1403/01/31
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ژنتیک ، آکادمی علوم روسیه- انستیتوی ژنتیک واویلوف ، روسیه (1380 - 1384)
  عنوان رساله: Molecular Genetics Studies of Expression of Igf2 and H19 Imprinted Genes in Parthenogenetics Mouse
 • کارشناسی ارشد ژنتیک (1371 - 1375)
  عنوان رساله: مطالعات ایمونولوژیکی و سیتوژنتیکی مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در معرض گاز خردل قرار گرفته با فلوسیتومتر
 • کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Genital stones: Radiological, histopathological, ultrastructural, and molecular analysis in rooster Rozhan Heydari, Sajjad Dastaran, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh, Keyvan Sobhani (2023)
بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانه های ردپای انتخاب در چهار نژاد اصلی اسب ایرانی سیده فاطمه موسوی، محمد رزم کبیر، جلال رستم زاده، حمیدرضا سیدآبادی (1402)
Genetic diversity and signatures of selection in four indigenous horse breeds of Iran Seyedeh Fatemeh Mousavi, Mohammad Razmkabir, Jalal Rostamzadeh, Hamid-Reza Seyedabadi, Rakan Naboulsi, Gabriella Lindgren, Jessica Petersen (2023)
Effect of a Novel Variant with Let-7c MicroRNA Gene on Litter Size in Markhoz Goats Emel Zergani, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Jens Tetens, Mohammad Razmkabir (2022)
Genome-wide association study reveals novel candidate genes for litter size in Markhoz goats Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Anahit Ghadikolaei, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir, Heather J. Huson (2022)
Meta-analysis of association between c.963A>G single-nucleotide polymorphism on BMP15 gene and litter size in goats Emel Zergani, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir, Jens Tetens (2022)
Relative expression of aromatase in the male goat reproductive organs during different seasons Keyvan Sobhani, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2022)
اثر مصرف لتروزول بر شاخص های تولیدمثلی خروس های مسن در گله مرغ مادر گوشتی حمیده عادلدوست، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، اسعد وزیری، جلال رستم زاده (1401)
Effects of enzymatic and non-enzymatic antioxidants in diluents on cryopreserved bull epididymal sperm Hasan Sakhdary, Abbas Farshad, Jalal Rostamzadeh, Fatemeh Bahri Binabaj, Keyvan Sobhani (2022)
Freezability of Goat Epididymal Sperm using Aloe vera Extract and Trehalose in Diluents Kayvan Zareie, Abbas Farshad, Jalal Rostamzadeh, Golshan Azimi, Farshad Arian (2021)
Effect of BLG gene variants on milk-related traits in small ruminants: a meta-analysis Mohammad Razmkabir, Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Skalla Idrees (2021)
Characterization of arsenic-resistant endophytic bacteria from alfalfa and chickpea plants Hazhir Tashan, Behrouz Harighi, Jalal Rostamzadeh, Abdolbaset Azizi (2021)
A novel variant in the promoter region of miR-9 gene strongly affects litter size in Markhoz goats Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir (2020)
A meta‐analysis on association between CSN3 gene variants and milk yield and composition in cattle Payman Mahmoudi, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, Emel Zergani, Mohammad Razmkabir (2020)
Evaluation of used Purslane extracts in Tris extenders on cryopreserved goat sperm Golshan Azimi, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2020)
Effects of letrozole administration on growth and reproductive performance in Markhoz goat bucklings Ako Rezaei, Asaad Vaziry, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2020)
Association between c.1189G > A single nucleotide polymorphism of GDF9 gene and litter size in goats: A meta-analysis Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir (2019)
Generation of Fam83h knockout mice by CRISPR/Cas9‐mediated gene engineering Sherko Nasseri, Baharam Nikkho, sara parsa, Asghar Ebadifar, farzad Soleimani, Fardin Fathi, Sako Mirzaie, Zakaria Vahabzadeh, Omid Banafshi, Vahideh Asadollahi, Karim Rahimi, Jalal Rostamzadeh (2019)
Isolation and Expression Analysis of a Defensin Gene from Strawberry (Fragaria×ananassa cv. Paros) behzad zahirnezhad, Bahman Bahramnejad, Jalal Rostamzadeh (2018)
Anti-apoptotic effects of minocycline on ram epididymal spermatozoa exposed to oxidative stress Zahra Merati, Abbas Farshad, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh, Mohsaen Sharafi (2018)
اثرات نانوذره دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژنهای CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی جلال رستم زاده، هیوا جلالی، زهرا حیدری، اردشیر شیخ احمدی (1395)
همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، نازنین کودری (1395)
Forced expression of Hnf4a induces hepatic gene activation through directed differentiation Neda Yahoo, Behshad Pournasr, Jalal Rostamzadeh, Fardin Fathi (2016)
Forced expression of Hnf1b/Foxa3 promotes hepatic fate of embryonic stem cells Neda Yahoo, Behshad Pournasr, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Said Hakhamaneshi, Asghar Ebadifar, Hossein Baharvand, Fardin Fathi (2016)
Molecular Cloning and Characterization of a Cyclotide Gene Family in Viola modesta Fenzl nazanin koodari, Bahman Bahramnejad, Jalal Rostamzadeh, Hosayn Maarofi, Samira Torkaman (2015)
افزایش آستانه احساس درد و کاهش بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی درکبد موش صحرایی با مدل انسفالوپاتی کبدی شمس الدین احمدی، آرزو محمدیان، زانیار کرمی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1393)
Association of Two Polymorphic Codons in P53 and ABCC1 Promoter with Prostate Cancer behfarjam farinaz, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei, Baharam Nikkho (2015)
Cholestasis induced antinociception and decreased gene expression of MOR1 in rat brain Shamseddin Ahmadi, Zaniar Karami, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2015)
مقایسه کمیت و کیفیت DNAاستخراج شده ازاسپرم گاو با روش نمکی و فنل-کلروفرم مونا خلقی، جلال رستم زاده، فرید حیدری، محمد رزم کبیر (1393)
ایجاد سلول های القایی پرتوان از سلول های بنیادی مزانشیمی ورید بند ناف انسان مهداد عبدی، سونا زارع، فردین فتحی، سید هادی انجم روز، محمد جعفر رضایی، جلال رستم زاده (1392)
Analysis of genetic diversity in Iranian mohair goat and its color types using Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers M. Moradi, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, khabat Vahabi, Hamid Farahmand (2014)
Association Of CTLA4 Gene 49A/G Polymorphism With The Incidence of Type 1 Diabetes Mellitus In the Iranian Kurdish Population Salahadin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh, Darya Khosravi, parvin Shariati Gazgazare, adia shakiba (2013)
Association Of CTLA4 Gene 49A/G Polymorphism With The Incidence of Type 1 Diabetes Mellitus In the Iranian Kurdish Population Salahadin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh, Darya Khosravi, adia shakiba, Hassan Nabavi (2013)
Evaluation of insulin-like growth factor-I gene polymorphism on growth traits and yearling fleece weight in goats Zana Karimi kordestani, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, Michel E Davis (2013)
اهمیت تنوع ژنتیکی در حفظ ذخایر ژنتیکی نژادهای بومی اسب ایران ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی (1391)
Genetic polymorphisms of p21 and Risk of Prostate Cancer sajadi fatemeh, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei (2012)
ارزیابی چند شکلی ژن پرو لاکتین در گاوهای هلشتاین آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلّشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
Genetic diversity in mazandaranian native cattle: a comparison with Holstein cattle, using ISSR marker. Somaeh Pashai, Mojtaba Ahani Azari, Saed Hasani, Alireza Khanahmadi, Jalal Rostamzadeh (2009)
Genetic and Phenotypic Parameter Estimates of Body Weight at Different Ages and Yearling Fleece Weight in Markhoz Goats Amir Rashidi, Mohammad Shekh ahmadi, Jalal Rostamzadeh, J.N.B. Shrestha (2008)
جایگاه فناوری نانو در توسعه کشاورزی محمد حسین مرادی، گونا کریمی کردستانی، جلال رستم زاده (1386)
k-Casein Gene (CSN3) Allelic Polymorphismin Russian Cattle Breeds and Its Information Value as a Genetic Marker Galina E Sulimova, Mojtaba Ahani Azari, Jalal Rostamzadeh, M.R. Mohammad Abadi, Olga E lazebny (2007)
TGFa Reactivates Imprinted Igf 2 in the Parthenogenetic Mice Embryos and Placenta Jalal Rostamzadeh, Leonid I Penkov, Eugene A klimov, Eugene s platonov, Galina E Sulimova (2005)
IMMUNOHAEMATOLOGICAL AND CYTOGENETICAL STUDIES ON HUMAN POPULATION EXPOSED TO SULFUR MUSTARD Z.M Hassan, M.R Noori-Daloii, H. Nadery Manesh, S.K Bidaky, Jalal Rostamzadeh, H.R Rezwani (2002)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
گرده‌افشانی و رفتار جمع‌آوری گرده در گونه‌های مختلف زنبورعسل شیما یوزی، محمد رزم کبیر، جلال رستم زاده، عثمان رایگان (1401)
Grooming behavior in the Iranian, Carniolan and hybrid bees Shima Youzi, Mohammad Razmkabir, Jalal Rostamzadeh, Osman Raygan (2022)
اثرات آمیخته گری بر صفات تخم ریزی و رشد جمعیت زنبور عسل ایرانی شیما یوزی، محمد رزم کبیر، جلال رستم زاده، عثمان رایگان (1400)
بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی زنبورعسل کردستان عراق و ایران با استفاده از نشانگر ISSR سکالا ادریس، پیمان محمودی، جلال رستم زاده، محمد رزم کبیر (1400)
اثر ترکیبات ارگانیک بر سطح فعالیت کاسپاز در اسپرم اپیدیمی قوچ زهرا مرآتی، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PENTOXIFYLLINE ON GOAT SPERM AFTER FREEZING-THAWING parisa Nazari, Abbas Farshad, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh (2018)
اثرات افزودن آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی بر پارامترهای سلول اسپرم جنب بیضوی منجمد شده گاو حسن سخدری، عباس فرشاد، جلال رستم زاده، فاطمه بحری بینا باج، حسین سوری (1395)
Serum analysis and locomotor activity assessment in a rat model with hepatic encephalopathy Soma Tahmasebi, Shamseddin Ahmadi, Jalal Rostamzadeh (2015)
شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکروRNA جدید در انگور سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394)
Roles of aromatase in animal reproduction: A review brief Keyvan Sobhani, Asaad Vaziry, Amjad Farzinpour, Jalal Rostamzadeh (2015)
مقایسه فیلوژنتیکی توالی های ژن آروماتاز ) )CYP19 کیوان سبحانی، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1394)
بررسی مورفومتریک جمعیت زنبورعسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera: Apidae در ایران داود نجف زاده، جواد ناظمی رفیع، جلال رستم زاده (1393)
اثرات نانوذره دی اکسید تیتانیوم و ویتامین E روی بیان ژن TOJ3 در بلدرچین ژاپنی هیوا جلالی، جلال رستم زاده، اردشیر شیخ احمدی (1393)
اثرات نانوذره دی اکسید تتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن CYP1A4 جلال رستم زاده، زهرا حیدری، اردشیر شیخ احمدی (1393)
شناسایی بیوانفورماتیکی میکروRNAها در انگور سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1393)
Mu-opioid receptor gene expression decreased in liver and hypothalamus after bile duct ligation in rat Shamseddin Ahmadi, Arezoo Mohammadian, Farnoosh Khosrobakhsh, Jalal Rostamzadeh (2014)
جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره ی اتانولی گیاه گزنه Urtica dioica مسعود حیدری زاده، هیمن اولیایی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1393)
Comparison of egg white and perivitelline membrane proteins from different avian species by SDS-PAGE method Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Jalal Rostamzadeh, ABOLFAZL NOJAVAN (2014)
بررسی آپوپتوز اسپرماتوزوئیدهای حاوی ژن SRY و PLP با میزان تستوسترون در گاو هلشتاین مونا خلقی، فرید حیدری، جلال رستم زاده، محمد رزم کبیر (1392)
مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده اسپرم گاو با روش نمکی و فنل-کلروفرم مونا خلقی، جلال رستم زاده، فرید حیدری، محمد رزم کبیر (1392)
اثر تحمل به مورفین بر بیان ژن گیرنده مو-اوپیوئیدی در مغز میانی رت فاطمه میرکی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1392)
Genetic polymorphisms of p21 and Risk of Prostate Cancer sajadi fatemeh, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei (2012)
ارزیابی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
نقش گیرنده های NMDA در تحمل و وابستگی به مورفین در نواحی استریاتوم و پیش پیشانی مغز رت فاطمه رفیعی نیا، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده، صبریه امینی، گرشاسب ریگی چشمه علی (1391)
ارزیابی پلی مو رَفیسم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین آمیخته معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن لیپتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پس از شیرگیری در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1389)
برآورد وراثت پذیری صفات وزن بدن بزغاله های مرخز با استفاده از مدل تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده، محمد شیخ احمدی (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1389)
برآورد وراثت پذیری صفات وزن بدن بزغاله های مرخز با استفاده از مدل تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده، محمد شیخ احمدی (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بیده در بزهای مرخز امیر رشیدی، موسی صادقی حداد زواره، جلال رستم زاده (1387)
بررسی تنوع ژنتیکی بز مرخز با استفاده از نشانگر AFLP جلال رستم زاده، فرهاد کریمی، امیر رشیدی، خبات وهابی (1386)
ارزیابی تنوع ژنتیکی تیپ های رنگی بز مرخز با استفاده از مارکرهای بین ریزماهواره (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، فرهاد کریمی، خبات وهابی (1386)
اثرات عوامل محیطی بر صفات وزن بدن و وزن بیده در بزهای مرخز محمد شیخ احمدی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمد حسین مرادی (1385)
ارزیابی مولکولی تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای بین ریز ماهواره ای (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، خبات وهابی، فرهاد کریمی، محمد شیخ احمدی (1385)
کتاب
درآمدی بر ژنتیک و مشاوره ژنتیکی عباس احمدی، شیوا شاه محمدنژاد، سلیمان کرد، جلال رستم زاده (1391)
پایان نامه
شناسایی نشانه‌های انتخاب در نژادهای اسب ایران با استفاده از داده‌های ژنومیک سیده فاطمه موسوی، جلال رستم زاده، محمد رزم کبیر، گابریلا لیندگرن، حمیدرضا سیدآبادی (1402)
انجمادپذیری اسپرم جنب بیضه بز با استفاده از عصاره مارچوبه و هل در ترکیب با ترهالوز زهرا منصوری، اسعد وزیری، عباس فرشاد، فرشاد آرین، جلال رستم زاده (1401)
اثرات سرکه کومبوچا بر بیان ژن mir-206 در جوجه های گوشتی مهرداد محبی شاه پور آبادی، جلال رستم زاده، صالح صالحی، رضا علی بخشی (1400)
اثرات آمیخته گری بر صفات عملکردی، رفتاری و سلامت زنبور عسل ایرانی شیما یوزی، جلال رستم زاده، محمد رزم کبیر، عثمان رایگان (1400)
اثرات چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های کدکننده ی miRNAها بر صفات تعداد نتاج در بزهای مرخز پیمان محمودی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1400)
تاثیر عصارههای خرفه در رقیق کننده بر انجمادپذیری اسپرم بز گلشن عظیمی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1399)
مطالعه بیان ژن اکواپورین 9 در اپیدیدیم خروس های مبتلا به سنگ های اپدیدیمی سیده روژان حیدری، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1399)
اثرات لتروزول بر عملکرد رشد و تولید مثلی بز نر مرخز ئاکو رضایی، عباس فرشاد، اسعد وزیری، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1398)
ارزیابی بیان ژن آروماتاز در مجاری خارج بیضه ای خروس های گله مرغ مادر دارای ضایعات اپیدیدیمی سجاد دستاران، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1398)
بررسی اثرات آنتی اکسدانی عصاره بره موم بر کیفیت اسپرم جنب بیضه بز نوشین خانی نصرآبادی، عباس فرشاد، جلال رستم زاده (1397)
اثرات مهارکننده آروماتاز در خروس های گله مرغ مادر حمیده عادلدوست، عباس فرشاد، امجد فرزین پور، جلال رستم زاده (1397)
اثرات آنتی آپوپتیک مینوسایکلین بر تنش القایی اسپرم جنب بیضوی قوچ زهرا مرآتی، امجد فرزین پور، عباس فرشاد، محسن شرفی، جلال رستم زاده (1397)
تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل ایرانی براساس ناحیه ND2 میتوکندریایی پریناز محمدی تلوار، جواد ناظمی رفیع، جلال رستم زاده (1396)
بیان ژن پروتئین کیناز C گاما در مغز رت با مدل انسفالوپاتی کبدی سعید فریدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1394)
ارزیابی بیان ژن آروماتاز در اندام های تولیدمثلی بز نر کیوان سبحانی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری، جلال رستم زاده (1394)
بررسی ساختار ژن اوو کالکسین- 32 در بلدرچین ژاپنی ابوالفضل حیدرنژاد، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1393)
ارزیابی غلظت تستوسترون خون و مایع منی و اثر آن بر نسبت جنسی در گاو هلشتاین مونا خلقی، فرید حیدری، جلال رستم زاده، محمد رزم کبیر (1393)
همسانه سازی و مطالعه ژن های دفنسین در توت فرنگی (Fragaria × ananassa بهزاد ظهیرنژاد، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1392)
بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد دیابتی گیاه گزنه (Urtica dioica) در موش کوچک آزمایشگاهی هیمن اولیایی، مسعود حیدری زاده، جلال رستم زاده، شمس الدین احمدی (1392)
ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب کردی با استفاده از نشانگر (ISSR) ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1391)
بررسی بیان ژن گیرنده مو- اوپیوئیدی در هیپوتالاموس و کبد موش صحرایی کلستاز شده آرزو محمدیان، شمس الدین احمدی، فرنوش خسروبخش، جلال رستم زاده (1391)
بررسی بیان ژن گیرنده N-متیل-D-آسپارتات (NMDA) در مغز موش صحرایی کلستاز شده مهسا پور عبدی، شمس الدین احمدی، جلال رستم زاده (1391)
همسانه سازی و مطالعه ژن های شبه سایکلوتاید در گندم سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1391)
کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین های سایکلوتاید در گیاه FenzelViolamodesta نازنین کودری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، جلال رستم زاده (1391)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن p21 در مبتلایان به سرطان پروستات در استان کردستان فاطمه سجادی، جلال رستم زاده، محمدعلی زارعی، بهرام نیکخو (1391)
بررسی پلی مورفیسم ژنهای IRS-1 و CCR5 در جمعیت استان کردستان معصومه کاید، جلال رستم زاده، صلاح الدین احمدی (1390)
کلونینگ و تخلیص پروتئین S100A9 از نوتروفیلهای پلاسمای انسان و تولید این پروتئین بصورت نوترکیب فریبا خلیلی، مصطفی قانعی، جلال رستم زاده، مهدی کمالی، حسین علی مهرانی (1390)
ارزیابی تنوع ژنیکی اسب کردی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای اقبال جوان میری، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
ارزیابی مولکولی ژن سیتو کروم b در DNA میتوکندری اسب کردی به روش PCR-RFLP فرهاد مرادی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
تاثیر پلی مورفیسم ژن IGF-I بر صفات تولیدی در بزهای مرخز زانا کریمی کردستانی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در بزهای مرخز با استفاده از روش تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1388)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن کاپا کازئین در بزهای نژاد مرخز ام البنین اسد پور صمصام، جلال رستم زاده، امیر رشیدی (1387)
ارزیابی ژنتیکی خصوصیات کمی و کیفی موهر در بزهای مرخز موسی صادقی حداد زواره، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1386)
ارزیابی تنوع درون جمعیتی بز مرخز با استفاده از تکنیک AFLP فرهاد کریمی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، خبات وهابی (1386)
ارزیابی تنوع ژنتیکی بزهای مرخز با استفاده از مارکرهای بین ریزماهواره ای (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، خبات وهابی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تهیه DNA بارکد و طبقه بندی ذخایر ماهی استان کردستان برزان بهرامی کمانگر، تئودور نعلبنت، آرتم پروکوویف، ادریس قادری، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394)

دانشجویان

 • امل زرگانی
  نام: امل زرگانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم دامی - اصلاح نژاد دام
  رساله: -
 • پیمان محمودی
  نام: پیمان محمودی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم دامی - اصلاح نژاد دام
  رساله: -
 • بختیار امینی
  نام: بختیار امینی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم دامی - اصلاح نژاد دام
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی (1396 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه علوم دامی (1385 - 1390)
بیشتر