1403/01/31
جمال محمدی

جمال محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45678647
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی زبان انگلیسی ، تربیت معلم تهران (خوارزمی) ، ایران (1374 - 1378)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان رساله: تبیین جامعه شناختی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و زمینه های خانوادگی بر اثربخشی سیاسی
 • دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1386)
  عنوان رساله: تلویزیون و هژمونی فرهنگی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مطالعه کیفی تجارب زیسته زنان تنهازیست در زندگی پس از طلاق جمال محمدی، سروه امجدی، راضیه رایان پور (1402)
خوانش واسازانۀ مرگِ دیگری (مورد مطالعه: مرگ کولبران) جمال محمدی، امید جهانگیری، سامان کاکه ممی (1399)
تجربه طرد اجتماعی: مورد مطالعه هه ورامی های شهر مریوان جمال محمدی، حسین دانش مهر، عثمان هدایت (1398)
تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسئله محیط زیست در ایران صادق صالحی، لقمان امامقلی، جمال محمدی (1397)
تجربۀ مصرف شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکۀ اجتماعی بی تاک) جمال محمدی، کمال خالق پناه، الهه غلامی (1395)
منازعه معنا در میدان گردشگری(مطالعه موردی گردشگران شهر سنندج) جمال محمدی، کمال خالق پناه، الهه غلامی (1395)
بازنمایی خانواده در رمانهای فارسی (تحلیل روایی پنج رمان در دهه های 1340 و 1380) مهدی مرادی، احسان آقابابایی، جمال محمدی، مسعود کیانپور (1395)
تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری جمال محمدی، امید جهانگیری، یوسف پاکدامن (1395)
تبیین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان مازندران صادق صالحی، جمال محمدی، لقمان امامقلی (1395)
نگرشهای زیست محیطی و رفتار مصرف انرژی شهروندان جمال محمدی، لقمان امامقلی (1394)
دیوارنوشته ها: تقابل سیاست و زندگی روزمره جمال محمدی، شیدا ویس بابایی (1394)
پوشش زنان و دلالت های معنایی آن (مطالعه موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه) جمال محمدی، حسین دانش مهر، فاضل الیاسی سرزلی، یزدان اعظمی (1393)
ارزیابی انتقادی روایت میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران جمال محمدی، حسین دانش مهر، عبدالله بیچرانلو (1392)
ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر اجتماع محلی صادق صالحی، جمال محمدی، سید احمد میر محمد تبار دیوکلایی، عادله سرادی پور (1392)
CULTURE, EMPLOYEE WORK RESULT AND PERFORMANCE: ANALYSIS OF IRANIAN SOFTWARE FIRMS Fakhraddin Maroofi, Jamal Mohammadi, Sayed Mohammad Moosavi Jad (2012)
روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) جمال محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سیده معصومه حسینی (1390)
تحلیل رواییِ فانتزی و ایدئولوژی در فیلم سینمایی آقای هالو احسان آقابابایی، مهدی ادیبی، جمال محمدی (1389)
هنر و انقلاب جمال محمدی (1383)
سیاست و ادبیات جمال محمدی (1383)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کتاب
جامعه شناسی فرهنگی جمال محمدی (1401)
سیاست و یوتوپیا جمال محمدی (1399)
مصرف و زندگی روزمره جمال محمدی، نرگس ایمانی مرنی (1398)
جامعه شناسی هنر جمال محمدی (1395)
نظریه های متأخر جامعه شناسی حمید رضا جلایی پور، جمال محمدی (1387)
درباره مطالعات فرهنگی جمال محمدی (1387)
یورگن هابرماس جمال محمدی (1387)
جامعه شناسی معرفت و علم جمال محمدی (1383)
پایان نامه
مطالعه کیفی تجارب زیسته زنان تنهازیست در زندگی پس از طلاق سروه امجدی، جمال محمدی، راضیه رایان پور (1401)
پدیدارشناسی تجربه زنانه از شرم بدنی کویستان حسنی، جمال محمدی (1401)
بازنمایی زنانگی در نقاشی های زنان کرد کویستان شهابی، جمال محمدی (1400)
مردانگی هژمونیک و برساخت زنانگی: تحلیل روایت داستانهای شیرزاد حسن سهیلا محمدی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1399)
تحلیل گفتمان سیاستگذاری نهادی و برساخت مسئله زیست محیطی ادریس میهمی، جمال محمدی، حسین دانش مهر (1399)
برساخت سوژگی زنانه در تشکلهای اجتماعی زنان کُرد لطیفه پاشایی، جمال محمدی، امید قادرزاده (1399)
صورتبندی گفتمانی فرهنگ سیاسی در احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق زمناکو علی محمد، امید قادرزاده، جمال محمدی (1399)
بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی پرویز سبحانی، حسین دانش مهر، جمال محمدی (1398)
خوانش رمان کردی در متن مواجهه با دیگری فریدون محمدی نسب، جمال محمدی (1398)
زنانگی در زمینه تعارضات ساختاری: تحلیل روایت رمان زنانه در ایران رقیه بدری، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1398)
سبک زندگی و پوشش دختران شهر شاهین دژ الناز حسن خانی، حسین دانش مهر، جمال محمدی (1396)
بازسازی تاریخی فرودستان در رمان کردی: ارایه یک واسازی جهانگیر محمودی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1396)
تجربه ی طرد اجتماعی: مورد مطالعه ههورامی های شهر مریوان عثمان هدایت، جمال محمدی، حسین دانش مهر (1396)
حیات ذهنی و تجربه شوک (تجربه مدرنیته در شعر نو کردی) سعدیه میرکی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1395)
مطالعه کیفی طرد اجتماعی سالمندان (زنان شهر خرم آباد) فاطمه بازگیر، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395)
بازنمایی تحول ساختاری خانواده ایرانی در ملودرامهای اجتماعی دلنیا داودی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395)
مدرنیته فرهنگی به روایت عکسهای تاریخی: سنندج 1320-1357 سحر شکیبا، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1395)
تحلیل روایت های کاربران شبکه های اجتماعی از احساس تنهایی سعید محمدی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1394)
بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین معلمان شهر سنندج محمدمیرزا جعفری، جمال محمدی، امید قادرزاده (1392)
برساخت اجتماعی پدیده ی فالگیری (مطالعه ی موردی زنان شهر سنندج) فاطمه غلامی، امید قادرزاده، جمال محمدی (1392)
تحلیل گفتمان اندیشه سیاسی ایرانشهری در سیاست نامه بر اساس نظریه تئون ای. ون دایک الهام ابراهیمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، جمال محمدی (1392)
سنجش دینداری و عوامل مرتبط با آن مطالعه ی موردی شهرستان جوانرود آوات رضایی، جمال محمدی، حسین محمدزاده (1391)
بر ساخت زنانگی در سینما (مطالعه ی سینمای رخشان بنی اعتماد) مرضیه رضایی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1391)
تجربه طرد اجتماعی در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی: تجربه لک ها) میثم ماهیدشتی، کمال خالق پناه، جمال محمدی (1391)
بررسی رابطه بین سبک زندگی و مدیریت بدن (مطالعه موردی زنان شهر سنندج) که ژال مدرسی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1391)
تحلیل معانی و دلالت های پوشش نزد زنان طبقه متوسط: مطالعه ی زنان 30-15 ساله شهر کرمانشاه فاضل الیاسی سرزلی، جمال محمدی، کمال خالق پناه، امید قادرزاده (1391)
پویایی اجتماعی به روایت سینمای ایران (با تاکید بر سبک زندگی) مریم رضایی، جمال محمدی، کمال خالق پناه (1391)
تحلیل جامعه شناختی سینمای اصغر فرهادی احمد غلامی گوزلبلاغ، جمال محمدی (1391)
نقش سرمایه مذهبی افراد در تأثیر پذیر از گفتمان تلویزیونی مرتضی پرویزن، عباس کاظمی وریج، جمال محمدی (1390)
تحلیل جامعه شناختی تعامل قهرمان و زندگی روزمره در سینمای مسعود کیمیایی سیده معصومه حسینی، جمال محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
تحلیل گفتمان تفکر اجتماعی عبدالرحمان ابن خلدون و علی شریعتی طیبه قبادی، جمال محمدی، کیوان بلند همتان (1389)
بازنمایی هویت فرهنگی در فضای مجازی مریم احمد پور، امید قادرزاده، جمال محمدی (1389)
تحلیل قرائت های زنان از مجموعه های تلویزیونی مریم کریمی، جمال محمدی، امید قادرزاده (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • فلسفه علوم اجتماعی
 • نظریه های متاخر جامعه شناسی
 • جامعه شناسی هنر
 • جامعه شناسی فرهنگ
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مسؤل فصلنامه علمی - پژوهشی جامعه شناسی فرهنگ و هنر (1398 - ادامه دارد)
 • دبیر علمی همایش ملی جامعه شناسی مرز (1397 - 1397)
 • دبیر شاخه استانی انجمن جامعه شناسی ایران (1397 - ادامه دارد)
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1398 - 1401)
 • مدیر گروه جامعه شناسی (1392 - 1397)
 • معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (1389 - 1391)
 • ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان (1386 - 1389)
بیشتر