1403/01/31
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد حسابداری (1384 - 1386)
    عنوان رساله: بررسی رابطه ی اجزای تشکیل دهنده ی صورت سود و زیان و صورت جریان های وجه نقد با بازده ی سهام
  • دکترای تخصصی حسابداری (1387 - 1390)
    عنوان رساله: بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده و تاثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارتباط نااطمینانی سیاستهای اقتصادی با مدیریت سود باتأکیدبر نقش چرخه عمرشرکتها محمد امید اخگر، زانیار سجادی، مائده حاجی میرزائی (1400)
هزینه سرمایه، گردش مدیرعامل و فرصتهای سرمایهگذاری محمد امید اخگر، حمزه زاهدوست (1399)
نیاز به بهبود در گزارش دهی مرسوم حسابرسی محمد امید اخگر، ناصح حیدریان، خسرو رحیمی (1393)
Investigation the Effects of Restatement of Tehran Stock Exchange’s Firms on Information Risk Mohammad Omid Akhgar, arazoo alikhani, soraya jelvezan (2013)
STUDYING THE EFFECT OF INCOME SMOOTHING ON SYSTEMATIC RISK: EVIDENCE FROM IRAN Mohammad Omid Akhgar, Ataollah Mohammadi, soraya jelvezan (2013)
ACCOUNTING RESTATEMENT AND INFORMATION RISK: EVIDENCE FROM IRAN arazoo alikhani, Mohammad Omid Akhgar, Mohammad NazariPour (2013)
EARNINGS MANAGEMENT AND FREE CASH FLOWS: EVIDENCE FROM IRAN Mohammad Omid Akhgar, Mohammad NazariPour, Ali Fegheh Majidi (2013)
A Survey of the Relationship between Economic Globalization and Economic Growth in MENA Countries Ali Fegheh Majidi, Mohammad Omid Akhgar, Parvin Ali Moradi Afshar (2013)
EARNINGS MANAGEMENT AND DIVIDEND POLICY: CASE OF IRAN Mohammad Omid Akhgar, jammal Mohammadi, Pezhman khalili (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اخلاق حرفه ای در حسابداری محمد امید اخگر، حسن شادی آلانق (1395)
تصمیم گیری در بازار سرمایه و مالی عصبی محمد امید اخگر، رحیم جمال زاده (1395)
ارزش انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه نگین اخترکاوان، محمد امید اخگر (1394)
انعطاف پذیری مالی و سیاست پرداخت نگین اخترکاوان، محمد امید اخگر (1394)
هموارسازی سود و تاثیر آن بر ریسک غیر سیستماتیک ثریا جلوزان، محمد امید اخگر (1393)
هموارسازی سود و تاثیر آن بر ریسک سیستماتیک ثریا جلوزان، محمد امید اخگر (1393)
کتاب
ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی ناصح حیدریان، محمد امید اخگر (1397)
سیستمهای اطلاعات حسابداری محسن دستگیر، محمد امید اخگر (1390)
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • بازار سرمایه
  • حسابداری مالی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه حسابداری (1394 - 1396)
بیشتر