1403/01/27
بهمن بهرام نژاد

بهمن بهرام نژاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26027392500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان کدپستی: 15175-66177
تلفن: 09188723697

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی (1382 - 1386)
  عنوان رساله: The Relationship of Genes for Defensin, 4, 5-DOPA Dioxygenase and a Ribonuclease-like Protein to Diseases and Abiotic Stresses
 • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات (1373 - 1375)
  عنوان رساله: بررسی تنوع ژنتیکی گندم های بومی غرب کشور
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Layegh Moradi, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Bahman Bahramnejad, Farzad Hosseinpanahi (2023)
همسانه سازی، توالی یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea پگاه شهیدی، یاور وفائی، بهمن بهرام نژاد، دارا دستان (1401)
اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های TaNIP و TaSCدر دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1401)
Biocontrol of strawberry anthracnose disease caused by Colletotrichum nymphaeae using Bacillus atrophaeus strain DM6120 with multiple mechanisms Zahra Alijani, Jahanshir Amini, Morahem Ashengroph, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2022)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
Establishment of callus and cell suspension cultures of Granny Smith apple fruit and antityrosinase activity of their extracts Arash Menbari, Bahman Bahramnejad, Morteza Abuzaripoor, Erfan Shahmansouri, Mohammad ali Zarei (2021)
The Effect of Different Elicitors on Hairy Root Biomass and Resveratrol Production in Wild Vitis vinifera Bahare HoseinPanahi, Bahman Bahramnejad, Mohammad Majdi, Dara Dastan, Morahem Ashengroph (2020)
Hairy root induction and Farnesiferol B production of endemic medicinal plant Ferula pseudalliacea abedin Khazaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari, Dara Dastan, Sima Mohammadi (2019)
بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKYدر شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1398)
Isolation and Expression Analysis of a Defensin Gene from Strawberry (Fragaria×ananassa cv. Paros) behzad zahirnezhad, Bahman Bahramnejad, Jalal Rostamzadeh (2018)
Hairy root culture optimization and resveratrol production from Vitis vinifera subsp. sylvesteris sayed mehdi hosseini, Bahman Bahramnejad, Hamed Doulati Baneh, Aryou EmamiFar, P. H. Goodwin (2017)
همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، نازنین کودری (1395)
بررسی بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تأثیر متیل جاسمونات در سیاهدانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1395)
Molecular Cloning and Characterization of a Cyclotide Gene Family in Viola modesta Fenzl nazanin koodari, Bahman Bahramnejad, Jalal Rostamzadeh, Hosayn Maarofi, Samira Torkaman (2015)
Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Bahman Bahramnejad, Sirwan Nasri, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh (2015)
DNA methylation changes in fusarium wilt resistant and sensitive chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2015)
شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت فرنگی در استان کردستان ساقی یونسی، محمد جواد سلیمانی، دوستمراد ظفری، بهمن بهرام نژاد (1393)
شناسایی، بررسی و مقایسه پروتئین های آرگونات موجود در ژنوم شش گیاه دارویی محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1393)
In Silico Identification, Phylogenetic and Bioinformatic Analysis of Argonaute Genes in Plants Khaled mirzaei, Bahman Bahramnejad, Mohammad Hasan Shamsifard, Wahid Zamani (2014)
اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار، فعالیتآنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود عادل سی و سه مرده، سونیا غلامی، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی، فریده صادقی (1393)
اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود عادل سی و سه مرده، فریده صادقی، همایون کانونی، بهمن بهرام نژاد، سونیا غلامی (1393)
شناسایی آرگونات جدید در ژنوم توت فرنگی جنگلیFragaria vesca محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1393)
Dopamine Production in Hairy Root Cultures of Portulaca oleracea (Purslane) Using Agrobacterium rhizogenes yaser ahmadi moghadam, Khosro Piri, Bahman Bahramnejad, Maryam Ghiasvand (2014)
اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئینهای محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری عادل سی و سه مرده، معصومه خالوندی، بهمن بهرام نژاد، ابراهیم روحی (1391)
همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در ذرت سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، نازنین کودری (1391)
Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Kayvan Karimi, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi, Bahman Bahramnejad (2012)
Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012)
اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1390)
Isolation and characterization of a harvest-induced promoter of an alfalfa gene, hi7 Xin Zhang, Jingfei Zhang, Ai-Sheng Xiong, Bahman Bahramnejad, Lari Erickson (2011)
Identification of AFLP marker associated with stress tolerance index in Sardari wheat ecotypes Adel Siosemardeh, zhila Osmani, Bahman Bahramnejad, khabat Vahabi, Ebrahim Roohi (2011)
A protein coding for a pollen-specific gene in alfalfa (Medicago sativa L.) is localized mainly in the intine of the pollen wall Akwasi Agyare-Tabbi, Xin Zhang, Ai-Sheng Xiong, Etnasio Chomat, Bahman Bahramnejad, Lari Erickson (2011)
مقایسه تجمع زیستی جیوه کل در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای سد قشلاق سنندج مهدی خوشناموند، شهرام کبودوندپور، فرزاد غیاثی، بهمن بهرام نژاد (1389)
Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Estroik Pavel, Yousef Sohrabi (2010)
بررسی دقت مدلهای انعکاس سنجی حوزه زمانی برای براورد رطوبط خاک مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388)
بررسی جنگل های بلوط منطقه مریوان لقمان قهرمانی، حسین معروفی، بهمن بهرام نژاد (1379)
بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور علیرضا طالعی، بهمن بهرام نژاد (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Genomic analysis of the ASMT gene family in Cicer arietinum Asra Karimian, Bahman Bahramnejad, Heman Salehi (2023)
ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی و معرفی شاخص جدید تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود زراعی امیر عزیزیان، رضا فتوت، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی (1400)
شناسایی متابولیت ھای فرار دو باکتری اندوفیت عامل مھار زیستی باکتری مولد لھیدگی چغندرقند سمیه صف آرا، بهروز حریقی، جهانشیر امینی، بهمن بهرام نژاد (1400)
Cloning and expression analysis of PAL and C4H genes in Ferula pseudalliacea pegah shahidi, Yavar Vafaee, Bahman Bahramnejad (2021)
جداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگی محمد اختری، بهمن بهرام نژاد، بهروز حریقی (1395)
شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکروRNA جدید در انگور سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394)
شناسایی و توالی یابی ژن UDP-گلوکوزیل ترانسفراز در زعفران وحشی Crocus kurdistanicus عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1394)
بررسی فیلوژنتیکی گونه جدید Crocus kurdistanicus از طریق توالی یابی ناحیه ITS عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1394)
بررسی الگوی بیان ژن TaSC تحت تنش شوری در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تجمع پرولین در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1394)
شناسایی بیوانفورماتیکی میکروRNAها در انگور سهیلا فاطمی، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393)
مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1393)
جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپن سنتازی از گیاه دارویی سیاه دانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393)
مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایه های ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1393)
بررسی بیان ژن ژرانیل دیفسفات سنتاز به روش نیمه کمی در گیاه دارویی سیاهدانه ریزان الیاسی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، قادر میرزاقادری (1393)
مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی پروین محمدی، بهمن بهرام نژاد، هدیه بدخشان، همایون کانونی (1392)
Comparison of DNA methylation patterns in Fusarium wilts sensitive pea cultivar Kaka (Cicer arieatinum L.) Parvin Mohammadi, Bahman Bahramnejad, Hedieh Badakhshan, Homayon Kanouny (2013)
The effect of different concentrations of Agrobacterium rhizogenes and explants type on induction of hairy roots of grape sayed mehdi hosseini, Bahman Bahramnejad, Aryou EmamiFar, hamed daolati baneh (2013)
اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور(Vitis vinifera L) سید مهدی حسینی (دانشجو)، بهمن بهرام نژاد، آریو امامی فر، حامد دولتی بانه (1392)
Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013)
شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا (Phaseolus vulgari محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1391)
بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L) محمد حسن شمسی فرد، خالد میرزایی، بهمن بهرام نژاد (1391)
کلونینگ و بررسی ژن کد کننده پروتئین شبه سایکلوتاید در ذرت سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، نازنین کودری (1391)
کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید در Viola modesta بومی غرب ایران نازنین کودری، بهمن بهرام نژاد، سمیرا ترکمن، بهزاد ظهیرنژاد (1391)
Study of genetic variation in chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes based on ISSR markers and evaluation of resistance to Fusarium wilt kaveh Alahvordi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Haidar Moradi, Mohammad Ghasemi (2012)
Effect of different plant hormones on callus induction in Pistacia atlantica subsp. kurdica Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2012)
Pistacia atlantica subsp. kurdica القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی پیمان آقایی، بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری (1390)
Evaluation of Fusarium wilt resistance in three chickpea cultivars in greenhouse condition kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Kayvan Karimi (2010)
اثر تنش خشکی در زمان گلدهی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گندم سرداری معصومه خالوندی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1389)
ارزیابی مقاومت چند رقم و لین نخود به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شراط گلخانه ای کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، کیوان کریمی (1389)
ریشه زایی قلمه نرم دو رقم توت فرنگی در شرایط غیراستریل علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1388)
بررسی فرآیند نفوذ با استفاده از استوانه های مضاعف و منفرد گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد، ارسلان فاریابی (1387)
پایان نامه
ارزیابی انتقال مجدد نیتروژن از اندام های رویشی و ارتباط آن با مقاومت به تنش کم آبی در چند رقم گندم لایق مرادی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1400)
همسانه سازی و بررسی بیان ژن های PAL و C4H در گیاه Ferula pseudalliacea پگاه شهیدی، بهمن بهرام نژاد، یاور وفائی، دارا دستان (1397)
انتقال ژن اکسندین-4 به کاهو (Lactuca sativa) محمد ناجی، بهمن بهرام نژاد (1397)
اثر الیسیتورهای مختلف روی زیست توده ریشه مویین و تولید رسوراترول در انگور وحشی بهاره حسین پناهی، محمد مجدی، بهمن بهرام نژاد، دارا دستان، مراحم آشنگرف (1395)
بیان موقت پروتئین اسپایک ویروس برونشیت عفونی طیور در گیاه توتون پریسا خالدیان، بهمن بهرام نژاد، امجد فرزین پور (1394)
بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و تنظیم اسمزی در سه رقم گندم تحت شرایط مزرعه بهروز خورنگ، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1393)
همسانه سازی و بررسی بیان ژن گلوکوزیل ترانسفراز درگونه Crocus danfordiae Mawsubsp. kurdistanicus Maroofi&Assadi عرفان شاه منصوری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، محمد مجدی (1393)
بررسی ساختار ژن اوو کالکسین- 32 در بلدرچین ژاپنی ابوالفضل حیدرنژاد، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1393)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در گیاه دارویی کاسنی ژیلا حسین پناهی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد (1392)
بررسی بیان ژنهای شبه سایکلوتاید Zm cycl 1 و Zm cycl 5 در گیاه ذرت هیمن صالحی، بهمن بهرام نژاد، محمد مجدی (1392)
ردیابی نپوویروس های مهم انگور با روش RT-PCR از تاکستان های استان کردستان سیروان حسینی، محمد حاجی زاده، بهمن بهرام نژاد (1392)
مقایسه الگوی متیلاسیون در ژنوم ارقام مقاوم وحساس نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی پروین محمدی، هدیه بدخشان، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی (1392)
القای ریشه مویین و تولید رسوراترول در چند ژنوتیپ انگور با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز سید مهدی حسینی (دانشجو)، بهمن بهرام نژاد، حامد دولتی بانه، آریو امامی فر (1392)
تغییرات فعالیت میزان آسکوبات در ژنوتیپهای نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری لعیا نجف پور، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1392)
اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و روابط آبی ژنوتیپهای نخود در ارتباط با عملکرد شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1392)
همسانه سازی و مطالعه ژن های دفنسین در توت فرنگی (Fragaria × ananassa بهزاد ظهیرنژاد، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1392)
ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب کردی با استفاده از نشانگر (ISSR) ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، بهمن بهرام نژاد (1391)
کشت بافت و انتقال ژن پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. kurdica پیمان آقایی، علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1391)
همسانه سازی و مطالعه ژن های شبه سایکلوتاید در گندم سمیرا ترکمن، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1391)
کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین های سایکلوتاید در گیاه FenzelViolamodesta نازنین کودری، بهمن بهرام نژاد، حسین معروفی، جلال رستم زاده (1391)
مقایسه کیفیت کمپوست زباله جامد شهری کارخانجات کمپوست سازی تهران و کرمانشاه حدیث خنده رو، بابک سوری، بهمن بهرام نژاد، سعید سماوات (1390)
اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389)
بررسی پیوستگی مارکر مولکولی ISSR با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی (1389)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1389)
اثرات تنش سرما و یخ زدگی در مراحل مختلف رشد بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نخود سمیه ونایی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389)
اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388)
اثر برگ ریزی بر روابط متقابل منبع و مخزن در آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی Majid Ranjbar, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Alireza Evazi (2010)
بررسی امکان کنترل غیر شیمیایی عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی در استان کردستان ساقی یونسی، جواد سلیمانی، بهمن بهرام نژاد، دوستمراد ظفری (1388)
بررسی دقت مدل های انعکاس سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تهیه DNA بارکد و طبقه بندی ذخایر ماهی استان کردستان برزان بهرامی کمانگر، تئودور نعلبنت، آرتم پروکوویف، ادریس قادری، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394)

علایق پژوهشی

 • روش های مولکولی برای بررسی و بهبود گیاهان دارویی و بومی
 • پاسخ اپی ژنتیکی گیاهان به تنشهای زیستی و غیر زیستی
 • تولید و مهندسی پروتیین های درمانی در گیاهان
 • تولید گیاهان ترانسژنیک
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضوشورای مرکز پژوهشی گیاهان دارویی (1391 - 1394)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1386 - 1386)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (1386 - 1389)
 • رئیس دانشکده کشاورزی (1390 - 1393)
 • مدیر مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه (1393 - 1395)
بیشتر