1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد وراثت پذیری صفات وزن بدن بزغاله های مرخز با استفاده از مدل تابعیت تصادفی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
وراثت پذیری، وزن بدن، تابعیت تصادفی، متجانس، نامتجانس، بز مرخز
سال 1389
پژوهشگران حامد امین رسولی ، امیر رشیدی ، محمود وطن خواه ، جلال رستم زاده ، محمد شیخ احمدی

چکیده

در این پژوهش از 13603 رکورد روزآزمون وزن بدن مربوط به 3851 رأس بزغاله جمع آوری شده در طی سالهای 1371-1388 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز مرخز واقع در شهرستان سنندج به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن بزغاله ها با استفاده از مدل تابعیت تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. مدل مورد استفاده جهت تجزیه داده ها شامل اثر عوامل ثابت (سال تولد، جنس ، نوع تولد و سن مادر)، عوامل تصادفی شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر محیطی دائمی مادری و باقی مانده بود. مدل تابعیت تصادفی نامتجانس با درجه برازش 4 برای تجزیه رکورد های وزن بدن بزغاله ها تا سن یکسالگی مناسب تر از سایر مدل ها بوده و مقدار ضریب وراثت پذیری برآورد شده با این مدل برای وزن تولد،1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 ماهگی به ترتیب 24/0، 31/0، 26/0، 26/0، 28/0، 29/0، 30/0، 32/0، 36/0، 37/0، 34/0 و 36/0 بود. برای مدل تابعیت تصادفی متجانس نیز درجه برازش 4 مناسب تر از سایر مدل ها بوده و مقدار ضریب وراثت پذیری برآورد شده صفر، 05/0، 09/0، 14/0، 18/0، 21/0، 24/0، 27/0، 29/0، 30/0، 32/0 و 33/0 بود. وراثت پذیری مادری صفات در مدل تابعیت تصادفی نامتجانس به ترتیب 03/0، 11/0، 09/0، 09/0، 08/0، 06/0، 04/0، 02/0، 02/0، 01/0، 01/0 و 01/0 و در مدل تابعیت تصادفی متجانس به ترتیب 01/0، 10/0، 11/0، 11/0، 10/0، 08/0، 06/0، 04/0، 03/0، 03/0، 03/0 و 03/0 برآورد شد.