1403/01/27
امید قادرزاده

امید قادرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 218
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی
تلفن: 08733624005

معرفی

من در تاریخ 20 بهمن 1355 در خانواده ای 7نفره در شهر مرزی بانه به دنیا آمدم.تا کلاس سوم ابتدایی در شهر بانه تحصیل کردم. شروع کلاس چهارم ابتدایی همراه شد با تجربه تلخ جنگ و تا پایان دوره راهنمایی در روستاهای اطراف و شهرهای همجوار به اجبار آواره شدیم. آوارگی و زوال کودکی و دلهره از دست دادن خانواده، تجربه تلخ و یادآوری آن بسیار سخت و جانکاه است. اول و دوم دبیرستان در بانه و از سال 1372 به دانشسرای مقدماتی شهید باهنر سقز رفتم و در سال 1374 دیپلم آموزش ابتدایی را کسب نمودم. در سال 1374 در رشته پژوهشگری اجتماعی در دانشگاه بوعلی سینا پذیرفته شدم و با رتبه اول فارغ التحصیل و در سال 1378 با سهمیه رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم. در سال 1383 با رتبه 2 ، مقطع دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی را شروع کردم و با رتبه 1 فارغ التحصیل شدم. در فاصله زمانی 1377 تا 1382 همزمان با تحصیل به عنوان دبیر در دبیرستان های بانه تدریس می کردم. دورانی خوب و بیادماندنی. به دلیل ادامه تحصیل از سال 1383 مجبور به استعفا از آموزش و پرورش شدم و از سال 1388 تا به امروز افتخار تدریس در دانشگاه کردستان نصیبم شده است. دانشگاه کردستان برای من هویت بخش و افتخار آفرین است.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی (1383 - 1388)
  عنوان رساله: مطالعه تطبیقی هویت جمعی کردها در کشورهای ایران و عراق
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی (1378 - 1381)
  عنوان رساله: فاصله اجتماعی اقوام ایرانی و عوامل مؤثر بر آن
 • کارشناسی `پژوهشگری اجتماعی (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بنیان های فرهنگی اعمال قدرت در مدرسه امید قادرزاده، شیرزاد رستمی زاده (1401)
Women in Iranian Kurdistan: Patriarchy and the Quest for Empowerment Sahar Shakiba, Omid Ghaderzadeh, Valentine M. Moghadam (2021)
وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن امید قادرزاده، کاوه شبان (1397)
مصرف و هویت: مطالعه مردم شناختی جوانان بازاری شهر بانه امید قادرزاده، کمال خالق پناه، هیوا کریم زاده (1397)
بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد امید قادرزاده، فاطمه غلامی، الهه غلامی (1396)
مطالعۀ پیمایشی جهت گیری های فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آن امید قادرزاده، یعقوب احمدی، خالد میارغنج (1396)
مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای بیماری روانی امید قادرزاده، میدیا درویش منش (1396)
الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1395)
مطالعه کیفی مذهب و قوم گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی سید حسین سراج زاده، امید قادرزاده، جمیل رحمانی (1394)
ورزش زنان و دلالت های معنایی آن امید قادرزاده، سیده چیمن حسینی (1394)
مطالعه کیفی مذهب و قوم گرایی در میان کُردهای شیعه و سنی سید حسین سراج زاده، امید قادرزاده، جمیل رحمانی (1393)
اسکناس نویسی: بازسازی معنایی تجربه ی کنشگران امید قادرزاده، سید وحید میره بیگی (1393)
بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس امید قادرزاده، احمد غلامی (1392)
تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جها ن زیست خانواده امید قادرزاده، احمد محمدپور، امید قادری (1392)
مطالعه­ کیفی تاثیرات بازارچه­ های مرزی بر تداوم پدیده­ قاچاق امید قادرزاده، احمد محمدپور، امید قادری (1392)
مطالعه کیفی دلالت های معنایی غذا و تناول آن نزد زنان امید قادرزاده، احمد غلامی گوزلبلاغ (1392)
خالکوبی و برساخت هویت فردی بازاندیشانه امید قادرزاده، احمد محمدپور، احمد غلامی (1392)
عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان امید قادرزاده، حجت اله یوسفوند (1392)
تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر قوم گرایی دانشجویان امید قادرزاده، عباس شفیعی نیا (1391)
عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1391)
تأثیر مصرف رسانه های جمعی بر مدیریت بدن زنان امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه (1391)
مطالعه تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل عباس نعیمی، امید قادرزاده، هیرش قادرزاده (1390)
حجاب در کشاکش سنت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت های زنان خرم آباد) امید قادرزاده، احمد محمدپور، مریم احمد پور (1389)
گونه ها و سطوح سرمایه اجتماعی در اجتماعات قومی امید قادرزاده، سعید معیدفر (1389)
هویت جمعی غالب کُردها در کشورهای ایران و عراق محمد عبداللهی، امید قادرزاده (1388)
فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران محمد عبداللهی، امید قادرزاده (1383)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
دگردیسی معنای کولبری از پیشه تا هویت‌یابی: تحلیل روایت کولبران بانه عادل رسولی صدبار، امید قادرزاده، سعید خانی (1402)
واکاوی زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسیتی (مورد مطالعه: مردان شهر سنندج) محمدطاهر عبدالله زاده، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1400)
سلفیت و سبک زندگی (مطالعه ی کیفی سبک زندگی سلفی های استان کرمانشاه) کاوه عباسی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1400)
گفتمان سیاسی احزاب اسلام گرا در کردستان عراق و برساخت گفتمانی اسلام کاردین ابراهیم، کمال خالق پناه، امید قادرزاده (1399)
برساخت سوژگی زنانه در تشکلهای اجتماعی زنان کُرد لطیفه پاشایی، جمال محمدی، امید قادرزاده (1399)
بازنمایی جنگ در رمان کوبانی گلاله فرج زاده، عبدالله رسول نژاد، امید قادرزاده (1399)
صورتبندی گفتمانی فرهنگ سیاسی در احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق زمناکو علی محمد، امید قادرزاده، جمال محمدی (1399)
زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) میترا خلقی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1396)
واسازی روایت تروما در ادبیات افسردگی ایران نصرالله ندیمی، کمال خالق پناه، امید قادرزاده (1394)
مطالعه کیفی تجربه­ی همراهان بیمار روانی میدیا درویش منش، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1394)
بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین معلمان شهر سنندج محمدمیرزا جعفری، جمال محمدی، امید قادرزاده (1392)
برساخت اجتماعی پدیده ی فالگیری (مطالعه ی موردی زنان شهر سنندج) فاطمه غلامی، امید قادرزاده، جمال محمدی (1392)
اسکناس نویسی :بازسازی معنایی تجربه کنشگران سید وحید میره بیگی، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1392)
مطالعه ی پدیدارشناختی خودکشی: مورد مطالعه خودکشی های ناموفق شهر آبدانان کامیار پیری، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391)
تحلیل معانی و دلالت های پوشش نزد زنان طبقه متوسط: مطالعه ی زنان 30-15 ساله شهر کرمانشاه فاضل الیاسی سرزلی، جمال محمدی، کمال خالق پناه، امید قادرزاده (1391)
تحلیل گفتمان انتقادی آثار جلال آل احمد امجد ایرانخواه، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1391)
سنخ شناسی سبک های زندگی:مطالعه موردی جوانان شهر مهاباد سید فهیم ایران دوست، امید قادرزاده، کمال خالق پناه (1390)
بازنمایی هویت فرهنگی در فضای مجازی مریم احمد پور، امید قادرزاده، جمال محمدی (1389)
تحلیل قرائت های زنان از مجموعه های تلویزیونی مریم کریمی، جمال محمدی، امید قادرزاده (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی زنان
 • مطالعات قومی
بیشتر

دانشجویان

 • خالد میارغنج
  نام: خالد میارغنج
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: هت‎گیری‎های فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آن(مطالعه موردی معلمان شهرستان بوکان)
 • کاوه شبان
  نام: کاوه شبان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: ابعاد و گونه های شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه پیمایشی شهروندان شهر سنندج)
 • یوسف نصرالهی
  نام: یوسف نصرالهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: تأثیر اشکال سرمایه بر مدارای اجتماعی(مطالعه پیمایشی شهروندان 18 – 50 ساله میاندوآب)
 • میترا خلقی
  نام: میترا خلقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: زنان و تجربه ی طرد اجتماعی
 • مهدی رادمان
  نام: مهدی رادمان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: بررسی تاثیر بی تفاوتی اجتماعی جوانان و رابطه ی آن با گسست اجتماعی- فرهنگی
 • روح الله بخشیان
  نام: روح الله بخشیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: دلالت معنایی نظم اجتماعی و فضای انتظامی: (مطالعه کیفی زمینه ها و دلالت های نظم در میان کارکنان ناجا)
 • زمناکو محمد علی
  نام: زمناکو محمد علی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: صورتبندی گفتمانی فرهنگ سیاسی در احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق
 • شیرزاد رستمی
  نام: شیرزاد رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جامعه شناسی
  پایان نامه: تجربه طرد اجتماعی و خشونت ورزی در میدان مدرسه: اتنوگرافی انتقادی خشونت ورزی در دبیرستان های پسرانه شهر سنندج
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشکده کردستان شناسی (1399 - 1402)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1397 - 1399)
 • مدیر فرهنگی دانشگاه (1395 - 1395)
 • رئیس پژوهشکده کردستان شناسی (1392 - 1397)
بیشتر