1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
جمع آوری و شناسایی ذخایر توارثی گندم و مطالعات سیتوژنتیک دراستان کردستان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سیتوژنتیک ،گندم
سال 1389
پژوهشگران بهمن بهرام نژاد ، جلال رستم زاده

چکیده

شناسایی