خودکشی: مورد مطالعه خودکشی های ناموفق شهر آبدانان
20
فاضل الیاسی سرزلی، کمال خالق پناه، جمال محمدی، امید قادرزاده (1391) تحلیل معانی و دلالت های پوشش نزد زنان طبقه متوسط: مطالعه ی زنان 30-15 ساله شهر کرمانشاه
21
22
امجد ایرانخواه، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391) تحلیل گفتمان انتقادی آثار جلال آل احمد
23
24
سید فهیم ایران دوست، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1390) سنخ شناسی سبک های زندگی:مطالعه موردی جوانان شهر مهاباد
25
26
مریم احمد پور، امید قادرزاده، جمال محمدی (1389) بازنمایی هویت فرهنگی در فضای مجازی
27
مریم کریمی، جمال محمدی، امید قادرزاده (1389) تحلیل قرائت های زنان از مجموعه های تلویزیونی
28

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهشکده کردستان شناسی (1392 - ادامه دارد)
بیشتر