1403/03/06
جلال رستم زاده

جلال رستم زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15838043500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
تلفن: 3366

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی پلی مورفیسم در لوکوسهای Extension و Agouti ایجاد کننده رنگ پوشش در بزهای مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رنگ پوشش، لوکوس اکستنشن، لوکوس آگوتی، بز مرخز، پلی مورفیسم
سال 1390
پژوهشگران فرانک مرادی(دانشجو)، جلال رستم زاده(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی پلی مورفیسم در لوکوسهای اکستنشن و اگوتی جهت بررسی ارتباط پلی مورفیسم های شناسایی شده با تفاوت در رنگ پوشش بزهای مرخز ( آنقوره ایران) می باشد. لوکوس های اکستنشن و آگوتی به ترتیب مقدار تولید یوملانین و فئوملانین را در ملانوسیتها کنترل می کنند......