1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنTLR2 در گاوهای بومی و هلشناین استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گاوهای بومی، گاوهای هلشتاین، ژنTLR2 ، PCR-SSCP
سال 1390
پژوهشگران ناصر وهابی ، جلال رستم زاده

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی پلی مورفیسم ژنTLR2 با استفاده از تکنیک PCR-SSCP در گاوهای کردی و هلشتاین استان کردستان بود.....