1403/01/31
امیر رشیدی

امیر رشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23009961900
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی
تلفن: 08733668512

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گوسفندان پوستی و پشمی ایرانی با استفاده از روشهای برآوردگر نااُریب FST و hapFLK زهرا پتی‌آبادی، محمد رزم کبیر، علی اسمعیلی‌زاذه کشکوئیه، محمد حسین مرادی، امیر رشیدی (1402)
Effect of a Novel Variant with Let-7c MicroRNA Gene on Litter Size in Markhoz Goats Emel Zergani, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Jens Tetens, Mohammad Razmkabir (2022)
Genome-wide association study reveals novel candidate genes for litter size in Markhoz goats Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Anahit Ghadikolaei, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir, Heather J. Huson (2022)
Meta-analysis of association between c.963A>G single-nucleotide polymorphism on BMP15 gene and litter size in goats Emel Zergani, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir, Jens Tetens (2022)
Constraint-Based, Score-Based and Hybrid Algorithms to Construct Bayesian Gene Networks in the Bovine Transcriptome Amin Mortazavi, Amir Rashidi, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Parham Moradi, Mohammad Razmkabir, Jacqueline Smith, Sunday Peters, Ikhide Imumorin (2022)
Variation and frequency of supernumerary teats, litter size, histological features and the fibroblast growth factor 2 (FGF-2) gene expression pattern in goats Vahid Ghaffarilaleh, Arash Javanmard, Adel Saberivand, Nader Asadzadeh Asadzadeh, Reza Masoudi Masoudi, Shahin Eghbalsaied, Amir Rashidi, Hoda Javaheri Barfourooshi (2021)
مقایسه روش های آماری مختلف در انتخاب ژنومی بر اساس معیار اثربخشی انتخاب مجتبی تمدنی آرانی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی آرپناهی، امیر رشیدی، زانیار مرادی (1400)
Effect of BLG gene variants on milk-related traits in small ruminants: a meta-analysis Mohammad Razmkabir, Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Skalla Idrees (2021)
ارزیابی شایستگی ژنتیکی- اقتصادی اسپرم های وارداتی گاوهای نر هلشتاین در اقلیم های مختلف ایران معصومه نظری، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، علی صادقی سفید مزگی، مزدک کاظمی (1399)
A novel variant in the promoter region of miR-9 gene strongly affects litter size in Markhoz goats Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir (2020)
Evaluation of milk characteristics and fatty acid profiles in Markhoz and Kurdish hairy goats Hazhir Gharibi, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Payman Mahmoudi (2020)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنده مانی و وزن تولد در گوسفند مغانی یاسر آصفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رامین حبیبی (1399)
Evaluation of milk characteristics of Gazvini goats and their F1 and F2 crosses with Saanen Mohammad Hosin Hadi-Tavatori, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Mohammad Razmkabir (2020)
Accounting for differences in linkage disequilibrium in multi-breed genomic prediction Sanaz Mohammad Rahimi, Amir Rashidi, Hadi Esfandyari (2020)
A meta‐analysis on association between CSN3 gene variants and milk yield and composition in cattle Payman Mahmoudi, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, Emel Zergani, Mohammad Razmkabir (2020)
ارزیابی برنامه های انتخاب با و بدون استفاده از داده های ژنومیک در مرغان بومی ایران بابک عنایتی، امیر رشیدی، رستم عبداللهی آرپناهی، محمد رزم کبیر (1399)
Comparison of different selection methods for improving litter size in sheep using computer simulation Meysam Latifi, Amir Rashidi, Rostam Abdollahi Arpanahi, Mohammad Razmkabir (2020)
The Effects of Crossbreeding on Meat Fatty Acids Profile in Qazvinian Native Goats Mohammad Hosin Hadi-Tavatori, Amir Rashidi, Hossein Jahani-Azizabadi, Mohammad Razmkabir (2020)
ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه-سازی میثم لطیفی، امیر رشیدی، رستم عبداللهی آرپناهی، محمد رزم کبیر (1398)
استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1398)
Association between c.1189G > A single nucleotide polymorphism of GDF9 gene and litter size in goats: A meta-analysis Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Jalal Rostamzadeh, Mohammad Razmkabir (2019)
ارزیابی استراتژی های اصلاح نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه سازی رایانه ای بابک عنایتی، امیر رشیدی، رستم عبداللهی آرپناهی، محمد رزم کبیر (1397)
Inbreeding effects on lamb pre-weaning growth traits and survival in three Iranian sheep breeds Amir Rashidi, Mohammad Almasi, MORTEZA ُetaei Mokhtari (2018)
Inbreeding effects on some reproductive traits in Markhoz goats Payman Mahmoudi, Amir Rashidi, Mohammad Razmkabir (2018)
تجزیه وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی جمال فیاضی، عمران رستمی، امیر رشیدی (1397)
مدل سازی شبکۀ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت های گونۀ گاو با استفاده از داده های ریزآرایۀ DNA امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
Genome-Wide Association Studies Identify Candidate Genes for Coat Color and Mohair Traits in the Iranian Markhoz Goat Anahit Ghadikolaei, Hassan Mehrabani-Yeganeh, Seyed Reza Miraei-Ashtiani, Elizabeth A. Staiger, Amir Rashidi, Enza Maria Torchetti (2018)
اثر برخی سازه های ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر زنده مانی بره در گوسفندان نژاد بلوچی، ایرانبلک و زندی محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، محمد مهدی غلام بابائیان (1395)
برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده مانی بره در جمعیت های مختلف گوسفند محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، محمد مهدی غلام بابائیان (1394)
Genetic parameter estimates for growth and reproductive traits in Lori sheep Kourosh Mohammadi, Rostam Abdollahi-Arpanahi, Fatemeh Amraei, Ebrahim Mirza Mohammadi, Amir Rashidi (2015)
Simulating Past Dynamics and Assessing Current Status of Markhoz Goat Population on Its Habitat Hamid Reza Bahmani, Mojtaba Tahmorespour, Ali Asghar Aslaminejad, Mahmood Vatankhah, Amir Rashidi (2015)
بررسی روند هم‎خونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، محمد مهدی غلام بابائیان (1393)
Analysis of genetic diversity in Iranian mohair goat and its color types using Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers M. Moradi, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, khabat Vahabi, Hamid Farahmand (2014)
ارزیابی اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری و زنده مانی بره در گوسفندان ایران بلک ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، مجید جعفری (1392)
Estimation of genetic parameters for body weight traits in Baluchi sheep MORTEZA Jafaroghli, Amir Rashidi, MORTEZA S. Mokhtari, Ebrahim Mirza Mohammadi (2013)
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در بز مرخز محمد باقر زندی، محمد مرادی شهر بابک، سید رضا میرائی آشتیانی، امیر رشیدی، محمد شیخ احمدی (1392)
Evaluation of insulin-like growth factor-I gene polymorphism on growth traits and yearling fleece weight in goats Zana Karimi kordestani, Jalal Rostamzadeh, Amir Rashidi, Michel E Davis (2013)
اهمیت تنوع ژنتیکی در حفظ ذخایر ژنتیکی نژادهای بومی اسب ایران ناصر بیگلری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی (1391)
ارزیابی چند شکلی ژن پرو لاکتین در گاوهای هلشتاین آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلّشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
Genetic analysis of ewe productivity traits in Moghani sheep Amir Rashidi, M.S. Mokhtari, Ali Esmailizadeh, Mohammad Asadi Fozi (2011)
The estimation of (co)variance components for growth traits and Kleiber ratios in Zandi sheep Yahya Mohammadi, Amir Rashidi, M.S. Mokhtari, Mohammad Taghi Beigi Nassiri (2011)
Quantitative genetic analysis of growth traits and Kleiber ratios in Sanjabi sheep Yahya Mohammadi, Amir Rashidi, M.S. Mokhtari, Ali Esmailizadeh (2010)
(Co)Variance components and genetic parameter estimates for growth traits in Moghani sheep MORTEZA Jafaroghli, Amir Rashidi, M.S. Mokhtari, Abaalahad Shadparvar (2010)
Estimation of Genetic Parameters of Body Weight Traits in Ghezel Sheep Hasan Baneh, Seyed Hasan Hafezian, Amir Rashidi, Mohsen Gholizadeh, Ghodrat Rahimi (2010)
برآورد ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، محمد رضا محمدآبادی، حسین مرادی شهربابک (1388)
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند بلوچی سعید حسنی، حسن دلتنگ سفیدسنگی، امیر رشیدی، مجتبی آهنی آذری (1388)
مقایسه بهره وری کل عوامل تولید گله های بز مرخز در استان کردستان محمد باقر زندی، محمد مرادی شهر بابک، سید رضا میرائی آشتیانی، امیر رشیدی، محمد کاووسی (1388)
Effects of Sucrose and Trehalose on the Freezability of Markhoz Goat Spermatozoa Behroz khalili, Abbas Farshad, mohamadjavad Zamiri, Amir Rashidi, Parisa FAzeli (2009)
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند عربی یحیی محمدی، محمدتقی بیگی نصیری، سید رضا میرائی آشتیانی، مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، جلال یوسفی (1387)
Estimation of genetic parameters for post-weaning traits of Kermani sheep M.S. Mokhtari, Amir Rashidi, Yahya Mohammadi (2008)
Genetic and Phenotypic Parameter Estimates of Body Weight at Different Ages and Yearling Fleece Weight in Markhoz Goats Amir Rashidi, Mohammad Shekh ahmadi, Jalal Rostamzadeh, J.N.B. Shrestha (2008)
Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep Amir Rashidi, MORTEZA S. Mokhtari, A. Safi Jahanshahi, M.R. Mohammad Abadi (2008)
برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران محمد رزم کبیر، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد مرادی شهر بابک، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد (1387)
Effects of dietary fish oil on semen quality of goats Mohamadbagher Dolatpanah, Armin Towhidi, Abbas Farshad, Amir Rashidi, Kamran Rezayazdi (2008)
حفاظت از ذخائر ژنتیکی حیوانات در حال انقراض محمد حسین مرادی، امیر رشیدی (1385)
برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات اقتصادی در بزهای مرخز امیر رشیدی، مظفر رمضانیان، رسول واعظ ترشیزی (1384)
برآورد مؤلفه های واریانس- کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در بزهای مرخز امیر رشیدی، ناصر امام جمعه کاشان، سید رضا میرائی آشتیانی، شعبان رحیمی، رسول واعظ ترشیزی (1379)
اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران) امیر رشیدی، ناصر امام جمعه کاشان، سید رضا میرائی آشتیانی، شعبان رحیمی (1378)
تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند مغانی امیر رشیدی، فریدون افتخاری شاهرودی، علی نیکخواه، یحیی اصغری (1376)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تجزیه ژنتیکی سخت زایی در گاوهای شیری با استفاده از مدل آستانه ای آرزو شهسواری، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی (1401)
کاوش ژنومی نشانه های انتخاب برای رنگ پشم درگوسفندان ایرانی با استفاده از روش-های برآوردگر نااُریب زهرا پتی‌آبادی، محمد رزم کبیر، علی اسمعیلی‌زاذه کشکوئیه، محمد حسین مرادی، امیر رشیدی (1401)
کارائی شبکههای عصبی مصنوعی در ارزیابی ژنتیکی وزن شیرگیری در بز مرخز سمیرا گویلی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، رزگار عرب زاده (1401)
ارزیابی برخی صفات رفتاری نژادهای زنبور عسل ایرانی، کارنیولان و قفقازی در استان کردستان سید فرید عدنانی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، کیوان سبحانی (1401)
استخراج شبکه ژنی در داده های ریزآرایه DNAبافت رحمی با استفاده از شش الگوریتم متفاوت شبکه بیزی امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
استنباط روابط علی بین ژنهای هاب ترانسکریپتومی و بافت پستانی گاوهای شیری با مدل سازی معادلات ساختاری امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
مقایسه روش های Bayes A ،GBLUP و Bayes B با استفاده از صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی زانیار مرادی، محمد رزم کبیر، رستم عبدالهی آرپناهی، امیر رشیدی (1397)
ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی الیاف گوسفندان کردی منطقه هورامان سمن ولی زاده، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1397)
مقایسه روش های آماری مختلف در پیش بینی ژنومی بر اساس معیار اثربخشی انتخاب مجتبی تمدنی آرانی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی آرپناهی، امیر رشیدی (1397)
مقایسه روش های Bayes A ،GBLUP و Bayes B با استفاده از صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی زانیار مرادی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی آرپناهی، امیر رشیدی (1397)
روند و اثرات همخونی بر عملکرد صفات رشد در گوسفندان بلوچی و ایران بلک محمد الماسی، پویا زمانی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1395)
برآورد شاخص انتخاب برای گاوهای هلشتاین شرکت کشت و صنعت دشت مغان فاطمه بهکش نوشهر، علی مقصودی، محمد رکوعی، امیر رشیدی، غلامرضا داشاب (1395)
اثرات عوامل ژنتیکی و محیطی بر تولید و ترکیبات شیر بزهای بومی کردستان هژیر غریبی، امیر رشیدی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثرات نژاد و مرحله شیردهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای بومی کردستان هژیر غریبی، امیر رشیدی، حسین جهانی عزیزآبادی (1394)
اثرعوامل محیطی بر روی الیاف مدولائی دربزهای مرخز پریناز کریمی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1394)
برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی درمرغان بومی آذربایجان غربی معصومه باباخانی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، اسکندر علیزاده، پرویز بستانچی (1394)
اثر عوامل محیطی بر خصوصیات بیده در بزهای مرخز پریناز کریمی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1394)
ارزیابی عملکرد تولیدمثلی میش ها در نژاد های آرمان، ایران بلک و بلوچی ملیحه مقیم، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، مجید جعفری (1393)
مقایسه مدل های آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در بزهای مرخز با استفاده از آنالیز بیزی سمیه تیموری، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبدالهی آرپناهی، امین مرتضوی (1393)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت زنده مانی از تولد تا شیرگیری در بزهای مرخز با استفاده از آنالیز بیزی سمیه تیموری، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبدالهی آرپناهی، امین مرتضوی (1393)
برآورد وراثت پذیری وزن بیده یکسالگی در بز مرخز با نمونه گیری گیبس عمران رستمی، جمال فیاضی، خبات خیرآبادی، امیر رشیدی، محمدتقی بیگی نصیری (1393)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند زندی فرهاد محمدی (دانشجو)، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، امین مرتضوی (1393)
بررسی الگوی وراثت، اثر همخونی، وراثت پذیری و QTL های کنترل کننده پدیده سرپستانک اضافی در نژادهای بز بومی و خارجی آرش جوانمرد، سعید نیک بین، بابک عارف نژاد، زهرا عزیزی، مختار ملاکی، وحید زاهدی، علی قاضی خانی شاد، امیر رشیدی، محمود قاسمی (1393)
برآورد وراثت پذیری و تکرارپذیری صفت چندقلوزایی در گوسفند زندی فرهاد محمدی (دانشجو)، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی (1393)
برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر روی صفات تولیدمثلی در بزهای مرخز پیمان محمودی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1393)
حفاظت از منابع ژنتیکی دامی، ضرورت امروز ، نیاز فردا امین مرتضوی، امیر رشیدی، پریناز کریمی (1393)
برآورد روند فنوتیپی صفات اقتصادی مرغان بومی استان آذربایجان غربی معصومه باباخانی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی (1393)
ارزیابی اثرات ضریب همخونی بر صفات قبل از شیرگیری در گوسفند زندی محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم قرقانی (1393)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند زندی محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم قرقانی، رضا صدیقی وثاق (1393)
The effects of Zinc oxide nanoparticles on some serum parameters in laying Japanese quail Salman Ghaisar, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Amir Rashidi, Amene Malekmohammadi (2014)
The effects of zinc oxide nanoparticles on carcass characteristics and some hematological parameters in laying Japanese quail Salman Ghaisar, Amjad Farzinpour, Asaad Vaziry, Amir Rashidi, ABOLFAZL NOJAVAN (2014)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بازده بیولوژیکی گوسفند مغانی یاسر آصفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی یاسر آصفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1391)
اثر همخونی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین معصومه نظری، ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی (1391)
ارزیابی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، زانا کریمی کردستانی (1391)
ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند نژاد Iran Black در انتخاب چهار مسیری مرتضی جعفراوغلی، مرتضی ستایی مختاری، عبدالاحد شادپرور، امیر رشیدی، بهروز خلیلی (1391)
مقایسه پیشرفت ژنتیکی مشاهده شده و مورد انتظار صفات وزن بدن در گوسفند بلوچی مرتضی جعفراوغلی، عبدالاحد شادپرور، امیر رشیدی، بهروز خلیلی، مرتضی ستائی مختاری (1391)
اثرات ضریب همخونی بر صفات قبل از شیرگیری در بزهای مرخز محمد الماسی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی محمد مهدی غلام بابائیان، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی پلی مو رَفیسم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین آمیخته معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن لیپتین و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین معصومه نظری، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، عثمان عزیزی، ابراهیم میرزا محمدی (1391)
برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن تولد و زنده مانی گوسفند بلوچی ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1391)
برآورد مولفه های (کو) واریانس و اثر هم خونی بر مقدار شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، معصومه نظری (1391)
مقایسه روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی مقدار شیرگاوهای هلشتاین در مناطق معتدل ایران ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد (1390)
اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند ایران بلک مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، محمد مرادی شهر بابک، حسین مرادی شهربابک (1390)
Effect of hormonal and flushing treatments on the hormonal changes and kidding rate of Markhoz goat Hosein Daghigh Kia, Vafa Mohammadi, GholamAli Moghaddam, Ali Hoseinkhani, Amir Rashidi, Sadegh Alijani (2011)
The relationship between blood metabolites and hormones with kidding rate of Markhoz goats Ali Hoseinkhani, Vafa Mohammadi, GholamAli Moghaddam, Amir Rashidi, Sadegh Alijani, Hosein Daghigh Kia (2011)
اثر تیمارهای هورمونی و فلاشینگ بر شاخص های تولید مثلی در بزهای نژاد مرخز وفا محمدی، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی، امیر رشیدی، صادق علیجانی (1390)
اثر استفاده از روغن سویا و آفتابگردان در جیره گشن افزایی بر روی درصد بزغاله زایی نژاد مرخز وفا محمدی، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی، امیر رشیدی، صادق علیجانی (1389)
اثر تزریق هورمون های PMSG و GnRH بر روی درصد بزغاله زایی نژاد مرخز وفا محمدی، حسین دقیق کیا، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی، امیر رشیدی، صادق علیجانی (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پس از شیرگیری در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1389)
برآورد وراثت پذیری صفات وزن بدن بزغاله های مرخز با استفاده از مدل تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده، محمد شیخ احمدی (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های شیرگیری شده در میش مغانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، علی اسماعیل زاده، جمال فیاضی (1389)
برآورد روند ژنتیکی مشاهده شده و مورد انتظار صفات وزن بدن در گوسفند نژاد مغانی مرتضی جعفراوغلی، عبدالاحد شادپرور، امیر رشیدی، بهروز خلیلی، حسین اعزازی، شیوا مفاخری (1389)
ارزیابی اثرات ال-گلوتامین در دودمای متفاوت بر انجماد پذیری اسپرم بزمرخز یاسر حسینی، عباس فرشاد، امیر رشیدی، اسعد وزیری (1389)
تحلیل ژنتیکی زنده مانی بره از تولد تا شیرگیری در گوسفند کرمانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، علی اسماعیل زاده (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفند مغانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، علی اسماعیل زاده، محمد اسدی فوزی (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1389)
برآورد وراثت پذیری صفات وزن بدن بزغاله های مرخز با استفاده از مدل تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده، محمد شیخ احمدی (1389)
برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در بز مرخز با استفاده از روش مدل زیستی - اقتصادی محمد باقر زندی، سید رضا میرائی آشتیانی، محمد مرادی شهر بابک، امیر رشیدی (1389)
آنالیز ژنتیکی وزن پشم تولیدی در اولین پشم چینی گوسفند کرمانی مرتضی ستائی مختاری، امیر رشیدی، ارسلان برازنده، حسین دوماری، صدراله مولائی (1388)
اثر کلسترول و زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز عباس فرشاد، فردین عمیدی، امیر رشیدی، عباس کوهی خور، کبری سید عقیلی (1387)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات شیر تولیدی و نرخ آبستنی دختری در گاوهای هلشتاین ایران علیرضا قربانی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، محمد باقر صیاد نژاد (1387)
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد در گوسفندان نژاد قزل حسن بانه، سیدحسن حافظیان، امیر رشیدی، قدرت اله رحیمی (1387)
ضرایب تصحیح اثرات غیر ژنتیکی بر وزن بدن گوسفند کرمانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، محمد رضا محمدآبادی، ارسلان برازنده (1387)
اثر غلظت های مختلف تری هالوز و سوکروز بر انجماد منی در بزهای مرخز بهروز خلیلی، محمدجواد ضمیری، عباس فرشاد، امیر رشیدی، پریسا فاضلی (1387)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در گوسفند کرمانی مرتضی ستایی مختاری، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، یحیی محمدی (1387)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بیده در بزهای مرخز امیر رشیدی، موسی صادقی حداد زواره، جلال رستم زاده (1387)
برآورد ضرایب اقتصادی در بز مرخز محمد باقر زندی، محمد مرادی شهر بابک، سید رضا میرائی آشتیانی، امیر رشیدی (1387)
ضریب همخونی و اثر آن بر وزن شیرگیری در بزهای مرخز شیوا مفاخری، فریدون افتخاری شاهرودی، امیر رشیدی (1387)
بررسی وضعیت رشد در تیپ های مختلف بز مرخز استان کردستان کامبیز کامگار، امیر رشیدی، شیوا مفاخری (1387)
ارزیابی همخونی بر اساس سن مادر و جنس در بز مرخز شیوا مفاخری، فریدون افتخاری شاهرودی، امیر رشیدی (1387)
برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی وزن بیده در بزهای کرکی رایینی مرتضی ستائی مختاری، امیر رشیدی، ارسلان برازنده (1387)
بررسی تنوع ژنتیکی بز مرخز با استفاده از نشانگر AFLP جلال رستم زاده، فرهاد کریمی، امیر رشیدی، خبات وهابی (1386)
ارزیابی تنوع ژنتیکی تیپ های رنگی بز مرخز با استفاده از مارکرهای بین ریزماهواره (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، فرهاد کریمی، خبات وهابی (1386)
راهکارهائی برای کاهش و استفاده بهینه از شیر ضایعاتی مرتضی ستائی مختاری، سید حسین نژاد سجادی، محمد رضا محمد آبادی، امیر رشیدی، جواد شمس (1386)
برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر وزن تولد در بزهای مرخز شیوا مفاخری، فریدون افتخاری شاهرودی، امیر رشیدی (1386)
اثر عوامل محیطی بر صفات پشم در گوسفند نژاد کردی یحیی محمدی، امیر رشیدی، عباس پاکدل، مرتضی ستائی مختاری (1386)
اثرات عوامل محیطی بر صفات وزن بدن و وزن بیده در بزهای مرخز محمد شیخ احمدی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمد حسین مرادی (1385)
ارزیابی مولکولی تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای بین ریز ماهواره ای (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، خبات وهابی، فرهاد کریمی، محمد شیخ احمدی (1385)
Genetic and environmental trends for production traits in Holstein cattle of Iran Mohammad Razmkabir, Ardeshir Nejati, Mohamad Moradi Shahre Babak, Amir Rashidi, Mohammad Bagher Sayadnejad (2006)
Genetic parameter estimates for growth traits and fleece weight in Markhoz goats Amir Rashidi, Mozaffar Ramazanian, Rasul Vaez (2006)
ESTIMATION OF GENETIC TRENDS FOR PRODUCTION TRAITS IN HOLSTEIN CATTLE OF IRAN Mohammad Razmkabir, Ardeshir Nejati, Mohamad Moradi Shahre Babak, Amir Rashidi, Mohammad Bagher Sayadnejad (2006)
ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین محمد رزم کبیر، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد مرادی شهر بابک، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد (1385)
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردی امیر رشیدی، حسین آخشی، مظفر رمضانیان (1384)
ارزیابی ژنتیکی صفات تولید مثل در بزهای مرخز امیر رشیدی، محمود اشرفی گل (1384)
اثر عوامل محیطی و ژنتیکی بر تولید شیر در بزهای مرخز امیر رشیدی، ناصر امام جمعه کاشان، سید رضا میرائی آشتیانی، شعبان رحیمی (1380)
اثر عوامل محیطی بر وزن بیده در بزهای مرخز امیر رشیدی، ناصر امام جمعه کاشان، سید رضا میرائی آشتیانی، شعبان رحیمی (1379)
سخنرانی
کتاب
ژنتیک و اصلاح نژاد دام امیر رشیدی (1391)
ژنتیک و اصلاح نژاد دام امیر رشیدی (1388)
ژنتیک و اصلاح نژاد دام امیر رشیدی (1386)
رکوردگیری و ثبت مشخصات امیر رشیدی (1378)
پایان نامه
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ارزش اصلاحی وزن شیرگیری در بز مرخز سمیرا گویلی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، رزگار عرب زاده (1400)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر، شمار سلول های سوماتیک و ورم پستان بالینی در گاوهای شیری هلشتاین شاخان عزیز محمد امین، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، داود رستمی، کویستان علی امین (1400)
اثرات چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های کدکننده ی miRNAها بر صفات تعداد نتاج در بزهای مرخز پیمان محمودی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1400)
تأثیر آمیختهگری بزهای بومی قزوین با نژاد سانن بر عملکرد صفات اقتصادی محمد حسین هادی تواتری، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
ارزیابی استراتژی های مختلف اصلاح نژاد در مرغان بومی به وسیله شبیه سازی بابک عنایتی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی آرپناهی (1398)
ارزیابی انتخاب ژنومیک برای سنتز نژاد و انتقال ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی میثم لطیفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبدالهی آرپناهی (1398)
مدل سازی شبکه های تنظیمی بیان ژن در برخی از بافت های گاو امین مرتضوی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، پرهام مرادی دولت آبادی، مصطفی قادری زفره ای (1397)
مقایسه روش های آماری مختلف در انتخاب ژنومی بر اساس معیار اثر بخشی انتخاب مجتبی تمدنی آرانی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، رستم عبداللهی آرپناهی (1397)
مقایسه روش های بیزی و کلاسیک در پیش بینی ارزش اصلاحی ژنومی زانیار مرادی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی، رستم عبداللهی آرپناهی (1397)
ارزیابی صفات پشم گوسفندان کردی در منطقه هورامان سمن ولی زاده، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1396)
اثرات سویه و عوامل مدیریتی بر قابلیت جوجه درآوری در مرغان مادر گوشتی فرزاد زمانی دادانه، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، امیرعلی صادقی (1396)
برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر صفات بیده در بزهای مرخز پریناز کریمی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1393)
مقایسه مدل های خطی و غیرخطی در برآورد مؤلفه های واریانس صفات تولیدمثل در بزهای مرخز سمیه تیموری، امیر رشیدی، رستم عبدالهی آرپناهی، محمد رزم کبیر (1393)
برآورد روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی آذربایجان غربی معصومه باباخانی، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی (1393)
برآورد همخونی و اثرات آن روی صفات تولیدمثلی در بزهای مرخز پیمان محمودی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1393)
برآورد پارامترهای ژنتیکی دوقلوزایی در گوسفند زندی فرهاد محمدی (دانشجو)، محمد رزم کبیر، امیر رشیدی (1393)
آنالیز ژنتیکی زنده مانی بره و وزن تولد در گوسفند ماکویی حمید بخشی زاده، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1393)
اثرات نانوذرات اکسید روی بر عملکرد کبد، کلیه و پانکراس بلدرچین تخم گذار ژاپنی سلمان قیصر، اسعد وزیری، امجد فرزین پور، امیر رشیدی (1392)
برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر صفات قبل از شیرگیری و زنده مانی در گوسفند مغانی محمد مهدی غلام بابائیان، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1391)
برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده مانی و وزن تولد در گوسفند مغانی یاسر آصفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر (1391)
برآورد مؤلفه های (کو)واریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان کردستان پوریا پویافرد، امیر رشیدی، بهروز محمد نظری، محمد رزم کبیر (1390)
مقایسه روندهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین در مناطق مختلف اقلیمی ایران ابراهیم میرزا محمدی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، محمد باقر صیاد نژاد (1390)
ارزیابی تنوع ژنیکی اسب کردی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای اقبال جوان میری، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
اثرات ال-گلوتامین و BME در دو دمای متفاوت بر انجماد پذیری اسپرم در بز مرخز یاسر حسینی، عباس فرشاد، اسعد وزیری، امیر رشیدی (1389)
اثر تیمارهای هورمونی و فلاشینگ بر افزایش درصد بزغاله زایی نژاد مرخز وفا محمدی، غلامعلی مقدم، حسین دقیق کیا، امیر رشیدی، علی حسین خانی (1389)
ارزیابی مولکولی ژن سیتو کروم b در DNA میتوکندری اسب کردی به روش PCR-RFLP فرهاد مرادی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
تاثیر پلی مورفیسم ژن IGF-I بر صفات تولیدی در بزهای مرخز زانا کریمی کردستانی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در بزهای مرخز با استفاده از روش تابعیت تصادفی حامد امین رسولی، امیر رشیدی، محمود وطن خواه، جلال رستم زاده (1389)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند ماکوئی فرناز بهرامی وایقان، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، محمود وطن خواه (1388)
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند بلوچی حسن دلتنگ سفیدسنگی، سعید حسنی، امیر رشیدی، مجتبی آهنی آذری (1388)
ارزیابی ژنتیکی برخی صفات تولیدمثل و شیر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران علیرضا قربانی، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد، محمد رزم کبیر (1388)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن در گوسفندان نژاد قزل حسن بانه، سیدحسن حافظیان، قدرت اله رحیمی، امیر رشیدی (1387)
برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز محمد باقر زندی، سید رضا میرائی آشتیانی، محمد مرادی شهر بابک، امیر رشیدی (1387)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن کاپا کازئین در بزهای نژاد مرخز ام البنین اسد پور صمصام، جلال رستم زاده، امیر رشیدی (1387)
ارزیابی ژنتیکی خصوصیات کمی و کیفی موهر در بزهای مرخز موسی صادقی حداد زواره، امیر رشیدی، جلال رستم زاده (1386)
ارزیابی تنوع درون جمعیتی بز مرخز با استفاده از تکنیک AFLP فرهاد کریمی، امیر رشیدی، جلال رستم زاده، خبات وهابی (1386)
ارزیابی تنوع ژنتیکی بزهای مرخز با استفاده از مارکرهای بین ریزماهواره ای (ISSR) محمد حسین مرادی، جلال رستم زاده، امیر رشیدی، خبات وهابی (1386)
اثر غلظت های مختلف ساکارز و ترهالوز برروی انجماداسپرم مرخز بهروز خلیلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، محمدعلی زارعی، امیر رشیدی (1386)
اثرات جیره حاوی روغن ماهی و ویتامین E بر خصوصیات اسپرم های بز مرخز محمد باقر دولت پناه، عباس فرشاد، آرمین توحیدی، امیر رشیدی (1386)
برآورد روند روند ژنتیکی و محیطی صفات وزن بدن در یک گله گوسفند کردی علیرضا احسانی، امیر رشیدی، مصطفی معماریان، مراد پاشا اسکندری (1384)
برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران محمد رزم کبیر، محمد مرادی شهر بابک، اردشیر نجاتی جوارمی، امیر رشیدی، محمد باقر صیاد نژاد (1384)
برآورد همخونی و تاثیر آن بر صفات اقتصادی بزهای مرخز شیوا مفاخری، فریدون افتخاری شاهرودی، امیر رشیدی (1383)
ارزیابی خصوصیات کمی وکیفی الیاف موهر در بزهای مرخز موسی عسکری، حسین مروج، امیر رشیدی، محمد رکوعی (1383)
روند ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی در بزهای مرخز مظفر رمضانیان، امیر رشیدی، رسول واعظ ترشیزی (1382)
ارزیابی ژنتیکی صفات تولید مثل در بزهای مرخز محمود اشرفی گل، علیرضا بندانی، امیر رشیدی، محمدرضا بیرجندی (1382)
اثرات آمیخته گری بر توان تولیدی گاوهای کردی حسین بزی، علیرضا بندانی، امیر رشیدی، مسعود علی پناه (1381)
روند ژنتیکی و محیطی برخی صفات تولیدی در گوسفند کردی حسین آخشی، امیر رشیدی، مهدی سرگلزائی (1381)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی خسرو چاوشینی، مصطفی معماریان، امیر رشیدی، علی اکبر قره داغی، میرجمال جلالی زنوز، محمد عراقی (1380)
برآورد پارامترهای ژنتیکی، روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مهربان محمد مهدی اسلامی هنر، امیر رشیدی، محمود وطن خواه (1378)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

گالری تصاویر

امیر رشیدی