1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره ی اتانولی گیاه گزنه Urtica dioica
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اکتادکانوئیک اسید، دیابت،گاز کروماتوگرافی، گیاهان دارویی
سال 1393
پژوهشگران مسعود حیدری زاده ، هیمن اولیایی ، شمس الدین احمدی ، جلال رستم زاده

چکیده

گزنه Urtica dioica یکی از گیاهان دارویی است که درمان دیابت، و بیماری های دستگاه تنفسی مصرف میشود. در طب سنتی ایران و ترکیه از این گیاه به عنوان کاهنده ی قند خون استفاده می شود.هدف از این مطالعه شناسایی و معرفی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره اتانولی گزنه میباشد. گیاه گزنه، از منطقه ی دراطراف روستای صلوات آباد سنندج، جمع آوری و به مدت یک هفته در سایه خشک گردید. جهت تهیه عصاره، 35 گرم پودر گیاه در 311 میلی لیتر اتانول 71 درصد به مدت 24 ساعت دور از نور خیسانده و پس از 24 ساعت صاف گردید. جهت تعیین ترکیبات شیمیایی موجود، روش GC-MS انجام شد. نتایج، وجود 23 جزء شیمیایی با ساختارهایی مانند ترکیبات فنلی، ترپنی، آلکالوئیدی، آلکان و اسید چرب را در عصاره ی این گیاه نشان داد. واحد سازنده حدود 41 درصد عصاره اتانولی گیاه را مشتقاتی از Octadecadienoic acid تشکیل می دهد. در پژوهش های دیگر نیز که از روش GC-ms جهت شناسایی ترکیبات گیاه گزنه استفاده شده چنین ترکیباتی گزارش شده اند. اثر ضد دیابتی گیاهانی که دارای ترکیباتی مانند گلیکوزید، آلکالوئید، ترپنوئید، فلاونوئید و کاروتنوئید هستند نشان داده شده است. درشناسایی ترکیبات گزنه با استفاده از روش هایی مانند TLC و HPLC ، به ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در عصاره ی الکلی اشاره کرده اند. با توجه به تجزیه ترکیبات به واحدهای سازنده در روش Mass به نظر می رسد برای تعیین اجزای سازنده ترکیبات گیاهی به فرم طبیعی و ترکیبی موجود در گیاه روش های مبتنی بر اسپکتروسکوپی جرمی کارایی کمتری نسبت به روشهایی مانند TLC و HPLC داشته باشند. جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در عصاره ی گزنه با روش های دقیق تر و کامل تر پیشنهاد میشود.